Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av løpende pensjoner i Siemens AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av løpende pensjoner i Siemens AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av løpende pensjoner i Siemens AS

2 Innhold Siemens policy for regulering av løpende pensjoner Avkastning og regulering i 2009 Mulighet for å styrke reguleringen ved tilskudd fra bedriften? Hva har Siemens gjort tidligere? Hva var spesielt med tilskuddet i 2008? Regulering av løpende pensjoner 2000 – 2008 Litt om Siemens i dag

3 Siemens policy for regulering av løpende pensjoner.
Lov om Foretakspensjon 2001 fastsetter reguleringsmåte for løpende pensjon. Siemens har valgt å følge lovens krav til regulering: Et års overskudd på de midler som dekker forpliktelsene for løpende pensjoner tilordnes pensjonistenes overskuddsfond. Overskuddet benyttes påfølgende år til å regulere pensjonistenes løpende pensjoner

4 Avkastning og regulering i 2009
Meget lav avkastning på pensjonsmidlene i 2008 pga. finanskrisen. Brutto avkastning ca. 2%. Minimum avkastning for å opprettholde verdiene av pensjonsløftene er på ca. 4%. vi måtte ta av tilleggsreserver for å opprettholde verdiene det ble dessverre ikke rom for reguleringer i år.

5 Mulighet for å styrke reguleringen ved tilskudd fra bedriften?
Pensjon er en rettighet opptjent mens yrkesaktiv. Viktig med klart skille mellom bedriften og forvaltning av pensjonsmidlene. Viktigst: - at pensjonsmidlene er godt og trygt finansiert. Både norsk lov og Siemens’ generelle policy taler for et klart skille mellom pensjonsordning og bedrift. Siemens’ lokale ledelse ville gått ut over sine fullmakter ved å bevilge tilleggsytelser til bedriftens pensjonister: dette ville ha krevd beslutning i sentralt Pension Board situasjonen ville ikke vært tilstrekkelig argument for å oppnå støtte.

6 Hva har Siemens gjort tidligere?
Siemens har aldri foretatt resultatvirksomme innbetalinger for å regulere løpende pensjoner. Unntak: 2008 som var meget spesielt I enkelte år med lave overskudd på avkastningen har overskudd på pensjonsrelaterte tilleggsavsetninger blitt allokert til overskuddsfondet Dette påvirker ikke bedriftens resultat dette året direkte, men selvsagt finansiering av de øvrige forpliktelsene i ordningen Slik reallokering må besluttes i hvert tilfelle. Mye taler for at en slik løsning også i fremtiden tas opp til vurdering om forholdene tilsier det.

7 Hva var spesielt med tilskuddet i 2008?
I 2008 kom nye tariff-forskrifter for beregning av pensjonsforpliktelser. avsatte midler for beregnet fremtidig pensjonsutbetaling måtte økes. For å unngå innbetaling fra bedriftene, ble hele overskuddet 2007, inkl. avkastningen på pensjonistenes midler, brukt til å styrke avsetningene. Derved ble det ikke noe igjen til pensjonsreguleringer. Løsningen var allmen, lovlig og akseptert. Ledelsen i Siemens AS fant det ikke riktig at avkastningen på pensjonistenes midler ble brukt til å styrke avsetningene besluttet å innbetale et tilsvarende beløp til avsetningene ga resultatvirkning for bedriften pensjonistenes opptjente overskudd gikk til pensjonsregulering. Pensjonsreguleringen i 2008 ble lik det den ville ha blitt uten lovendring.

8 Regulering av løpende pensjoner 2000 - 2008

9 Siemens AS i dag 3 sektorer: Energy - Oil & Gas Solutions Offshore Oil & Gas Domestic Power Transmission & Distribution Industry - Industry Automation & Drive Industry Solutions Building Technologies Healthcare - Healthcare Totalt antall ansatte: 1482, region øst: 743, vest: 306, nord: 434

10 Forretningsåret 2008/2009 2008/2009 vil gi et meget godt økonomisk resultat stor andel av dette skyldes salg av Siemens Installation AS Økonomien i Norge i ferd med å stabilisere seg, - men: Internasjonal business mangler finansiering. Rammer Siemens AS spesielt innen Skip Olje og gass Industriområdet for øvrig: fra prosjekter til service og småoppdrag Forsiktig lønnsregulering: 2% Salg av Siemens Installation AS Klare tendenser til sterkere påvirkning fra Siemens internasjonalt.

11 Avtalefestet førtidspensjon - AFP
Dagens AFP-ordning Illustrasjon 5 år AFP er en tidligpensjonsordning AFP betales ut mellom 62 og 67 år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Lønn Tjenestepensjon AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 72 år 77 år Ny AFP Illustrasjon AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra år Kompensasjonstillegg for årskullene Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn Lønn? Tjenestepensjon? Tjenestepensjon AFP AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 72 år 77 år


Laste ned ppt "Regulering av løpende pensjoner i Siemens AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google