Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA"— Utskrift av presentasjonen:

1 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA
BARNEVERNKONFERANSE 2013 AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA

2 Akuttvedtak Ulike sakstyper Ulike lovbestemmelser
Midlertidig omsorgsovertakelse Foreløpig flytteforbud Midlertidig institusjonsplassering av ungdom Ulike lovbestemmelser Bvl § 4-6 annet ledd Bvl § 4-6 første ledd Bvl § 4-4 femte ledd? Bvl § 4-9 første ledd, jf § 4-8 første ledd og § 4-8 annet ledd annet punktum Bvl § 4-25 annet ledd, annet punktum, jf § 4-24 Bvl § 4-17 Bvl § 4-29

3 Saksbehandlingen Adressat for vedtaket Kompetanse
Kopi til fylkesnemnda Kopi til evt advokater Kompetanse Barnevernadministrasjonens leder Stedfortreder Sammenslåtte/samarbeidende barneverntjenester: Opplys hvilken kommune saken knytter seg til

4 Saksbehandlingen – forts.
Forvaltningslovens regler Forhåndsvarsel Uttalerett Opplysning om partenes syn Barnets rett til å bli orientert og til å uttale seg, § 6-3 Iverksettelse Oversendelse til fylkesnemnda for godkjenning, § 7-22

5 Begrunnelsen Det er behovet for umiddelbar plassering som skal framgå av begrunnelsen Det er ikke nødvendig å skrive mye om barneverntjenestens kjennskap til familien / barnet Begrunnelsen må vise at det er en akutt situasjon – det er ikke tilstrekkelig at det er en alvorlig situasjon

6 Samværsfastsettelse Bvl § 4-6 tredje ledd Bvl § 4-9 annet ledd
Ved vedtak etter § 4-25 Mulig samværsregulering ved plassering etter bvl § 4-4 femte ledd?

7 Fylkesnemndas behandling
Legalitetskontroll Formelle forhold Hjemmel Frist: 48 timer – ”om mulig” Innhenting av nye opplysninger Godkjenning/ikke godkjenning Mulig reparasjon

8 Klage over akuttvedtak
Bvl § 7-23 Hvilke saker kan påklages etter § 7-23 Tidsfristen – vedtak innen 1 uke etter at fn mottok klagen Absolutt frist Medfører at bv.tj + prosessflm må være forberedt til å stille på kort varsel

9 Klage over samværsfastsettelse
Bvl § 7-23 Samtidig med klage over akuttvedtaket Egen klage over samværsfastsettelsen

10 Klagebehandlingen Nemnda foretar vurdering av vilkårene for akuttplassering Herunder barnets beste Om vilkårene var oppfylt da akuttvedtaket ble truffet Om vilkårene fortsatt er oppfylt Barnets rett til å bli orientert og få uttale seg, § 6-3 Forenklet behandling i forhold til ordinær sak for fylkesnemnda Framleggelse av dokumenter Vitneførsel

11 Klagebehandlingen – forts.
Forberedelse til klagesak Orientering til de private partene Tilgjengelighet Vurdering av samvær Vurdering av om akuttvedtaket vil bli fulgt opp av ordinær sak

12 Vedtak i klagesak Frist Utsendelse
Adgang til å bringe vedtaket inn for rettslig prøving Bvl § 7-24 Hvem kan bringe sak inn for tingretten? Frist: 2 mnd Behandling i tingretten: Alm hovedforhandling (ikke forenklet behandling som i fn) Beramming Rettslig interesse

13 Statistikk Akuttvedtak: § 4-6: § 4-9: § 4-25: § 4-29:
§ 4-6: § 4-9: Hittil i år (8. nov): 60 Hittil i år (8. nov): 7 Hele 2012: (64) Hele 2012: 15 (13) Hele 2011: (63) Hele 2011: 8 (7) Hele 2010: (49) Hele 2010: 10 (10) § 4-25: § 4-29: Hittil i år (8. nov): 15 Ingen Hele 2012: (24) Hele 2011: (24) Hele 2010: (8)

14 Statistikk, forts. Klager (inkl klage over fastsatt samvær)
§ § 4-9 Hittil i år (8. nov): 45 Hittil i år (8. nov): 6 Hele 2012: 65 (52) Hele 2012: 10 (9) Hele 2011: 49 (37) Hele 2011: 6 (5) Hele 2010: 44 (35) Hele 2010: 5 (5) § 4-25 Hittil i år( 8. nov) 0 Hele 2012: 1 (1) Hele 2011: 4 (4) Hele 2010: 1 (1)

15 Statistikk, forts Sum akuttvedtak (§§ 4-6, 4-9, 4-25)
Hittil i år (8. nov): 82 Hele 2012: (101) Hele 2011: (94) Hele 2010: (67) Sum klager (inkl klage over samvær) Hittil i år (8. nov): 51 Hele 2012: 76 (62) Hele 2011: 59 (46) Hele 2010: 50 (41)


Laste ned ppt "AKUTTSAKER FOR FYLKESNEMNDA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google