Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAGE 1 - Presentasjon 1. halvår 2002 21 august 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAGE 1 - Presentasjon 1. halvår 2002 21 august 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 PAGE 1 - Presentasjon 1. halvår 2002 21 august 2002

2 PAGE 2 - Hovedpunkter 1.halvår • Salgsvekst 1.halvår 4,2%, 2.kvartal reduksjon på 8,1%, 3,6% justert for valutakursendriner • Driftsresultatet forbedret med NOK 13,1 mill, fra NOK -11,9 mill i fjor til NOK 1,2 mill i år, NOK 7,0 mill av forbedringer kom i 2. kvartal • Forbedret kapital- og valutastyring gir vesentlig lavere finanskostnader og bedret kapitalstruktur • Resultat før skatt 1. halvår viser NOK 1,8 mill, en forbedring på NOK 23,5 mill • Resultat før skatt siste 12 måneder er NOK 44,8 mill med en beregnet EPS på NOK 10,19 pr. aksje • Fortsatt potensiale for produktivitetsvekst og driftsmarginforbedringer

3 PAGE 3 - Resultatregnskap pr. 2. kvartal 2.kvartal 1.halvår (mill NOK) 2002 2001 2002 2001 Driftsinntekter 91,8 99,9 201,1 193,0 Driftsresultat 0,0 -7,0 1,2 -11,9 Netto finans 2,7 -4,9 0,6 -9,8 Res.før skatt 2,7 -11,9 1,8 -21,7 Nøkkeltall: Salgsvekst -8,1% 23,6% 4,2% 10,3% Driftsmargin 0,0% -7,0% 0,6% -6,2%

4 PAGE 4 - Salgsinntekter pr. 2. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

5 PAGE 5 - Salgsinntekter pr. kvartal (Beløp i mill. NOK)

6 PAGE 6 - Rullerende årlige salgsinntekter målt pr. kvartal

7 PAGE 7 - Driftsresultat pr. 2. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

8 PAGE 8 - Resultat før skatt pr. 2. kvartal de siste 7 år (Beløp i mill. NOK)

9 PAGE 9 - Resultat før skatt pr. kvartal siste 4 år (Beløp i mill. NOK)

10 PAGE 10 - Rullerende årsresultat og børskurs 1997-2002

11 PAGE 11 - Varelagerutvikling pr. kvartal

12 PAGE 12 - Rentebærende gjeld pr. kvartal

13 PAGE 13 - Markedsområdene • Skandinavia • 23% vekst i 1.halvår, 2.kvartal isolert -8% • Salgsutviklingen i 2.kvartal er påvirket av tidspunkt for prisendringer • Det er god vekst i både vedovn, vedpeis og omrammingssalget • Overgang til direkte distribusjon til forhandler i Sverige har vært meget vellykket • To nye produkter er under lansering i Norge og Sverige med positive tilbakemeldinger

14 PAGE 14 - Jøtul F 250

15 PAGE 15 - Jøtul S 10 W med Jøtul I 150

16 PAGE 16 - Markedsområdene • USA • Reduksjon i salgsinntektene 1.halvår på 11%, 7% i lokal valuta, 2.kvartal -22% i NOK, -13% i USD • Markedet påvirket av usikkerheten i amerikansk økonomi • Sterk fokus på produktivitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner • Lansert to nye produkter for salgsstart i 3.kvartal

17 PAGE 17 - Jøtul C 450

18 PAGE 18 - Jøtul GI 425

19 PAGE 19 - Markedsområdene • Frankrike • 7% salgsvekst i 1.halvår, 43% vekst i 2.kvartal • Salgsøkningen påvirket av tidspunkt for kampanjer • Forventer fortsatt vanskelig marked, men noe lysere markedsutsikter enn tidligere • England • Salgsvekst på 13% i 1.halvår, 9% i 2.kvartal • Godt vekstpotensiale.

20 PAGE 20 - • Tyskland • 14% salgsreduksjon i 1.halvår • Kraftig fall i totalmarkedet siste to år, markedet flater nå ut med mulighet for en viss økning • Datterselskapet avvikles og direkte distribusjon til forhandler etter modell fra Sverige gjennomført. Bidrar til vesentlig kostnadsreduksjon • Øvrige markeder • Salgsvekst på 8% i 1.halvår • Spesielt god utvikling i Italia og Øst-Europa Markedsområdene

21 PAGE 21 - Salgsinntekt pr. markedsområde pr. 2. kvartal 2002

22 PAGE 22 - Endring i salgsinntekt pr. markedsområde pr. 2. kvartal 2002

23 PAGE 23 - Produktområdene • Frittstående vedovner • Uendret salg i 1 halvår, målt mot fjoråret • God vekst i samtlige markedsområder med unntak av USA • F100, som ble lansert i juni i fjor viser meget god vekst • Vedpeiser • Viser vekst på 16% i 1.halvår • Sterk vekst i Skandinavia, og moderat vekst i andre markeder • Starter salg av 2 nye vedpeiser i Skandinavia og USA i august

24 PAGE 24 - Produktområdene • Frittstående gassovner • Salgsreduksjon på 2% hittil i år, negativ trend gjennom 5 kvartaler brutt med vekst på 3% i 2.kvartal • Gasspeiser • Salgsinntektene 1 halvår er 67% over fjoråret forventer fortsatt god vekst • Lanserer nye produkter innenfor dette området i 2.halvår • Forventer fortsatt høy vekst

25 PAGE 25 - Produktområdene • Peisomramminger • Vekst med 13% i 1.halvår • Ser fortsatt vekst i Skandinavia som følge av bedre samordning i salgsarbeidet mellom vedpeis og omramming • Lansering av ny peisinnsats I150 forventes å påvirke salget av omramminger positivt

26 PAGE 26 - Salgsinntekter pr. produktgruppe 2. kvartal 2002

27 PAGE 27 - Endring i salgsinntekt pr. produktgruppe 2. kvartal 2002

28 PAGE 28 - Produksjon • Kråkerøy • Fortsatt fokus på produktivitetsforbedringer • Blir bedre ”dag for dag” • Fortsatt betydelig forbedringspotensiale • Portland • Bedre produktivitet og lavere materialkostnader i gassproduktene medfører bedre marginer • Gjennomført lay-out endringer i produksjonen som ventes å gi lavere tidsforbruk pr. enhet i 2.halvår

29 PAGE 29 - Bemanningsutvikling Jøtul gruppen

30 PAGE 30 - Resultatregnskap pr. 2. kvartal 2002

31 PAGE 31 - Balanse pr. 30.06.2002

32 PAGE 32 - Spørsmål?


Laste ned ppt "PAGE 1 - Presentasjon 1. halvår 2002 21 august 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google