Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bilbransjeforbund ”Samhandling mellom forsikrings- og bilbransjen for samfunnsansvar” Skade- og lakk konferanse Gardermoen 22. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bilbransjeforbund ”Samhandling mellom forsikrings- og bilbransjen for samfunnsansvar” Skade- og lakk konferanse Gardermoen 22. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bilbransjeforbund ”Samhandling mellom forsikrings- og bilbransjen for samfunnsansvar” Skade- og lakk konferanse Gardermoen 22. mars 2011

2 Norges Bilbransjeforbund Kompleksiteten er blitt enorm

3 Norges Bilbransjeforbund Og i tillegg kommer nå elbilene

4 Norges Bilbransjeforbund Historien om den pliktoppfyllende pliktoppfyllendebilskadereparatøren

5 Norges Bilbransjeforbund 2009 : Ny modell til Norge Bilen ble levert til sin nye eier som var svært fornøyd!

6 Norges Bilbransjeforbund 2010 : Bilen involvert i kollisjon Forsikringsselskapet tar kontakt med to verksted de har avtale med

7 Norges Bilbransjeforbund Ingen av avtale verkstedene hadde erfaring med den nye modellen Utbygda Auto AS Slottsparken Bil AS

8 Norges Bilbransjeforbund Oppdraget ble gitt til Utbygda Auto AS som selskapet hadde den beste avtalen med og som hadde kapasitet

9 Norges Bilbransjeforbund Den erfarne skadereparatøren går på oppgaven med entusiasme For sikkerhets skyld setter han på noen ekstra sveisepunkter på frontvangen

10 Norges Bilbransjeforbund 2011 : Bilen byttes inn hos bil- forhandler og selges til ny kunde Den nye kunden kjører glad og fornøyd av sted – og aner ingenting om bilens historie

11 Norges Bilbransjeforbund 2011 : Bilen inngår i en mindre ulykke i 50 km/t – burde tilsynelatende gå bra Det gjorde det dessverre ikke… Hvorfor?

12 Norges Bilbransjeforbund De ekstra sveisepunktene til den pliktoppfyllende skadereparatøren gjorde frontvangen stivere

13 Norges Bilbransjeforbund Airbagen løste ut 22 millisekunder senere enn den skulle…

14 Norges Bilbransjeforbund Hovedmålsetting 14

15 Norges Bilbransjeforbund NBF ønsker å ta et samfunnsansvar Det må etableres retningslinjer og standarder som alle aktuelle aktører forplikter seg til å følge • Sikre bilskadereparasjoner – Alle biler skal være like sikre etter reparasjonen som før skaden • Norge trenger et sentralt skaderegister – Historikken i DBS må frigis og gjøres tilgjengelig for oppslag sammen med vogndata • Selvassurandører og andre aktuelle aktører – Posten Norge og andre selvassurandører må også følge retningslinjene som etableres

16 Norges Bilbransjeforbund Noen av konsekvensene • Forsikringsbransjen – Ikke nok med ”autorisert verksted” – Pris ”underordnet” i avtalene • Skadeverkstedene – Investering i kompetanse og verktøy er nødvendig – Kan ikke være god på alt – noen valg må tas • NBF – Etablere kompetanse- og utstyrsbasert database over verksteder – Verksteder oppgraderes når krav oppfylles – Skal sikre RIKTIG kompetanse og utstyr på enhver reparasjon!

17 Norges Bilbransjeforbund Er forsikringsselskapene og skadeverkstedene villige til å ta de praktiske og økonomiske konsekvensene av at alle biler skal være like sikre etter en skadereparasjon som før skaden inntraff? Spørsmål:

18 Norges Bilbransjeforbund Paneldebatt

19 Norges Bilbransjeforbund Paneldeltakere: • Johan Carlsson, Competence dev. trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder - Drammen Karosseri og Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring

20 Norges Bilbransjeforbund • Hver enkelt paneldeltaker får innledningsvis 1 – 1 ½ minutt til en kort innledning/appell • Deretter mulighet for evt. replikker fra panelet • Deretter vil panelet få spørsmål i hovedsak knyttet til forhold/saker behandler/belyst gjennom konferansen • Først spørsmål fra podiet • Deretter åpnes for spørsmål fra salen Gjennomføring

21 Norges Bilbransjeforbund Og besvar gjerne Stig Morten Nilsens avsluttende spørsmål i deres innledning: ”Er forsikrings- og bilbransjen villige til å ta de praktiske og økonomiske konsekvensene av at alle biler skal være like sikre etter en skadereparasjon som før skaden inntraff?” Vi starter med at hver enkelt panel- deltaker får en kort innledning…

22 Norges Bilbransjeforbund Innledning: • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring

23 Norges Bilbransjeforbund • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring Innledning:

24 Norges Bilbransjeforbund • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring Innledning:

25 Norges Bilbransjeforbund • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring Innledning:

26 Norges Bilbransjeforbund • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring Innledning:

27 Norges Bilbransjeforbund • Johan Carlsson, Competence dev.trainer - Volvo Car Corporation • Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter • Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor - If Skadeforsikring • Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri / Drammen Billakkering / visepresident NBF • Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil / styremedlem NBF • Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring Innledning:

28 Norges Bilbransjeforbund Spørsmål, temaer og problemstillinger

29 Norges Bilbransjeforbund Spørsmål fra salen

30 Norges Bilbransjeforbund Avslutningsvis vil Kai Robert Solheim på vegne av NBF oppsummere: Veien videre !?

31 Norges Bilbransjeforbund Presentasjonene fra konferansen finner du om noen dager på; www.nbf.no/oslo www.nbf.no/oslo

32 Norges Bilbransjeforbund Takk til dere alle for en spennende, viktig og engasjerende konferanse ! Vel hjem !


Laste ned ppt "Norges Bilbransjeforbund ”Samhandling mellom forsikrings- og bilbransjen for samfunnsansvar” Skade- og lakk konferanse Gardermoen 22. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google