Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Vannskiforbund og If Skadeforsikring AB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Vannskiforbund og If Skadeforsikring AB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Vannskiforbund og If Skadeforsikring AB
Avtale nr. / Pol.nr Produktavtale mellom Norges Vannskiforbund og If Skadeforsikring AB (publ) via den norske filialen If skadeforsikring NUF

2 HVEM AVTALEN GJELDER FOR Avtale om
Lisensforsikring (idrettsforsikring) er inngått mellom Norges Vannskiforbund som den ene part, heretter kalt NVF og If Skadeforsikring som den andre part, heretter kalt If. HVEM ER FORSIKRET Forsikringen omfatter alle lisensierte norske utøvere, fra det året man fyller 13 år og frem til 70 år som har betalt for lisensperioden i NVF. Aktive utøvere må ha utvidet lisens.

3 forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Hva forsikringen gjelder FORSIKRINGSYTELSER Forsikringen omfatter idrettsskade som rammer den forsikrede. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i

4 Når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under terminfestede konkurranser og oppvisninger, under organisert trening. Utenfor idrettsarena gjelder forsikringen for organisert fellestrening eller når det kan dokumenteres at skaden skjedde under trening som inngår i et planmessig treningsprogram som er relevant for den gren det er løst lisens for. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Under reiseopphold som foregår utenfor klubbens hjemsted, gjelder forsikringen også under oppholdet - dog høyst en uke før første og tre dager etter siste konkurransedag, enten utøverne er samlet eller hver for seg. a) b) c)

5 Forsikringsytelser Grunn- lisens kr. 60,- Utvidet lisens kr. 150,- A
Idrett / Ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død: Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket. Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget (Samboerstatus jfr. forsikringsvilkår for idretts-forsikring. Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede) 50.000 25.000 B Invaliditetserstatning Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50%. Se også vilkårenes pkt Ved 100% medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummen. Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning. C Tannskader Egenandel 15.000 1.000 D Privat klinikk 8.000 E Fysioterapeut/kiropraktor - 3.500 F Behandlingsutgifter (øvrige) Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år

6 HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER
a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg. b) Forsikringen gjelder ikke for utøver som er sykmeldt. c) Forsikringen omfatter ikke belastningslidelse og slitasje. d) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke. e) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikk. f) Behandling operasjon på privat klinikk/sykehus eller fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens. g) Skader som skjer under trening/konkurranse og oppvisninger erstattes bare dersom godkjent beskyttelsesutstyr er benyttet. NVF er ansvarlig for informasjon om dette regelverk. h) Selskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet under 5 %.

7 Påbudt beskyttelsesutstyr godkjent av NVF
Klassisk: Trick: ingen spesifikt utstyr trengs Slalåm: flytevest påbudt Hopp: flytevest (alt. padded våtdrakt/flytevest) og hjelm påbudt Barfot: Trick: padded våtdrakt/flytevest påbudt Slalåm: padded våtdrakt/flytevest påbudt Hopp: padded våtdrakt/flytevest og hjelm påbudt Wakeboard: Generelt: flytevest påbudt Hinder: flytevest og hjelm påbudt

8 Norges Vannskiforbund,
MELDING OM SKADE Når skade antas å gi rett til erstatning, skal skaden straks meldes på eget skademeldingsskjema til: If, Postboks 240, 1326 Lysaker, telefon Skader som ikke er meldt innen 3 mndr. etter skadedato, skal sendes direkte til: Norges Vannskiforbund, Serviceboks 1 U.S. Sognsveien OSLO. Ved skade under konkurranser, må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes/attesteres av trener eller lagleder og påføres klubbens stempel.


Laste ned ppt "Norges Vannskiforbund og If Skadeforsikring AB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google