Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NBFs Årskonferanse 2009 Nye trusler – nye muligheter; Hva med bilbransjens evne og vilje til endring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NBFs Årskonferanse 2009 Nye trusler – nye muligheter; Hva med bilbransjens evne og vilje til endring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 NBFs Årskonferanse 2009 Nye trusler – nye muligheter; Hva med bilbransjens evne og vilje til endring?

2 NBFs Årskonferanse 2009 Bilbransjen – ytterst på konjunkturpendelen – er i dramatisk grad preget av ”finanskrisen” – også i Norge – og problemene går ikke over selv om vi ikke snakker om de... Krise; betyr både fare og muligheter !

3 NBFs Årskonferanse 2009 …egentlig har jeg fått i oppdrag kun å snakke om det norske markedet, men jeg klarer ikke å la være å vise ett bilde… Et bilde som med all tydelighet viser hvor galt det kan gå – og går – når sunne prinsipper og tradisjoner diametralt fravikes (gassen henger seg opp og bremsene svikter !)

4 NBFs Årskonferanse 2009 Kilde: New York Times Et godt republikansk farmerprinsipp har vært aldri å bruke en krone før den er tjent… (husholdningenes gjennomsnitts sparing versus gjeld i USA) Amerikanske husholdningers gjeld utgjorde i fjor 300 ganger sparingen…!..dessverre er det ikke bare på dette området, og heller ikke bare USA, som har gått fullstendig av hengslene…!

5 NBFs Årskonferanse 2009 …så over til det jeg egentlig er ment å si noe om, muligens ? Konsekvensene for bilbransjen – nasjonalt !

6 NBFs Årskonferanse 2009 Bilbransjen står ikke først i køen for ”tiltakspakker” fra myndighetene – ikke tidligere – og ikke nå…?! Bilbransjen har aldri vært bortskjemt med hjelp eller bistand fra myndighetene – tvert om, selv om vi omsider slipper at bilavgifter benyttes som ensidig uforutsigbar budsjettsalderingspost;  Som tilnærmet eneste land i Europa har vi ingen reell mulighet for reeksport av person-og varebiler fra Norge – noe som åpenbart er i strid med EUs fire friheter – og som ESA utvilsomt ikke ville se på med særlig blide øyne…  Og dette er enkelt å gjøre noe med dersom viljen er tilstede  I et marked hvor nybilsalget er redusert med nærmere 40 % har de aller fleste forhandlere fått krav om til dels kraftig økning av bankgaranti / sikkerhetsstillelse for tollkreditt / engangsavgifter  Og dette er enda enklere å gjøre noe med…  Generelt er vi dessuten i utakt med harmonisering av regelverket i forhold til EU og fortsatt langt fra å tilfredsstille Særavgiftsutvalgets konklusjoner på en rekke områder (F90 / mva. på bruktbil / nivå omregistreringsavgift / ”miljøavgifter” flyttes fra kjøp til bruk osv.)  Og ovennevnte er kun et par – av en rekke eksempler, og mer enn noe trenger bilbransjen langsiktig forutsigbarhet, men sannelig kunne vi trenge en kortsiktig og fortjent håndsrekning også…!

7 NBFs Årskonferanse 2009 …som eksempelvis; Midlertidig økning av vrakpanten Og myndighetene kan legge bort alle forsøk på argumenter om at dette kun er av kortsiktig karakter (selv om det også faktisk er et poeng)…! Det er bare å gjøre seg bryet med å føre den samlede effekten inn i både samfunnsregnskap og/eller miljøregnskap… Ikke bare har vi en av Europas eldste bilparker – som derved forurenser vesentlig mer – og har dramatisk høyere dødsrisiko, men vi må også se det i lys av hvilken rolle privatbilen spiller – og må og vil spille i norsk samferdsel – i dag og i fremtiden ! Og selv om man naturlig nok lett glemmer både bærekraftighet og langsiktighet i kampen for overlevelse; Dette er faktisk både langsiktig og bærekraftig !

8 NBFs Årskonferanse 2009 Danmark Portugal Østerrike Sveits Nederland Belgia Sveits Luxembourg Norge – bilbransjen og samferdsel Når vi ser Norge i et europeisk perspektiv og hensyntar geografiske og demografiske utfordringer, er det åpenbart ikke bare bilprodusentene som har glemt å se på både kartet – og globusen, men til tider norske myndigheter også…! (Befolkningstetthet- og ”geografisk biltetthet” - i landene vist ovenfor – er i snitt 15-femten ganger større enn i Norge !) Særnorske forhold; • Klimatiske forhold: Årstider og nasjonale forskjeller / skiftninger • Geografiske forhold: Fjorder, fjell og øyer – og avstander ! • Demografiske forhold: Spredt bosetning / få urbane bosetninger • Topografiske forhold: Bakke opp – og bakke ned ! …og dersom vi skal opprettholde dagens bosetningsmønster kan verken jernbane eller kollektiv transport på noen måte overflødiggjøre bilen og privatbilen…!

9 NBFs Årskonferanse 2009 Personbiler har en gjennomsnittsalder på ~ 19 år når de skrotes – hvilket betyr at vi i kommende år skal skrote biler solgt på begynnelsen av 1990-tallet Personbilsalg 1961 – 2008 viser svingningene Skrotningen vil være meget lav i flere år fremover …og skal vi noen gang ha en ekstraordinær vrakpant… så er det NÅ ! ? Kilde: OFV

10 NBFs Årskonferanse 2009 …og selv om det selvfølgelig også finnes enkelte motargumenter (det er mange ”syke mødre”), bør vi nå kunne benytte muligheten til en raskere foryngelse av bilparken og derved bli kvitt ”verstingene” (både utslipps-og trafikksikkerhetsmessig) i en periode hvor skrotningen allikevel vil være på et historisk lavmål. Samtidig vil en slik ordning tilpasset nasjonale forhold og behov være en bærekraftig og livgivende håndsrekning ikke bare til den enkelte som vil benytte ordningen, men moralsk også til en utsatt norsk bildels / eksportindustri, samt direkte til en stor og samfunnsgagnlig bilbransje og til biloppsamlere / bilopphuggere (med økt gjenvinning/bedret ressursutnyttelse som sideeffekter)… Og vi kan derved få en rask og målbar effekt m.h.t.; ” En tryggere, mer miljøvennlig og mer effektiv transport”; som er Navarsetes ambisjon for Nasjonal Transportplan – allerede før utrullingen starter – og uten at det i realiteten koster en eneste krone ! Midlertidig økning av vrakpant !?

11 NBFs Årskonferanse 2009 Er det så ikke noe bransje og myndigheter kan gjøre i fellesskap ??

12 NBFs Årskonferanse 2009 Joda, og på ett område gjør vi virkelig felles sak; I kampen mot svart arbeid ! Det må antas at mellom NOK 3 og 4 mrd. omsettes svart i ettermarkedet – og at en bruktbilomsetning for langt mer enn NOK 10 mrd. holdes utenfor både regnskaper og beskatning !  Og på dette området jobber NBF i tett og nært samarbeid med Skatt Øst med Økt Etterlevelse som overordnet målsetning  Generelt har omfanget av svart arbeid økt kraftig de siste årene – og i lavkonjunktur er det mer enn sannsynlig – av mange årsaker – at dette ytterligere vil øke kraftig…  Og svart arbeid og tilhørende skatte-og avgiftsunndragelser er ikke bare et spørsmål om lovbrudd, sosial dumping og moral; Svarte penger reinvesteres aldri verken i kompetanse eller utstyr – og undergraver både seriøs virksomhet og samfunnet !  Derfor er det helt avgjørende at hele den seriøse bransjen står sammen og samlet for å bekjempe dette ondet og aldri legger til rette for hvitvasking eller svart arbeid – verken når det gjelder salg av brukte biler via useriøse aktører (med åpne salgsmeldinger) eller kjøp fra underleverandører som åpenbart opererer med urimelig lave priser man umulig kan leve verken med eller av…  Vi må fremstå som ”hel ved” og stille meget strenge krav…!

13 NBFs Årskonferanse 2009 Og det er all grunn til å ta utviklingen alvorlig !? Kilde: TNS Gallup Type arbeid kjøpt svart siste 2 år Kjøp av bilreparasjoner svart er mer enn doblet siste 2 år

14 NBFs Årskonferanse 2009 Hva kan og må bransjen selv gjøre ?? Hvilke utfordringer står vi foran ?

15 NBFs Årskonferanse 2009 …jeg tror i hvert fall det kan være klokt å ta inn over seg at kløften vi skal passere kan være både dypere og bredere enn vi kanskje liker å tro ?! …klokt er det nok også å huske at denne krisen er annerledes enn alle tidligere kriser – som startet som realøkonomiske kriser; denne ”slutter” med en realøkonomisk krise ! …men, bilbransjen – mer enn noen annen bransje – vet mye om hvordan man skal håndtere ”nedgangstider” – hvordan man skal motvirke de mest negative konsekvensene – også ved å bli for kortsiktige…

16 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring #1: Denne gangen må vi eksempelvis sørge for at vi ikke kommer i utakt når det gjelder tilgang til – og etterspørsel etter – faglig arbeidskraft… 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 200’ 175’ 150’ 125’ 100’ 75’ 50’ 25’ 0 Nybilsalg (~ etterspørsel) Tilgang på arbeidskraft (lærlinger/fagbrev) Stabil/optimal rekruttering lærlinger/fagbrev

17 NBFs Årskonferanse 2009 ….og vi vet at prisen for å rekruttere og utdanne for få fagarbeidere – er vesentlig høyere og har langt flere langsiktige negative konsekvenser – enn å rekruttere ”for mange”… Og så får vi slå vesentlig hardere i bordet for å skape forståelse for behovet for kraftig økt lærlingtilskudd! NÅ !!

18 NBFs Årskonferanse 2009 For bilbestanden fortsetter å vokse… Antallet kjøretøyer økte i 2007 med 4,2 %, men også i 2008 med nærmere 3 % (70.000 enheter) – og ved utgangen av fjoråret var nærmere 2,6 millioner person-og varebiler registrert i Norge – og veksten fortsetter også i 2009 ! Antallet eldre bilførere øker spesielt kraftig – og til tross for finanskrisen vil vi slett ikke kjøre verken mindre – eller kortere – tvert om…! (…og ferien legges til Geilo – og ikke Bali…) MYE MAT ! … og fortsatt økende Kilde: OFV / SSB

19 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring # 2; Når krybben er tom bites hestene…?  Enkelte mener at kundene i økende grad vil bevege seg mot frittstående aktører i tiden fremover – og at kampen om kundene vil tilta i styrke i mellom frittstående og merkeverksteder; Men krybben er altså ikke tom – tvert om !!  Riktignok er jeg enig i at mange merkeverksteder i altfor stor grad er preget av porteføljeforvaltning, samtidig som ABL pusher ”Right to Repair”, men selv om enkelte kunder blir mer fokusert på pris i lavkonjunktur vil minst like mange i økende grad være trygghetsorientert – og balansen vil opprettholdes…?!  Antageligvis til det beste for alle parter – inkl. markedet...  Det er både rom for og behov for alle seriøse aktører – på begge ”sider”! Og de utfyller hverandre bra, utfordrer hverandre – og gjør hverandre gode  Forutsetningen er at kampen om kundene fortsatt konsentreres om fair kamp basert på faglig kompetanse og optimal kundebehandling, og at alle fortsetter å ”jage” kvalitet, effektivitet og produktivitet; Det er det både behov for og ikke minst mulighet for gjennom at krisen etablerer ”på tå hev” holdninger…!  Viktig derfor at vi benytter anledningen til å gjennomføre de endringene vi burde gjennomført tidligere – og nå enda mer tilpasset morgendagen. At hver enkelt nøye gjennomgår interne prosesser, kundeprosesser og rutiner…!

20 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring # 3; Skade/lakk - samhold gjør sterk…?  Gjennom de siste 10 år har generert dekningsbidrag på bilskade og lakk blitt redusert med flere prosentpoeng årlig, prisene har økt med kun1/3 av faktiske kostnadsøkninger, samtidig som forsikringspremiene har økt med mer enn 50 % !  Bilbransjen har reddet seg gjennom denne perioden med løpende forbedringer (som dog var helt nødvendige), men også rasjonalisering, industrialisering og kryssubsidiering  Gledelig er det derfor å konstatere at NBF endelig har våknet av ”Tornerosesøvnen” !  Nå nærmer vi oss ”syretesten” på styrke og samhold i bransjen…!!  Og vi må nå ta ”kommandoen” og ikke lenger akseptere at innkjøper dikterer alle premisser…!

21 NBFs Årskonferanse 2009 Eksempel Kunder = 45 dager Lager = 40 dager Leverandører = 30 dager Arbeidskapitalens effektivitet = 55 dager Kreditt leverandør Lagertid Kreditt kunder 0102030405060708090 Ant. dager KjøpSalgInnbetaling..og det er mye å hente: •Bruktbil (og nybil) •Forskudd (v/”skreddersøm”) •Innføring av kontantprinsipp •Oppgjørstider forsikring / biladministrasjon •Lagertider / ledetider / ståtider •1-en dags reduksjon av bundet kapital = 300’ Kilde: DnB NOR Utfordring # 4; Likviditet…  Ingen går konkurs p.g.a. kortsiktig inntjeningssvikt; Konkurser skyldes manglende likviditet ! Sørg for analyse – og tiltak !

22 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring # 5; Nye biler…  Sannsynligvis er det dessverre mer enn realistisk at totalmarkedet i år ender opp under 100.000 enheter – og personbilmarkedet ned mot ~70.000 enheter – dersom det ikke skjer noe alldeles uforutsett i tiden fremover?  Men det kan det selvfølgelig gjøre; Uforutsigbarhet er det mest forutsigbare i vår tid !  Kanskje kommer midlertidig økt vrakpant i revidert…?  Kanskje går vi ”tom” for nyere bruktbiler utover våren – og kundene blir ”tvunget” over på nye biler…?  Kanskje innser norske bilkjøpere at Norge er – og vil være – i en egen økonomisk liga i global sammenheng, og at det faktisk er både smart og trygt å kjøpe ny bil – at vi faktisk i stor grad kan leve av å klippe hverandre…  For det er i stor grad psykologi det handler om; Troen på fremtiden! Samlet kjøpekraft i privatmarkedet er til – mer enn 95 % – økt, og økende!  …eller, vil kanskje den globale utviklingen – når konsekvensene virkelig begynner å slå ut i en global realøkonomisk krise – bidra til enda mer ”tørke”?  I en slik situasjon – og med så usikre forutsetninger – er det i hvert fall avgjørende å ha både evne og vilje til tilpasning og endring – rask endring!  Ikke minst er det viktig å ta inn over seg at salgsprosessene i bilbransjen er foreldede – og i altfor liten grad er tilpasset det faktum at internett er kommet for å bli – og at kundene sterkt har endret både handlemønster og innstilling

23 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring # 5; Nye biler…  Internett har medført at kundenes kunnskaper ofte er på høyde med selger, eller bedre – og derved har makten forflyttet seg – fra forhandler til forbruker…  Og dette betyr at søkekriteria ved bilkjøp også er i endring, hvilket i sin tur fører til at merkevarebygging – styrking av renommé og egenskaper knyttet til det enkelte bilmerke – blir enda viktigere i fremtiden ! Helt avgjørende !  I tillegg fastslår ”skadeskutte” bilprodusenter at logistikk og distribusjon radikalt må kostnadseffektiviseres – som et avgjørende fremtidig overlevelses- kriterium, og Universitetet i Münster har i en nylig gjennomført analyse fastslått at det er potensiale for å effektivisere distribusjon av nye biler kapitalisert til; 25.000,- kroner pr. solgte enhet!  Midt oppe i dette har vi posisjonert oss slik at en altfor høy andel av generert bruttofortjeneste (sum nytt og brukt) går med til å dekke lønn og sosiale kostnader for salgspersonale; hos enkelte opp til 2/3 !  Dette må ned på maks 25 % (?) – dersom man skal kunne leve tilstrekkelig godt av salg av ”primærtjenesten”, dersom bilsalg er – og skal være – det…??  Og det er kun en måte å løse dette på; Vesentlig forbedring av selgerproduktivitet! Min påstand er at dersom en fagarbeider hadde operert med samme mengde ”dødtid” som en selger vil vedkommende raskt blitt tatt ut av produksjon…!  Og som vanlig når det gjelder produktivitetsproblematikk; Problemet er prosessene, systemene og rutinene – ikke menneskene !  …men kanskje også inngrodde holdninger hos ledelsen ??

24 NBFs Årskonferanse 2009 Og for å gjøre det helt klart hva jeg mener om VG nett og Finn.no’s påstand om at bilmerke blir stadig mindre viktig ved bilkjøp vil jeg tillate meg å sitere Philip Kotler: Philip Kotler Kunsten å markedsføre er kunsten å bygge en merkevare. Er du ikke en merkevare, så er du en hyllevare. Er du en hyllevare er prisen altoverskyggende og lavkost- produsenten den eneste vinneren…

25 NBFs Årskonferanse 2009 Bruktbil vil være den viktigste bilmodellen i 2009 (også…) Utfordring # 6; Brukte biler…

26 NBFs Årskonferanse 2009 BruktBil07 (18 måneder siden…) fastslo følgende: ”7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat eller hos uautoriserte, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler.” ”Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.” ”Merkeforhandlerne taper terreng også på Finn.no fordi man ikke får synliggjort fordelene ved å handle hos merkeforhandlere.” Dette fastslo TNS Gallups bruktbilundersøkelse (laget på oppdrag av Bransjeplattformen carWEB-BilNorge)

27 NBFs Årskonferanse 2009 BruktBil07 konkluderte med: Merkeforhandlerne må ha en felles strategi for å kunne løse felles utfordringer! Det holder ikke at enkeltaktører er gode ”alene” …! Marked Prosess System

28 NBFs Årskonferanse 2009 …og med bakgrunn i at norske merkeforhandlere i altfor liten grad har samarbeidet på bruktbilområdet ble derfor Bransjegruppe Internett (BI) initiert i forbindelse med BruktBil07; For å ”ta tak” og snu trenden… Og vi kan fastslå at mye har skjedd underveis! At samhold gjør sterk! Marked Prosess System

29 NBFs Årskonferanse 2009 Gjennom disse 18 månedene har bransjen både synliggjort fordelene – og oppnådd store prosessforbedringer ! Merverdi for kunde; ”Derfor kjøpte jeg bruktbil hos merkeforhandleren”

30 NBFs Årskonferanse 2009 Finn.no lytter nå til en samlet bransje – og det gjelder fortsatt å stå samlet ! Kilde: Bilbransjen

31 NBFs Årskonferanse 2009 En rekke positive endringer har allerede funnet sted, unikt for merkeforhandlerne på Bransjeplattformen: Finn har fjernet; •Konkurrerende reklame på merkeforhandlernes prospekter og bruktbillister •NAF-torget på merkeforhandlernes prospekter •Konkurrerende annonsegalleri på prospekter samt link til; ”Se tilsvarende andre biler” (som gjorde at man altfor lett kunne forsvinne ut fra merkeforhandlers nettbutikk og til nærmeste konkurrent…) •Sesamlinker som tidvis inneholdt konkurrerende budskap på prospekt.

32 NBFs Årskonferanse 2009

33 Videre jobbes det nå blant annet med: •Revidert tilstandsrapport (for obligatorisk bruk!!!). •Dominansprodukt finans og forsikring (forhandlers prioritering) •Utvidet prospekt som standard for merkeforhandlere •Garanti / Servicehistorikk •Kun brukte biler i bruktbildatabasen •Reklamasjonsrett •Kompetansebygging (alt fra prospekter til forbrukerlovgivning). •Dynamisk pris- og markedsverktøy (bedre verktøy/lavere pris) •Nasjonal meglingsløsning videreutvikles (inkl. auksjonsløsning) på ny plattform •Osv.osv. Summen av tiltakene som nå treffes, vil gi merkeforhandlerne på bransjeplattformen nye unike muligheter til å konkurrere på like vilkår – noe som var langt fra situasjonen før arbeidet med endringene startet…

34 NBFs Årskonferanse 2009 Vi kan kort og godt fastslå at en svært negativ trend er snudd !

35 NBFs Årskonferanse 2009 Og vi er i ferd med å ta ut det økte potensiale for bruktbilkjøp hos merkeforhandler 2009 Totalt MannKvinne 2008 Totalt Merke- forhandler 63 % 64 % 53 % Privat16 % 14 %18 % 23 % Bruktbil handler 8 % 10 %5 % 15 % Vet ikke13 % 12 %15 % 10 % Det er vesentlig flere som ønsker å kjøpe bruktbil hos merkeforhandler Finanskrisen gjør at kundene blir ytterligere mer trygghetssøkende Kun pris som gjør at kundene velger andre salgskanaler / privat Ca 13 % av kundene har ikke bestemt seg Det gjelder å ta ut potensialet – forbedre prosessene og synliggjøre fordelene !! Kilde: TNS Gallup

36 NBFs Årskonferanse 2009 Bruktbillagre hos merkeforhandlere 2007-09 Kilde: BilNorge.no 24 % økning (NOK 1,2 – 1,4 mrd.)

37 NBFs Årskonferanse 2009 8 % reduksjon i januar (NOK 500 mill.) Bruktbillagre hos merkeforhandlere 2007-09 Kilde: BilNorge.no

38 NBFs Årskonferanse 2009 Kilde: BilNorge.no Bruktbillagre hos merkeforhandlere 2007-09 Ytterligere ned 500 mill. i februar (til 2008-nivå)

39 NBFs Årskonferanse 2009 Kilde: BilNorge.no Bruktbillagre hos merkeforhandlere 2007-09 Trenden fortsetter – mot ”mangel” på nyere brukt på vårparten? Noen som tror at dette vil bety noe for priser og marginer ??

40 NBFs Årskonferanse 2009 Nøkkelen til felles fremgang og oppnådde resultater har vært at en samlet bransje gjennom BI og ved hjelp av Bransjeplattformen har fremstått felles og enhetlig i arbeidet Det er helt avgjørende viktig at vi fortsatt står 100 % samlet !! Og arbeidet og gjennomslagskraften er ytterligere styrket ved at både NBF og forhandlerforeninger (og BIL på relevante områder) har gitt videre arbeid nødvendig mandat og aktiv støtte !

41 NBFs Årskonferanse 2009 Og ”alle” vil bli holdt løpende orientert… …og ”alle” kan løpende påvirke videre utvikling og prioriteringer !

42 NBFs Årskonferanse 2009 Vi har nå brukt 10 år på å tilvenne oss full transparens (internett) på brukte biler – og vi trenger en lang modningsprosess for å ta inn over oss at det samme – med eller uten vår medvirkning – også vil komme på nye biIer ! Og denne gangen skal vi ikke gjøre de feilene vi gjorde for 10 år siden ! Bransjen skal være i fullt inngrep !

43 NBFs Årskonferanse 2009 GRUPPEUNNTAKET for bilbransjen Hva skjer etter 31. mai 2010? Utfordring # 7

44 NBFs Årskonferanse 2009 EU-kommisjonær Mario Monti 2002: ”Putting the European consumer firmly in the drivers seat.” Utfordring # 7

45 NBFs Årskonferanse 2009 EU-kommisjonær Neelie Kroes 2009: ”Putting the European dealer firmly in the back seat ?” Utfordring # 7

46 NBFs Årskonferanse 2009 For å gjøre en lang historie særdeles kort: Til tross for at det ryktes at dagens regime vurderes forlenget 3-5 år – er det meget sterke krefter i sving fra europeiske bilprodusenter (ACEA) for å få implementert det vertikale gruppeunntaket (evt. i justert form) fra 1.juni 2010 slik at man kan restrukturere både distribusjon – og kanskje også distribusjonsform – og det trues med at man ellers vil bli tvunget til å flytte bilproduksjon vekk fra EU-området… Bilprodusentene (unntatt Ford) bruker nå finanskrisen som hovedargument for behov for radikal endring – mens de ”øvrige” involverte bruker finanskrisen som tilsvarende argument for behovet for stabilitet og forutsigbarhet. …og ettersom jeg tror at frittståendes interesser uansett blir greit ivaretatt vil jeg på vegne av norske merkeforhandlere håpe på det beste, men frykter det verste !

47 NBFs Årskonferanse 2009 Utfordring # 8 - 478…  Bilbransjen; Verdens største, mest komplekse og kompliserte (og sexy) bransje, i dramatisk omstilling og endring, inneholder dessuten en rekke andre kjente – men også hittil ukjente og uforutsette – problemstillinger og utfordringer som den enkelte fortløpende må ta tak i – og løse…  Men, bare sterkt samhold og tett samarbeid kan løse de store oppgavene og de felles overordnet strukturelle utfordringene !  Og derved lar vi Henry Ford få æren av å avslutte; Å komme sammen er begynnelsen Å holde sammen er fremskritt Å arbeide sammen er suksess


Laste ned ppt "NBFs Årskonferanse 2009 Nye trusler – nye muligheter; Hva med bilbransjens evne og vilje til endring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google