Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSKRIFTSENDRING 1.8.09 Gjennomgang av sentrale deler av forskriften Konkrete eksempler på vurderingspraksis v/ lærere fra skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSKRIFTSENDRING 1.8.09 Gjennomgang av sentrale deler av forskriften Konkrete eksempler på vurderingspraksis v/ lærere fra skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSKRIFTSENDRING 1.8.09 Gjennomgang av sentrale deler av forskriften Konkrete eksempler på vurderingspraksis v/ lærere fra skolen

2 Forskriftsendring høsten 2009 Prinsipper: Elevene skal forstå mål og kriterier i faget Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de skal forbedre seg Elevene skal gjøre egenvurdering av sitt læringsarbeid

3 Forskriftsendring forts Underveisvurdering Vurdering for læring- peke framover Den kan gis med og uten karakter Den skal gis løpende og systematisk Det skal dokumenteres at underveisvurdering er gitt Den kan gis både muntlig og skriftlig Eleven plikter å møte til vurderingssituasjoner Læreren skal så langt råd er, skaffe tilstrekkelig grunnlag i faget Stort fravær i faget kan føre til IV v/halvårsvurdering og/eller standpunkt

4 Forskriftsendring forts Egenvurdering Den er en del av underveisvurderingen Eleven skal delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og faglig utvikling

5 Forskriftendring forst. Halvårsvurdering Den er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen til eleven i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Den skal gi veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin Den skal gis med karakter Dersom det er fare for at eleven mangler grunnlag til halvårsvurderingen, skal det varsles umiddelbart Norsk, historie og kroppsøving har halvårsvurderinger helt fram til sluttvurdering i VG3

6 Forskriftendring forst. Sluttvurdering Den skal gi informasjon om kompetansen til elevene ved avslutning av opplæringen Eleven skal ha mulighet til forbedre kompetansen sin i faget inntil standpunkt er satt Eleven skal være kjent med hva som er lagt vekt på i fastsettelse av standpunktkarakteren Standpunktkarakteren i fag med sentralgitt eksamen skal settes senest dagen før fellessensuren

7 Forskriftsendring forts. Orden og Oppførsel Vurderng i orden og oppførsel skal holdes adskilt fra eleven sin kompetanse i fag Ikke møtt på vurderingssituasjoner eller manglende innleveringer går på orden eller oppførsel(skulk) Orden: arbeidsvaner, arbeidsinnsats Oppførsel: hvordan eleven oppfører seg i forhold til andre

8 Fritak Skriftlig sidemål I stor grad knyttet til hvorvidt eleven får særskilt språkopplæring ” anna morsmål” som fritaksgrunn er borte Skoleeier skal stryke sluttvurdering i skriftlig sidemål dersom en elev som er innvilget fritak med karakter etter regelen her likevel har fått vurdering i skriftlig sidemål

9 Forskriftendring forst. Nedsatt orden og oppførsel skal varsles både til halvårsvurdering og standpunkt Det skal varsles slik at eleven kan forbedre seg Endelig karakter skal settes etter at opplæringen er avsluttet

10 Eksamen

11 Tidspunkt standpunktskarakter Standpunktskarakteren skal fastsettes i fag med sentralgitt eksamen : senest dagen før fellessensurmøtet (tirsdag 22.6) i fag med lokalgitt eksamen : senest dagen før skolen gjennomfører den første lokalt gitte eksamen på det aktuelle trinnet (Vg3 fredag 11.6, Vg1 og Vg2 onsdag 16.6)

12 Lokal eksamen Forberedelsesdelen kan være inntil 2 dager Man kan gi fag og tema 48 t før eksamen, ikke oppgaven Eksamineringen skal gi eleven mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig Faglærer har plikt til å delta i vurderingen som sensor

13 Lokal eksamen forts. Ved uenighet mellom eksaminator og ekstern sensor i hva eleven skal prøves i vurderingen er det ekstern sensor som bestemmer

14 Fusk til eksamen For elever som får eksamen annullert pga fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktskarakteren bort Eleven må ta faget som privatist, tidligst ett år etter den annullerte eksamenen

15 Dokumentasjon


Laste ned ppt "FORSKRIFTSENDRING 1.8.09 Gjennomgang av sentrale deler av forskriften Konkrete eksempler på vurderingspraksis v/ lærere fra skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google