Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Tradisjonelt har forbundets og kretsenes spilletilbud vært rettet mot de som har.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Tradisjonelt har forbundets og kretsenes spilletilbud vært rettet mot de som har."— Utskrift av presentasjonen:

1 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Tradisjonelt har forbundets og kretsenes spilletilbud vært rettet mot de som har ambisjoner med bridgen – ønsker å drive bridge som sport. Det har vært opp til klubbene å gi et turneringstilbud til de som ikke har de samme ambisjoner med bridgen og fortrinnsvis spiller bridge på hobbybasis og for å være en del av det sosiale miljøet sammen med venner og kjente i de lokale klubbene.

2 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Det er derfor kanskje ikke så underlig at det er en utbredt oppfatning blant de jevne medlemmer av NBF at forbundets funksjon i det vesentligste består i turneringsavvikling, registrering av mesterpoeng- ordningen og administrasjon av landslagsdeltagelsen Et naturlig spørsmål med en slik opplevelse av NBF, er hvorfor Bridgetinget jevnlig må vedta økninger i medlemskontingenten?

3 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Konsekvensen er en økende diskusjon om hvorfor de da behøver å være medlem av NBF? De deltar jo likevel ikke i forbundets og kretsenes turneringstilbud. Vi registrerer nå en faretruende trend ved at vi jevnlig mister oppslutning både i antall klubber og i et synkende medlemsantall tilsluttet NBF

4 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? La oss være de første til å innrømme at forbundet ikke har vært særlig flinke til å kommunisere hva deres oppgaver består i og hva det virkelig bruker ressurser på Det er riktig at det direkte tilbudet forbundet gir til enkeltmedlemmene er tilbud om deltagelse i turneringer, mesterpoengsordningen, medlemsbladet ”Norsk Bridge” og fordelsprogrammet

5 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? I løpet av de siste 10 årene er det imidlertid skjedd en vesentlig utvikling av det administrative tilbudet fra forbundet. Et tilbud som har kommet klubbene til gode, og som medlemmene indirekte nyter godt av. Det er Bridgetingene i perioden 2002 - 2008 som har gitt føringer for denne administrative utviklingen, og nye administrative verktøy har vært hilst velkommen av både kretser og klubber

6 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Men som med all administrativ utvikling – mye vil ha mer. Og det er ikke noe galt med det. Utfordringen er imidlertid å finne et økonomisk grunnlag for å foreta forbedringer og nyutvikling Medlemskontingenten utgjør 70-80% av forbundets inntekter. En fortsatt reduksjon i medlemsmassen vil gi oss en inntektsskvis som kan medføre ikke vil være i stand til å fortsette dette arbeidet

7 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? En elegant løsning vil naturligvis være nyrekruttering. Men dere gir selv uttrykk for at nyrekruttering er en tung og vanskelig oppgave Og selv om jeg sporet stor entusiasme gjennom gårsdagens diskusjoner, er det neppe realistisk å tro at vi på kort sikt kan forvente en plutselig økning av medlemsmassen

8 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Men vi kan arbeide for å snu medlemmenes negative holdninger til forbundets virksomhet, og på den måten demme opp for lekkasjen av medlemmer Det vil vi i så fall trenge kretsenes bistand til å få til, men vi er ikke sikre på at vi er helt i samme båt i denne sammenheng

9 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Dessverre har vi registrert at kretser og klubber også bidrar til å forsterke slike negative holdninger til forbundets arbeide Vi har opplevd at det fra kretser argumenteres for en reduksjon av medlemskontingenten – etter at de selv har vedtatt forhøyelsen på Bridgetinget

10 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Et annet eksempel er at man ser gjennom fingrene med at spillere som ikke er medlemmer i NBF deltar i klubbenes og kretsenes turneringstilbud. En undersøkelse i Østfold og Follo krets indikerer at opptil 10% av de som deltar på klubbenes spillekvelder ikke har løst medlemsavgift til NBF Vi har ingen grunn til å tro at klubber i denne kretsen er de eneste som har en slik praksis

11 NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Vi ber dere gjennom en times gruppearbeide gi oss en tilbakemelding på: Hvordan kan vi snu de negative holdninger til medlemskap i NBF? Kan vi forvente at kretsene aktivt vil ta denne problematikken opp med klubber og medlemmer? Hva vil dere at forbundet skal gjøre i denne sammenheng?


Laste ned ppt "NBF i går – i dag – i morgen Hva er forbundets tilbud til medlemmene? Tradisjonelt har forbundets og kretsenes spilletilbud vært rettet mot de som har."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google