Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo
Samling for tillitsvalgte Tromsø 14/2 – 2013 Stein Stugu

2 Menneskesynet bak privatisering?
Ayn Rand – ”Atlas shrugged” (”De som beveger verden”): Elitisme kombinert med forakt Eliten skal beholde resultatet av ”sitt” arbeid Reitan (Hvis jeg var president) Vi er alle drevet av egeninteresse Vi er alle (snille) egoister Odd Reitan mener gründere ikke skal være redde for verken forfengelighet eller penger. (adressa 2/11 – 2011)

3 Litt om barnehageøkonomi
Tildeling til private barnehager

4 Tilskuddsbeløp Andel av kostnader i kommunale barnehager i 2011, 91,2 % 2011-kroner. Kilde SØF-rapport 0x/12

5 Tilskuddandelen skal øke

6 Tilskuddsandel i dag Kilde: Telemarksforskning

7 Barnehagenes økonomi

8 Hva brukes de 23,6 % til? Utbytte 0,8 % Styrket egenkapital 3,8 %
Lys, energi, vann, avløp 3,1 % Kontor, adm, fremmedtjenester 4,6 % Vedlikehold, verktøy 3,3 % Netto kapitalkostnader 1,3 % Avskrivninger, husleie 6,2 % Matvarer 2,0 % Andre varer 0,2 % Kilde, epost fra Telemarksforskning – sier selv at det er unøyaktig

9 Personalkostnader pr. årsverk
Kommunal Privat Samlet Av dette pensjon 60 074 20 890 I tillegg er private barnehager i hovedsak nyere, noe som gir lavere personalkostnader selv med samme (eller liknende) tariffavtale Assistent, i lønnsøkning fra 4 – 10 års ansiennitet Førskolelærer, fra 4 – 10 år Kilde: Telemarksforskning, Kostnader i barnehage i 2011 og nasjonale satser for 2013

10 Statens retningslinjer for tildeling
”Kommunen må ved beregningen av tilskuddet etter forskriften ta med alle budsjetterte driftskostnader i alle tilsvarende kommunale barnehager” (Nr F-05/2011) ”Videre er det slik at kommunen betaler en premie (pensjon, min. anm.) som er lik for alle kommunale ansatte…..dersom man skulle beregnet en pensjonspremie for kommunalt ansatte som gruppe, ville premien for disse antakelig blitt lavere på grunn av at barnehageansatte har lavere lønnsnivå og ansiennitet enn gjennomsnittet av kommunalt ansatte.” (Kunnskapsdepartementet, brev til PBL 15/2 – 2012)

11 Lønn barnehage

12 Lavere kostnader, private barnehager
4 – avdelings barnehage – 20 ansatte Pr. ansatt Samlet Pensjon 40 000 Lønn 20 000

13 PwCs utredning 3 alternativer: Salg av barnehagebygg
Konkurranseutsette driften av barnehager Virksomhetsoverdragelse inkludert salg av bygg

14 Forutsetning og tenkning
Tilskuddene økes til 100 % Oslo viderefører dagens kapitaltilskudd – høyere enn statens satser De dyreste barnehagene konkurranseutsettes Salgsgevinst + reduserte tilskuddsatser er gevinsten

15

16

17

18 Men er dette mye Oslos årlige kostnader barnehage var i milliarder Tilskuddsatsene redusere i beste fall med 2,6 – 3 % Dette er i et 20 års perspektiv Min erfaring fra privat næringsliv er at dette er svært små beløp, ingen ville satt ut virksomhet fordi usikkerheten er for stor

19 Svakheter og usikkerhet
Hvor mange vil kreve valgrett – gir kostnader (er dette grunnen til at Tromsø arbeider med å skille ut i eget selskap?) Pensjon – er det riktig beregnet PwC har ikke sett på pensjonsforpliktelser som blir igjen i kommunen Er det mulig å konkurranseutsette de dyreste barnehagene uten å betale mer i tilskudd? Det er gamle og tungdrevne barnehager som er dyrest

20 Oslos vedtak Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift. 1. Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi. 2. Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter. 3. Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften. 4. Foreslått avsetning på 105 millioner kroner i 2016 til bygging av to barnehager trekkes tilbake, og tomtene selges for privat barnehageutbygging.

21 Min konklusjon Når Oslo kommune velger å konkurranseutsette vil kommunen sannsynligvis tape på det Eneste motivasjon må være ideologi

22 Hva vil bli konsekvensene i Tromsø hvis konkurranseutsetting?
Kostnadene for kommunen vil ikke gå ned Stønadssatsene til private vil gå ned Presset på rasjonalisering i kommunen vil øke – jo billigere kommunen driver – jo lavere blir tilskuddsatsen Hvis konklusjon blir eget foretak – pass på valgretten


Laste ned ppt "Barnehageøkonomi og PwCs utredning om barnehage i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google