Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleie nivå 1995 - 2005  Husleien opp med ca 100% på 10 år.  Inntektene har hatt en lavere utvikling.  Det begynner å bli ”normalt” med over 40% bo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleie nivå 1995 - 2005  Husleien opp med ca 100% på 10 år.  Inntektene har hatt en lavere utvikling.  Det begynner å bli ”normalt” med over 40% bo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleie nivå 1995 - 2005  Husleien opp med ca 100% på 10 år.  Inntektene har hatt en lavere utvikling.  Det begynner å bli ”normalt” med over 40% bo i utgift.  Flere enn tidligere har ikke råd til å bo.  Kommunene selger bort de dyre nød løsningene, kommunale boliger.

2 Hva er en sosial bolig politikk?  Husleieregulering og ikke kommersielle boliger må tilføres boligmarkedene. Norge er en av de få nasjoner uten prisreguleringer på leieboliger.  De norske boligmarkeder er blitt et luftslott på pris og kan tilføre landet en sosial katastrofe. Øker rentene i det internasjonale markedet med mer en 4% fra dagens nivå rammes husholdningene hardt.  Boligprisene må ”kjøles” for å unngå en ny gjeldskrise.  En bolig politikk som er inkluderende og ikke ekskluderende.  Boliger som er priset lavt og er rimelig, 25% av inntekt.  Det norske folk trenger et rimelig og trygt hjem med likhet mellom leie og eie.  Ved å tilføre flere leieboliger vil vi motvirke flere på langsiktig gjeld med rente press.  En må også øke andelen med studentboliger i universitets byene med 500 i hver by. Målet må være en deknings grad på 30%.

3 Med dagens sosiale bolig politikk.  Dagens ”hushai”  Villedende leieavtaler.  Dårlig standard.  Mugg sopp  Ingen kvalitets kontroll  Usikkert å leie hos ”hushaien”.  Det ar tid å finne en bedre og rimeligere løsning.  Dyre kommunale utleieboliger – markedspriset.

4 Hvordan tillegge boligmarkedet en sosial profil.  Offentlige standardiserte leieavtaler, få slutt på selvtekten.  Offentlig ”godkjent utleie”, kvalitets kontrollerte utleieboliger. Minste krav til utleie og standardisert pris fastsetting.  La leieboere få skatte fordeler ved å leiebolig. La utleierne få skatte trykk ved for høye leier.  Ned bygging av hospitser og bygging av rimelige utleieboliger. Gi de hjemløse et hjem etter behov.  Forebygge i stedet for å betale for de stadig flere som blir bolig markedenes tapere.  Forby tidsbestemte leieavtaler og styrke oppsigelsesvernet.

5 Økt offentlig satsing og gode prosjekter.  Øke tilskuddene til å etablere gode sosiale bolig prosjekter.  Ikke kommersielle boliger og kostnadsbasert husleier med bostøtteordninger. Bostøtten bør økes og treffe flere husholdninger.  Ved salg selges eller leies den videre til beboerne til kostpris. Tilbud om rimelige boliglån og rimelig husleie.  Non profitt ved salg og ny etablering.  Det må satses på de ulike gruppene. Rimelige ungdomsboliger og rimelige eldre boliger til regulert leiepris.  Ved å tilføre byene med ikke kommersielle utleieboliger vil en motvirke pris nivået og kjøle ned husleiene og boligprisene.  Her trengs noen bolig milliarder for å få boligpriser og en sosial profil inn på boligsektoren.

6 Frie boligmarkeder gir oss ikke ”Rimi” priser.  Når skal tilbudet dekke etterspørselen?  Kontrollert utbygging for hvem?  Boliger som kostet 300 000 i 1994 koster i dag 1 600 000. Kr 8000.- pr mnd å betjene. Kr 3250 med dagens rente og opp imot 7000 med 7% rente. Selger har malt og pusset opp for kr 25 000.- i perioden. Den politiske gevinsten for ikke politisk styrt marked ble kr 1 300 000.  Leieboerne må dekke lån, renter og avanse til utleier, samt vedlikeholdsutgifter. Så kommer markedspris endringer i tillegg.

7 Hjemmenes plass i samfunnet.  Hjem, mat, inntekt og jobb.  Nå snakkes der om jobb og men det alene sikrer ingen et hjem.  Har en ikke et hjem, fungerer det andre mindre bra.  Vi må gjenreise den sosiale boligpolitikken slik en gjorde det på 1950 og 60 tallet.


Laste ned ppt "Husleie nivå 1995 - 2005  Husleien opp med ca 100% på 10 år.  Inntektene har hatt en lavere utvikling.  Det begynner å bli ”normalt” med over 40% bo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google