Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske skadeforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Skadeforsikring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske skadeforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Skadeforsikring."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske skadeforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Skadeforsikring

2 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Om Norsk Finansbarometer 2013 2  Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finans Norge) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring.  Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge.  Finansbarometeret 2013 omfatter 3153 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2013, blant befolkningen 18 år+.  Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet.  Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004.  Norsk Finansbarometer 2013 fokuserer på:  Kundens bruk av sitt skadeforsikringsselskap  Skadeforsikringsselskapenes betjening av kunden  Evaluering av kunderelasjonen  Skadeforsikringsselskapenes profil i markedet  Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Gjennomsnittlig antall selskap 3 Total base: 2013 n=2961; 2012 n=2811 %

4 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap? 4 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811

5 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du byttet ditt hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? 5 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

6 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? 6 Total base: 2013 n=406; 2012 n=362 [Alle som har byttet selskap]

7 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? 7 Total base: 2013 n=111; 2012 n=110 [Alle som informerte selskapet før byttet]

8 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte? 8 Total base: 2013 n=406; 2012 n=362 [Alle som har byttet selskap]

9 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? 9 502,0 495,0 486,0 Total base: 2013 n=284; 2012 n=274 [Alle som har benyttet Finansportalen] Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

10 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 10 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2013 n=284; 2012 n=274 [Alle som har benyttet Finansportalen]

11 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? 11 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

12 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? 12 Total base: 2013 n=1030; 2012 n=956 [Alle som har flere selskap]

13 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på Internett? 13 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=3033

14 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvilke av disse har du kjøpt på Internett? 14 Total base: 2013 n=489; 2012 n=367 [Alle som har kjøpt forsikring på nett]

15 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap? 15 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

16 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? 16 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

17 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap? 17 Total base: 2013 n=778; 2012 n=802 [Alle som har fast kontaktperson] Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 570,0 Indeks*) 2013 vs 2012

18 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos? (Spørsmålsformulering frem til 2011: Er du med i et kundefordelsprogram?) 18 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 Endring av spørsmålsformulering

19 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? 19 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

20 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l)? 20 Total base: 2013 n=1336; 2012 n=1263 [Alle som har meldt skade]

21 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Fikk du utbetalt erstatning? 21 Total base: 2013 n=1336; 2012 n=1263 [Alle som har meldt skade]

22 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Synes du at erstatningen du fikk var passende? 22 Total base: 2013 n=996; 2012 n=974 [Alle som fikk erstatning]

23 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder? 23 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

24 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder? 24 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 0-100 scorer

25 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor viktig er det for deg at et skadeforsikringsselskap…? 25 %-andeler som mener det er ytterst eller meget viktig Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

26 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med ditt hovedforsikringsselskap innen skade når det gjelder…? 26 %-andeler som er usedvanlig eller svært fornøyde Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

27 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? 27 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 463,0 Indeks*) 2013 vs 2012

28 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap? 28 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 Indeks*) Differanse mellom en stor eller meget stor fordel (4 og 5) og kun en liten eller ingen fordel i det hele tatt (1 og 2) 12-1,0 Indeks*) 2013 vs 2012

29 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på ditt hovedselskap og har du faktisk klaget? 29 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

30 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder? 30 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 72-3,0 Indeks*) 2013 vs 2012

31 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? 31 Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 480,0 Indeks*) 2013 vs 2012

32 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av skadeforsikringsselskap for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? 32 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811 Indeks*) Differanse mellom meget eller ytterst viktig (4 og 5) og ikke særlig eller ikke viktig i det hele tatt (1 og 2) 310,0 Indeks*) 2013 vs 2012

33 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 36-2,0 32-3,0 27-3,0 -34,0 -20-2,0 -273,0 -514,0 -692,0 -772,0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 33 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811 Indeks*) 2013 vs 2012 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

34 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 34 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811

35 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle? (Spørretekst endret fra «lettest» til «mest vanlig» i 2011) 35 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811

36 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? 36 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=2811

37 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Synes du avslaget var godt begrunnet? 37 Total base: 2013 n=51; 2012 n=56 [Alle som har fått svslag]

38 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Kjenner du til at du nå kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? 38 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

39 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? 39 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

40 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for et forsikringsselskap? 40 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

41 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar? 41 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

42 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? 42 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033

43 ©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2012 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? 43 Total base: 2013 n=3153; 2012 n=3033


Laste ned ppt "©TNS Norsk Finansbarometer 2013 Norsk Finansbarometer 2013 Det norske skadeforsikringsmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport – Skadeforsikring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google