Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verkstedet som ”bank og pengeinnkrever”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verkstedet som ”bank og pengeinnkrever”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verkstedet som ”bank og pengeinnkrever”

2 Utvikling administrative kostnader
Trenden de siste 10 år har vært at skadefrekvens reduseres (ref. utvikling aktiv sikkerhet nye biler), kompleksiteten øker, snittskade (arbeid karosseri) reduseres; vi må stadig ha flere jobber gjennom for å selge samme antall timer (20 % på 10 år); 20 % flere biler i arbeid Parallelt med dette har timeprisutviklingen i samme periode relativt sett blitt redusert i forhold til faktisk kostnadsøkning i samme periode (utvikling i konsumprisindeks er fullstendig irrelevant!) Noe av bakgrunnen for kostnadsøkningen beror på at administrativt arbeid blir stadig mer omfattende, at stadig flere administrative oppgaver, rutiner og rapportering er pålagt verkstedene fra forsikringsselskapene, samtidig som rutinene er blitt mer byråkratiske, forskjelligartet og arbeidskrevende - i tillegg til en samlet kostnad på mill. kroner for bruk av DBS…!! Administrativt arbeid er tilnærmet doblet i løpet av 10-års perioden – og er nå i snitt nærmere 3-tre timer pr. vogngjennomgang !!!

3 Utvikling administrative kostnader
Gjennom samme 10-års periode er dessuten dekningsbidraget fra salg arbeid karosseri redusert med 1/3 – altså mer enn 30 %, og mekanisk arbeid og karosseri har definitivt byttet rolle når det gjelder inntjeningspotensial ! Dette til tross for en rask (og absolutt nødvendig) konsolidering i samme periode… Dessverre har man i konsolideringsiveren bygget opp en stadig økende kapasitet på skade/lakk – i et marked som går motsatt vei (spesielt, men ikke bare i Stor-Oslo), hvilket er til stor glede for forsikringsselskapene – som naturligvis bruker dette til å presse priser – og tilsvarende til ”sorg” for skadeverkstedene. Gjennom det siste 10-året hvor profesjonelle innkjøpere har overtatt ”kontrollen” i forsikringsselskapene har en stadig større del av både arbeidsoppgaver, ansvar og risiko blitt overført til verkstedene, uten at dette formelt er fremforhandlet mellom partene, og uten at merarbeidet i realiteten godtgjøres (dok. timeselvkostanalyse?)… Selvfølgelig er det hyggelig for forsikringsselskapene at deres kostnadsprosent omtrent er tilsvarende redusert i samme periode…!

4 Utvikling administrative kostnader
Av de arbeidsoppgaver som verkstedene utfører for forsikringsselskapene – og som belaster verkstedene administrativt samt til dels likviditetsmessig og risikomessig – er eksempelvis: Håndtering / innkreving av avkortning Håndtering / innkreving av egenandel Håndtering / innkreving av mva. Taksering av biler som senere kondemneres Lagring/mellomlagring av kondemnerte biler Utleveringsprosedyrer / rutiner / rapportering (til dels manuelle og ulike/ulike begreper) Muligens (?) kan det være mest kostnadseffektivt – og i samhandlingens ånd – at verkstedet håndterer ovennevnte (?), men ikke uten at det på en eller annen måte godtgjøres for kostnader, arbeid, merarbeid, likviditetsbelastning og risiko FNO (FNH) har selv i forbindelse med omleggingen av rutiner uttalt at tidligere praksis medførte: ”betydelig merarbeid og en økonomisk belastning og risiko for selskapene”

5 Utvikling administrative kostnader
Og dette merarbeid, risikoen og den økonomiske belastningen har altså verkstedene overtatt UTEN VEDERLAG Vi har på denne bakgrunn bedt advokat Nils F. Bull i Haavind om å se nærmere på enkelte sider ved dette, spesielt håndteringen av mva.


Laste ned ppt "Verkstedet som ”bank og pengeinnkrever”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google