Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger Hedmark fylkeskommune. Generelle kulturmidler  Praktiske opplysninger - Søknadskriteriene, skjema, retningslinjer - Frister  Bakgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger Hedmark fylkeskommune. Generelle kulturmidler  Praktiske opplysninger - Søknadskriteriene, skjema, retningslinjer - Frister  Bakgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger Hedmark fylkeskommune

2 Generelle kulturmidler  Praktiske opplysninger - Søknadskriteriene, skjema, retningslinjer - Frister  Bakgrunn for ordningen, målsettinger  Viktige kriterier  Forslag til endringer i retningslinjer 2

3 Praktiske opplysninger  Frist 2 ganger i året, 15. februar og 15. august  Rapportfrist 15. november  Søknadsskjema - Korrekte kontaktopplysninger - Adresser, kontaktperson, Organisasjonsnummer, kontonummer, budsjett, søknadssum  NB! Under endring: Ny frist 9. desember og mai/juni for 2.halvår  Annonseres 3 uker før frist 3

4 Bakgrunn  Fylkesplan og Strategisk kulturplan → Forankrer ordningene  «Et rikt, inkluderende og mangfoldig kunst og kulturliv som bidrar til identitet, toleranse, deltakelse, skaperevner og livssyn.» Fylkesplan 2009 – 2012  Visjon: «Hedmark skal ha et mangfoldig kunst- og kulturliv som utfordrer, begeistrer og foredler» 4

5 Viktige hovedkriterier  Regionale tiltak  Barn og ungdom er en viktig prioritert målgruppe  Samarbeid mellom profesjonelle aktører og talentfulle nybegynnere  Høy kvalitet  Samarbeid på tvers av kommunegrenser eller ulike kompetansefelt 5

6 Forslag til endringer i retningslinjer  Stramme inn kravet til regionale tiltak  Prioritering av større samarbeidsprosjekter  Skille skarpere mellom enkeltarrangementer som er et kommunalt eller lokalt ansvar. Og større regionale tiltak – som er et fylkeskommunalt ansvar  Hovedprinsippene videreføres, men forenkles  Generelt er det for mange småtiltak, vi ønsker å rette fokus mot større samarbeidstiltak som gir større effekt 6

7 Barne- og ungdomsorganisajoner  Praktiske opplysninger - Grunnstøtte - Aktivitetsstøtte - Frister - Krav til søker 7

8 Praktiske opplysninger  Frist 1 gang i året, 15. februar  Rapporteringsfrist 15. november  Søknadsskjema - Korrekte kontaktopplysninger - Viktig med riktig kontonummer, budsjett, kontaktperson og adresse 8

9 Grunnstøtte  Grunnstøtte på kr. 7.500,-  Tildeles ikke regionlag uten lokallag  Organisasjoner som har flere distriktssammenslutninger i fylket mottar bare en grunnstøtte  Organisasjoner med felles fylkeslag med andre fylker mottar kr. 3.750,- 9

10 Aktivitetsstøtte  Tildeles bare til søkere som er godkjent for grunnstøtte  Støtten beregnes ut fra planlagte, kostnadsberegnede aktiviteter for barn og ungdom  25 % tilskudd av godkjente kostnader  Det gis kun tilsagn. Endelig beregning av tilskudd foretas når sluttrapport og regnskap foreligger 10

11 Krav til søkeren  Organisasjonen må være demokratisk oppbygd  Organisasjonen må ha minst tre lokallag i minst tre kommuner og minst 80 medlemmer  Medlemskapet skal være individuelt og frivillig. Medlemmene telles til og med det året de fyller 25 år. Tallet på medlemmer må kunne dokumenteres  Lokallagene må ha egne styrer  Styret må ha minst en ungdomsrepresentant, eller det kan opprettes et eget ungdomsutvalg med minst en representant til hovedstyret  Organisasjonen må ha kulturarbeid som formål, eller som en viktig del av aktiviteten 11

12 TILSKUDD TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING 12

13 Formål  Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse  Dialog mellom etniske grupper og majoriteten  Å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse  Drift av lokale innvandrerorganisasjoner 13

14 Kriterier og forutsetninger  Tilskudd til frivillig virksomhet  Tilskudd skal i hovedsak gis til tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid mellom ulike aktører  Det gis ikke tilskudd til aktiviteter som er rettet innad mot bestemte gruppe eller miljø.  Det gis ikke støtte til feiring av religiøse høytider 14

15 Prioriteringer/ satsingsområder •Samarbeidsprosjekter •Helhetlig tenkning ( en del av helheten) •Felles prosjekter i felles arenaer •Tiltak rettet mot barn og ungdom •Tiltak rettet mot diskriminering, tvangsekteskap etc. 15

16 Praktiske opplysninger  Informasjon legges ut på fylkeskommunens nettside  Informasjon deles ut på ulike samlinger  Det gis råd og veiledning  Søknadsfrist 15. februar  Rapporteringsfrist 15. november  Søknadsskjemaer hentes fra: www.hedmark.or www.hedmark.or 16


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger Hedmark fylkeskommune. Generelle kulturmidler  Praktiske opplysninger - Søknadskriteriene, skjema, retningslinjer - Frister  Bakgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google