Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern informasjon 1 En mulighet til å få direkte fordel av selskapets fortjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern informasjon 1 En mulighet til å få direkte fordel av selskapets fortjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern informasjon 1 En mulighet til å få direkte fordel av selskapets fortjeneste

2 Intern informasjon 2 −Deltakerne i SEOP 1 begynner å motta tilleggsaksjer fra Skanska (tildelingsårene) −SEOP 2 starter (spareårene) SEOP-hendelser i januar 2011

3 Intern informasjon 33 SEOP 1 −Flere enn 7500 deltakere … −18 prosent av Skanskas medarbeidere på verdensbasis −SEOP-deltakerne er Skanskas femte største eier

4 Intern informasjon 44 SEOP 1 – en svært god investering −En god investering allerede før deltakerne har mottatt tilleggsaksjene sine −Skanskas aksjepris økte fra 89 SEK i 2008 (gjennomsnittlig) til 130 SEK 3. desember 2010 −Deltakerne har også mottatt utbytte −Alle deltakere vil motta tilleggsaksjer

5 Intern informasjon 55 Skanskas aksjepris 2001–2010 Hvis du hadde investert 1000 SEK i Skanska-aksjer for ti år siden, ville du 12. oktober 2010 ha hatt cirka 2183 SEK, inkludert reinvestert utbytte.

6 Intern informasjon 66 SEOP 1 går inn i tildelingsårene −Tilleggsaksjer tildeles hver måned, tre år etter kjøp av spareaksjene −Tilleggsaksjer fra Skanska = lojalitetsaksjer og prestasjonsaksjer

7 Intern informasjon 77 Tildelingen av prestasjonsaksjer avhenger av forretningsenhetens resultater −Din forretningsenhets oppnåelse av Outperform- målene i løpet av spareårene avgjør hvor mange prestasjonsaksjer du vil motta

8 Intern informasjon 88 Tildelingen av prestasjonsaksjer avhenger av ditt nivå på tidspunktet for aksjekjøpet −Medarbeider: 1 lojalitetsaksje og opptil 3 prestasjonsaksjer per 4 kjøpte spareaksjer −Nøkkelmedarbeider: 1 lojalitetsaksje og opptil 7 prestasjonsaksjer per 4 kjøpte spareaksjer −Toppleder: 1 lojalitetsaksje og opptil 15 prestasjonsaksjer per 4 kjøpte spareaksjer

9 Intern informasjon 99 Tilleggsaksjene blir beskattet −Deltakerne må betale skatt −Påvirker beløpet du kan “ta ut” −Skattereglene i ditt hjemland gjelder −Det er mulig å selge aksjene −Du bør imidlertid ikke selge spareaksjene dine før du har mottatt lojalitets- og prestasjonsaksjer for dem −En eventuell fortjeneste på salget av aksjer blir beskattet −Skattereglene i ditt hjemland gjelder

10 Intern informasjon 10 Du kan også motta utbytteaksjer −Hvis det utbetales utbytte til aksjeeierne, blir det kjøpt utbytteaksjer på dine vegne −Ikke grunnlag for lojalitets- eller prestasjonsaksjer −Kan selges når som helst

11 Intern informasjon 11 Slik administrerer du aksjene −Gå inn på din personlige aksjesparekonto på www.benefitaccess.com www.benefitaccess.com −Du finner en innloggingsveiledning på OneSkanska (http://oneskanska/seop)

12 Intern informasjon 12 Beregningsmodellen for SEOP på OneSkanska (Skanska & Me) kan hjelpe deg å gjøre personlige beregninger Mulig å beregne* −Din investering på slutten av tildelingsåret −Også uttrykt i prosent, slik at det er lett å sammenligne med andre investeringer −Din skatt per måned *) Merk at dette er en beregning som er basert på antakelser

13 Intern informasjon 13 Beregningsmodellen for SEOP er lett å bruke Skriv inn −Din forretningsenhet −Hvorvidt du er medarbeider, nøkkelmedarbeider eller toppleder −Ditt investeringsnivå −Din årlige brutto grunnlønn Beregningsmodellen er tilgjengelig på en rekke språk

14 Intern informasjon 14 SEOP 2

15 Intern informasjon 15 −Spareår: 2011–2013 −Tildelingsår: 2014–2016 −Du kan gå inn i programmet i januar, februar og september −Deltakere i SEOP 1 må også melde seg inn i SEOP 2 15 SEOP 2 starter

16 Intern informasjon 16 SEOP 1 og SEOP 2 er svært like −SEOP 2 er mer tilgjengelig: Du kan melde deg inn i januar, februar og september −Hvis du sparer månedlig med SEOP 2, kan du gjøre en engangsinvestering én gang i året (januar til og med juni) i alle de tre spareårene

17 Intern informasjon 17 Dette får du Alle medarbeidere i Skanska vil motta en innbydelse i desember Liten konvolutt for bestilling av trykt informasjonspakke Kort SEOP- brosjyre Innmeldings- skjema ”Jeg vil bestille trykt materiell” ”Nei, det er ikke noe for meg!” ”Jeg vil melde meg inn straks!” ”Jeg skal se på OneSkanska” Din personlige beslutning

18 Intern informasjon 18 Hele informasjonspakken – også tilgjengelig på OneSkanska Innloggings- veiledning for www. benefitaccess. com InnmeldingsskjemaLang SEOP- brosjyre (gyldig i tre år) Globale aksje- sparevilkår Forretningsen hetens brosjyre (gyldig i ett år)

19 Intern informasjon 19 Forretningsenhetens resultater påvirker tildelingen av prestasjonsaksjer −De økonomiske målene for 2011 vil bli kommunisert i januar 2011 −på OneSkanska (http://one.skanska/seop)http://one.skanska/seop −Samtidig vil du også få vite om din forretningsenhet vil være en del av en gruppe med forretningsenheter. −Gruppering er en måte å bruke felles krefter på, for å sikre synergi og dele kunnskap på tvers av Skanska

20 Intern informasjon 20 Toppledere og nøkkelmedarbeidere −Personer som er oppnevnt til nøkkelmedarbeidere eller toppledere i 2011, vil bli informert av sin forretningsenhet −Nøkkelmedarbeidere −kan investere opptil 7,5 prosent av sin årlige brutto grunnlønn −vil motta 1 lojalitetsaksje og opptil 7 prestasjonsaksjer per 4 kjøpte spareaksjer −Toppledere −kan investere opptil 10 prosent av sin årlige brutto grunnlønn −vil motta 1 lojalitetsaksje og opptil 15 prestasjonsaksjer per 4 kjøpte spareaksjer −Samme innmeldingsskjema som alle andre

21 Intern informasjon 21 Bør du gå inn i SEOP 2? −Skanskas forretningsplan for lønnsom vekst er ambisiøs, og vi tar sikte på en lederposisjon på alle hjemmemarkedene −SEOP 1 ser ut til å ha blitt en svært god investering −Vi kan ikke gi noen garantier for at SEOP 2 skal gi like gode resultater som SEOP 1 Beslutningen er din

22 Intern informasjon 22 Kort sagt −Hvis du deltar i SEOP 1 −Tildelingen av tilleggsaksjer vil skje månedlig, og den starter tre år etter at du kjøpte de første spareaksjene dine −Tildelingen av tilleggsaksjer er skattepliktig −Du kan sjekke aksjesparekontoen din på www.benefitaccess.com www.benefitaccess.com −SEOP 2 −Du kan gå inn i programmet i januar, februar og september −Deltakere i SEOP 1 må også melde seg inn i SEOP 2

23 Intern informasjon 23 Informasjonskilder Trykt: Intranettet: http:// oneskanska/seop Personlig: Via din kontaktperson i personalavdelingen eller den lokale administratoren (LPA) for SEOP Lang SEOP- brosjyre (gyldig i tre år) Globale aksje- sparevilkår Forretnings- enhetens brosjyre (gyldig i ett år) Kort SEOP- brosjyre


Laste ned ppt "Intern informasjon 1 En mulighet til å få direkte fordel av selskapets fortjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google