Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte i OOBF Tirsdag 25. februar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte i OOBF Tirsdag 25. februar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte i OOBF Tirsdag 25. februar 2014

2 Kompetanse og drift (profesjonalisering) Garanti Timeselvkost og PKK
Tor Simonsen (NBF)

3 Kompetanse og drift (profesjonalisering)

4 TRENDER OG UTVIKLING ENDRINGER TILPASSING

5 Lav utnyttelsesgrad på de europeiske bilfabrikkene.
TRENDER OG UTVIKLING Lav utnyttelsesgrad på de europeiske bilfabrikkene. Betydelig overproduksjon. Press på å få overproduksjonen ut i markedet – 40% rabatt. Online direktesalg fra produsentene. Online kommunikasjon med bilene. Merkeoriginale deler vs uoriginale deler med likeverdig kvalitet. Endret kundeadferd. Ny teknologi. Osv……..

6 Endringer i omsetningsstruktur og kundeadferd.
Aggressiv prising gir høye rabatter. Nye online aktører. Større konkurranse om færre timer i servicemarkedet. Større krav til kompetanse rundt alle ledd i virksomheten. Osv…..

7 Bedriftene må i større grad profesjonalisere alle ledd i virksomheten.
TILPASSING Optimalisere driften / prosessen for å opprettholde akseptable økonomiske resultater. Bedriftene må i større grad profesjonalisere alle ledd i virksomheten. Bedriftene må prioritere og strukturere kompetanseutviklingen på alle nivåer. Bedriftene må styrke sitt lokale omdømme for å skape lojalitet i kundemassen. Osv…..

8 Endring / utvikling Tid

9 Optimal drift/prosess
Optimalisere (legge forholdene best mulig til rette) Kontinuerlig og tett oppfølging Effektivisering Kompetanseheving Enkeltmerker Økonomi, drift og prosess Marked og moderne markedsføring Kundeadferd

10 Evnen til å profesjonalisere seg vil med stor sannsynlighet være avgjørende i forhold til å kunne skape økonomiske resultater i morgendagens ettermarked. Forutsetningene for profesjonalisering er i liten grad avhengig av hvorvidt man er merkeverksted eller frittstående verksted.

11 Garanti

12 "…Ved reparasjon og vedlikehold som bileieren selv betaler for trenger ikke bileier å bruke bilprodusentens autoriserte merkeverksted eller bilprodusentens reservedeler for at garantien skal gjelde…" "…Bilprodusenten/-importøren er nemlig pålagt å gi uavhengige verksteder tilgang til alle nødvendige reservedeler samt bilens vedlikeholdsprogram og annen informasjon som er nødvendig for å utføre arbeid på bilen…" "…For å opprettholde garantien må bileier normalt følge bilprodusentens vedlikeholdsprogram for bilen, dokumentere alt arbeid som blir utført, passe på at vedlikehold og reparasjoner blir fagmessig utført, og at det verkstedet som benyttes er offentlig godkjent…" Juridisk sett påvirkes ikke garantien av at vedlikehold og reparasjoner utføres av frittstående verksted.

13 Hva skjer i praksis? Produsent / importør stiller krav til dokumentasjon av service, vedlikehold og reparasjoner. Avslag på garanti som følge av manglende / feilaktig vedlikehold og reparasjon må ha en årsakssammenheng. "…For å opprettholde garantien må bileier normalt følge bilprodusentens vedlikeholdsprogram for bilen, dokumentere alt arbeid som blir utført, passe på at vedlikehold og reparasjoner blir fagmessig utført, og at det verkstedet som benyttes er offentlig godkjent…" Verkstedet må kunne dokumentere at vedlikehold og reparasjoner er utført i henhold til produsentens retningslinjer. Bileier kan rette krav mot verkstedet ved manglende dokumentasjon. Juridisk sett påvirkes ikke garantien av at vedlikehold og reparasjoner utføres av frittstående verksted, men i praksis er det grunn til å tro at bileier lettere får gjennomslag for garanti når vedlikehold og reparasjon er uført av merkeverksted!!

14 Timeselvkost og PKK

15 Få verksteder baserer sin debiteringspris på en grundig timeselvkostberegning!

16 Hva er følgende av 66% rabatt for dette verkstedet?
"Lek med tall" Gjennomsnittlig timepris frittstående verksteder 900,- kr/t (Konkurransetilsynets rapport) Eksempel: 7 produktive og 3 administrative ,- i overskudd pr. år og ca salgbare timer i året Hva er følgende av 66% rabatt for dette verkstedet?

17 "Lek med tall" Følgende av 66% rabatt
Dramatisk underskudd, selvfølgelig Verkstedet taper 489,- kroner pr time Rabattert arbeid må kompenseres gjennom en vesentlig høyere pris på annet arbeid, eller ved å selge vesentlig flere timer enn de faktiske timene arbeidet tar. Urealistisk eksempel??

18 Rabattert PKK mistenkeliggjør bransjen
Vesentlig høyere pris på annet arbeid "planter feil" og selger flere timer

19

20

21


Laste ned ppt "Medlemsmøte i OOBF Tirsdag 25. februar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google