Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ledelsesbarometer 2013 Presentasjon Ledernekonferansen Lederne Stein Stugu 14/11 - 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ledelsesbarometer 2013 Presentasjon Ledernekonferansen Lederne Stein Stugu 14/11 - 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ledelsesbarometer 2013 Presentasjon Ledernekonferansen Lederne Stein Stugu 14/11 - 2013

2 Norsk Ledelsesbarometer • Kommer hvert år, 2 deler: –Del 1 : Lønnstatistikk for Lederne samt noen spørsmål rundt lønnsutvikling. Lederne sammenliknet med den generelle lønnsutviklingen i Norge. –Del 2: mer omfattende rapport, konsentrert rundt et eller flere hovedtemaer. •I år: Motivert eller disiplinert? •Konsekvenser av fokus på verdier, mål, kontroll og virksomhetsreligion

3 Basis for undersøkelsen • Ca. 3000 svar fra Ledernes medlemmer, i hovedsak mellomledere i privat sektor • Ca. 300 flere svar enn i fjor • Intervjuer og fokusgrupper med deltakelse av omtrent 40 medlemmer og tillitsvalgte i Lederne

4 Om kompetanse • 2/3 av medlemmene har systemer for prestasjonsvurdering • 40 % av disse får karakterer eller liknende som vurderer prestasjon • Bare 38 % av disse er helt enig at kriteriene for vurdering av prestasjon er kjent (33 % noe enig)

5 Stort rom for subjektiv vurdering

6 Omfang av kartlegging og måling er økende

7 Hva kartlegges? (%, n=1346)

8 Typisk tilbakemelding • Jeg blir forbanna når det settes karakterer på noe så subjektivt som holdninger og atferd. Hvis jeg gjør en dårlig jobb, så vil jeg faktisk ha tilbakemelding på det, men jeg vil ha en ordentlig tilbakemelding som gir meg muligheter til å forstå så jeg kan forbedre meg. Spørsmål om atferd og holdninger har ingen ting i et karaktersystem å gjøre – det hører hjemme i dialogen!

9 Ble måling av ansatte drøftet med tillitsvalgte? (% - n=147)

10 Om verdiledelse

11 Store forskjeller mellom bransjene • 64 % av ansatte i barnehage er helt enig i at verdiledelse gjør arbeidet mer meningsfylt • Tilsvarende andel i olje og gass 22 % • Stor forskjell på prosess: • Barnehage: Kultur og verdier forankres i en løpende prosess • Olje og gass og industri: Ledelsesdrevne prosesser der toppledelse definerer verdier

12 Går vi mot virksomhetsreligion? Johan Ridderstråle: • Er din virksomhet et trossystem? … Bedrifter som har en virksomhetsreligion tilbyr også mening som skaper engasjement. Grunnen til å ha en slik religion er at det er en drøm som lokker enkelte og skremmer bort andre. … Mennesker krever noe de kan tro på – spesielt i en tid da mange av de tradisjonelle «leverandørene» av mening, som for eksempel kirken og staten, ikke føles like relevante for mange av oss. Smarte virksomheter skjønner dette og sørger for å skape identitet

13 Og hva ønsker medlemmene? Eksempel: • For meg handler det om tre ting; en jobb jeg trives i, familien og familielivet som jeg trives med, og en hobby eller fritidsinteresse som engasjerer meg. Så må det være en balanse mellom disse. Ingen av områdene må være for store eller for små. Ingen av disse områdene må bli borte – da kan jeg leve et meningsfullt liv.

14 Deltakelse i familie- og fritidsaktiviteter er like viktige for meg som person som det jeg gjør i jobben (%, n=2834)

15 For meg er det viktig å kunne skille mellom arbeid og fritid (%, n=2833)

16 Om anonyme kilder • Ikke mulig å få tillitsvalgte til å redegjøre for prosesser i egen bedrift. • Samme i fjor, Posten og xxx • Stort demokratisk problem, ledelsen vil til enhver tid ønske å få ut de positive historiene – fokus på omdømme • Ikke enestående – sml. Oslo - skolen, helsesektor, Amazon, Norwegian, Ryanair, Statoil • Er ikke bare et spørsmål om varsling – men enda mer om en opplyst offentlighet som grunnlag for demokratisk diskusjon


Laste ned ppt "Norsk Ledelsesbarometer 2013 Presentasjon Ledernekonferansen Lederne Stein Stugu 14/11 - 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google