Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011

2 Barnehagebudsjettet 2011 - forutsetninger Følgende øremerkede tilskudd er fra 2011 lagt inn i kommunenes rammetilskudd: Generelt driftstilskudd Skjønnstilskuddet Tilskudd for tiltak barn med nedsatt funksjonsevne Ny forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager: Tilskuddet skal fom. 2011 baseres på budsjettet for kommunale barnehager Eget kapitaltilskudd

3 Drifts- og kapitaltilskudd i 2011 Satsene for driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager skal i 2011 utgjøre minimum 89,25% av kostnadene til drift av kommunale barnehager: – 88% fra 1. januar og 91% fra 1. august 2011 – Kommunene kan velge å benytte 89,25% for hele året, og rådmannen har valgt å benytte dette alternativet – Ingen barnehager skal ha lavere kompensasjonsgrad enn i 2010 Eget tilskudd til kapitalkostnader fra 2011 – Kan beregnes ut fra kommunenes egne kapitalkostnader til barnehager, eller benytte nasjonal sats på kr 7800 pr. heltidsplass. Rådmannen har valgt det siste for 2011 Forhåndstallet ved fordeling av små- og storebarnsplasser: – 1,8 for små barn i 2011

4 Budsjettforutsetningene i 2011 Får konsekvenser for tilskuddet til private barnehager Tilpasningstiltak i budsjettene til de kommunale barnehagene: – 2010: 2,9 mill. kr som er videreført i 2011-budsjettet – 2011: 3,6 mill. kr  Påvirker grunnlaget for tilskudd til private barnehager i 2011 Tilskudd til kapitalkostnader – Den enkelte barnehages kapitalkostnader inngikk tidligere i grunnlaget for kommunalt driftstilskudd – Etter ny ordning mottar i utgangspunktet alle private barnehager samme kapitaltilskudd pr. heltidsplass  Vil gi ulike utslag for den enkelte barnehage

5 Tilskuddssatser i 2011 Endelige tilskuddssatser skal i hht. forskriften foreligge innen 1. februar i budsjettåret: – Drammen kommune offentliggjorde følgende tilskuddssatser pr. heltidsplass for 2011 den 31. januar d.å.: 0-2 år3-6 år Driftstilskudd kr 149.174kr 70.453 Kapitaltilskudd kr 7.800kr 7.800 Samlet tilskuddkr 156. 974kr 78.253 A-konto tilskudd tilsvarende ¼ av 2010-tilskuddet er utbetalt primo januar Tilskuddsatsene skal justeres ved bevilgningsendringer i budsjettåret og ved avregning budsjett/regnskap Vedtak om tilskudd kan påklages

6 Tilskuddssatser i andre kommuner Tilskuddsats drift 0-2 årTilskuddsats drift 3-6 år Sandnes kommuneKr. 150.135,-Kr. 70.545,- Bergen kommuneKr. 152.279,-Kr. 73.237,- Bærum kommuneKr. 158.040,-Kr. 75.950,- Røyken kommuneKr. 140.141,-KR. 64.363,-

7 Nasjonale tilskuddsatser Tilskuddsats drift 0-2 årTilskuddsats drift 3-6 år Ordinære barnehagerKr. 172.400.-Kr. 84.00,- FamiliebarnehagerKr. 133.000,-Kr. 106.600,- Åpningstid 6-15 t/ukenÅpningstid 16 + t/uken Åpen barnehage, driftstilskudd kr. 12.900,-Kr. 21.200,- Tilskuddsats kapital Ordinære barnehagerkr. 7.800,- FamiliebarnehagerKr. 11.700,-


Laste ned ppt "Tilskudd til private barnehager i 2011 Presentasjon private barnehager 10. februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google