Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Einar Bowitz,Econ Pöyry og Roland Fürst, Fürst og Høverstad ANS Rammefinansiering av barnehager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Einar Bowitz,Econ Pöyry og Roland Fürst, Fürst og Høverstad ANS Rammefinansiering av barnehager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Einar Bowitz,Econ Pöyry og Roland Fürst, Fürst og Høverstad ANS Rammefinansiering av barnehager

2 2 Innhold Beregningsopplegg Kapasitetsbehovet i 2011 – tre scenarier Investeringskostnader Driftskostnader Beregnet behov for rammetilskudd under ulike forutsetninger

3 Kapasitetsbehovet – tre scenarier for 2011 Alle scenarier: Fortsatt vekst i inntekt, utdanning og yrkesaktivitet. Rett til plass ved opptaket om høsten. Scenario 1: Uendret pris på 2007-nivå. Scenario 2: Makspris ned til 1750 kr (2005-pris) Scenario 3: Kontantstøtten avvikles

4 Etterspørselsutvikling: Andel som ønsker plass (%) Å avvikle kontantstøtten antas å gi 7 %-poeng økt etterspørsel blant 1-2 åringene og samlet etterspørselsandel 1-5 år på drøyt 93 %. To årlige opptak innebærer at man må ha plass til et halvt ekstra årskull med nye søkere. Kan gi en økning på plasser til 28.000 barn. – En del av denne kapasiteten er allerede til stede i sektoren

5 Investeringskostnader (2008-kr) Investeringskostnader per plass TomtBygningUtstyr Alle63.800221.70012.800 Sentrale67.800218.40012.100 Ikke-sentrale29.000246.90019.100 Storbyer : 119.300 264.200 12.000 Ekstrakostnader til midlertidige lokaler per plass Alle21.800 Sentrale22.600 Ikke-sentrale16.200 Storbyer: 38.500

6 Driftskostnader Utgangspunkt i KOSTRA-funksjoner for barnehager, men flere justeringer Egne avskrivningsberegninger basert på gjenanskaffelsesverdi Indirekte kostnader ført på administrasjon er inkludert Myndighetsoppgaver og visse andre kostnader er tatt ut Beregner en gjennomsnittlig rentekostnad basert på historisk lånefinansieringsandel Separat beregning for småbarn og storbarn – Arealbehovet per barn 33% høyere – Personalkostnader per barn 100 % høyere Gjennomsnittlig driftskostnad per heltidsplass (2008-kr) – 208.700 (små barn)(nye plasser: +12.900 kroner) – 109.900 (store barn)(nye plasser: +10.800 kroner)

7 Behovet for statlig finansiering - beregningsforutsetninger Barnehageforliket forutsetter kommunal egenfinansiering på 2003-nivå Det er i ettertid vanskelig å rekonstruere dette nivået KS anser at Barnehageforlikets forutsetning om kommunal egenfinansiering var innfridd fram til 2006, men at kommunal egenfinansiering var høyere enn dette i 2007 => To alternativer for kommunal egenfinansiering 1. Basert på kommunal egenfinansiering i 2006 2. Basert på kommunal egenfinansiering i 2007 Dessuten to alternativer for hvor store tilskudd private skal få 1. Maksimumsalternativ: Kommunenes tilskudd til private må være på samme nivå som til kommunale barnehager 2. Minimumsalternativ: Kommunenes tilskudd til private utgjør 88 % av den offentlige finansieringen av kommunale barnehager Til sammen 4 alternativer Samlede kostnader til kommunale barnehager - Foreldrebetaling + Kommunale driftstilskudd til private barnehager - Kommunal egenfinansiering = Behov for rammetilskudd

8 Behov for statlig finansiering i 2011 (mrd kr. 2008-priser) Scenario 1Scenario 2Scenario 3 Maksimumsalternativ27,930,031,6 Minimumsalternativ26,028,129,6 Forutsatt kommunal egenfinansiering på 2006-nivå: Forutsatt kommunal egenfinansiering på 2007-nivå: Scenario 1Scenario 2Scenario 3 Maksimumsalternativ28,430,532,1 Minimumsalternativ26,628,630,1


Laste ned ppt "Einar Bowitz,Econ Pöyry og Roland Fürst, Fürst og Høverstad ANS Rammefinansiering av barnehager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google