Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbil vil være den viktigste bilmodellen for bilforhandlere i 2009, 2010 (og i alle påfølgende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbil vil være den viktigste bilmodellen for bilforhandlere i 2009, 2010 (og i alle påfølgende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbil vil være den viktigste bilmodellen for bilforhandlere i 2009, 2010 (og i alle påfølgende år…)

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbil fra merkeforhandler; En svært negativ trend er snudd !

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 BruktBil07 (for 2 år siden…) fastslo følgende: ”7 av 10 kunder velger å kjøpe bruktbil privat eller hos uautoriserte, selv om de egentlig ønsker å kjøpe hos merkeforhandler.” ”Privatomsetningen øker kraftig og merkeforhandlerne er bruktbiltaperen.” ”Merkeforhandlerne taper terreng også på Finn.no fordi man ikke får synliggjort fordelene ved å handle hos merkeforhandlere.” Dette fastslo TNS Gallups bruktbilundersøkelse (laget på oppdrag av Bransjeplattformen carWEB-BilNorge)

4 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 BruktBil07 konkluderte med: Merkeforhandlerne må ha en felles strategi for å kunne løse felles utfordringer! Det holder ikke at enkeltaktører er gode ”alene” …!

5 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 …og med bakgrunn i at norske merkeforhandlere i altfor liten grad har samarbeidet på bruktbilområdet ble derfor Bransjegruppe Internett (BI) initiert i forbindelse med BruktBil07 – for å ”ta tak” og snu trenden… Og vi kan fastslå at mye har skjedd underveis! At samhold gjør sterk!

6 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Gjennom denne perioden har bransjen både synliggjort fordelene – og oppnådd store prosessforbedringer ! Merverdi for kunde; ”Derfor kjøpte jeg bruktbil hos merkeforhandleren”

7 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Kilde: Bilbransjen Finn.no lytter nå til en samlet bransje – og det gjelder fortsatt å stå samlet !

8 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Og vi er i ferd med å ta ut det økte potensiale for bruktbilkjøp hos merkeforhandler 2009 Totalt MannKvinne 2008 Totalt Merke- forhandler 63 % 64 % 53 % Privat16 % 14 %18 % 23 % Bruktbil handler 8 % 10 %5 % 15 % Vet ikke13 % 12 %15 % 10 % Det er vesentlig flere som ønsker å kjøpe bruktbil hos merkeforhandler Finanskrisen gjør at kundene er ytterligere mer trygghetssøkende Kun pris som gjør at kundene velger andre salgskanaler / privat Ca 13 % av kundene har ikke bestemt seg Det gjelder fortsatt å ta ut potensialet – forbedre prosessene og synliggjøre fordelene !! Kilde: TNS Gallup

9 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbillagre hos merkeforhandlere 2007-09 Glitrende utgangspunkt, men potensiale og behov for økt bruktimport Kilde: BilNorge.no

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktimporterte personbiler 1961-2007 8,30 8,20 8,10 8,00 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 ? ? •Bruktimporten drives av tilgang på / mangel på biler / biltyper i det norske markedet (hvis prisen – og €-kursen – er ”riktig”) •Disse forhold påvirker naturligvis fortløpende prisen på bruktbiler i det norske markedet – og derved hele dynamikken i det norske markedet •”Den enes død – den andres brød” –> svak kronekurs = svak bruktimport – og derved bedrede rammevilkår for nasjonalt basert bruktbilomsetning ! Valutasituasjonen påvirker også i stor grad bruktimporten - € versus NOK Kilde: OFV / Norges bank

11 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bilbransjen har nå brukt 10 år på å tilvenne seg full transparens (internett) på brukte biler – og vil trenge en lang modningsprosess for å ta inn over seg at det samme – med eller uten bransjens medvirkning – også vil komme på nye biIer ! Og denne gangen vil ikke bransjen gjøre de feilene man gjorde for 10 år siden ! Bransjen vil være i fullt inngrep !

12 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Nøkkelen til felles fremgang og oppnådde resultater har vært at en samlet bransje (gjennom BI) og Bransjeplattformen (CarWEB / BilNorge) har fremstått felles og enhetlig i arbeidet Denne strategien vil videreføres og forsterkes i tiden fremover Og arbeidet og gjennomslagskraften er ytterligere styrket ved at både NBF og forhandlerforeninger (og BIL på nye biler / relevante områder) har gitt arbeidet nødvendig mandat og aktiv støtte !

13 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Og bransjen holdes løpende orientert… …og ”alle” kan løpende påvirke videre fremdrift !

14 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Møte i Bransjegruppe Internett (BI) 05.11.09 •Prisverktøy. •Presentasjon av differensiert CarWEB-løsning. •Bransjeplattformen som hovedentreprenør / prioriteringer. •BruktBil2010. •EuroTaxGlass (Rødboka) med egen ”gruppe” (www.MPnett.no) som ”motvekt” til BI •Tilstandsrapport – forvaltning og videre arbeid. •Kommunikasjon •”BigX” – Megling generelt •Alternativer til Finn.no. •Ny layout / utvidet prospekt på Finn.no. •Eventuelt

15 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prisverktøy •Demo av siste versjon (byggetrinn1 er 95% ferdig). •Mulig feil i fht. nåsituasjon publiseringstid vs. historisk vil bli rettet. •Dybdeinfo : Få inn antall biler til salgs i denne visningen? Det jobbes med å få på plass prisdrivende utstyr. Noen innspill til vurdering er: Skinn, tilhengerfeste, (parkeringssensor?), soltak, panoramatak, xenon, fabrikkmontert navigasjon, (partikkelfilter ?), •Det vil bli mulig å velge alle eller utvalgte karosserifasonger. •Ellers svært bra. •OFV bør inviteres til samarbeid om fremtidig kodesett, spesielt i fht. enhetlige benevnelser for karosserivarianter. •Kjell Reses erfaringer etter demo for forhandlere/videre prosess. •Svært gode tilbakemeldinger fra BOS-forhandlerne. Eneste tilbakespill er at det må være mulig å velge flere karosserivarianter. •Forhandlerøkonomi/Rødboka. •Lanseringspriser for bilforhandlere, byggetrinn1/første versjon (prisforlangende, publiseringstid, antall, trend) : •CarWEB Profesjonell : Inkludert uten tillegg i prisen. Integrert med forkalkyle. •Øvrige CarWEB pakker : NOK 129,-/mnd pr bruker. •Ikke CarWEB : NOK 249,-/mnd pr. bruker. •Generelt : Volumrabatt ved samlebestilling/sentral fakturering av brukertilganger.

16 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 BruktBil2010 •Dato : 20.-21. april 2010. •Sted : I kjøreavstand til Gardermoen •Regi : Bransjegruppe Internett i samarbeid med NBF. Teknisk arrangør : Bransjeplattformen CarWEB-BilNorge.no. •Dagsorden gjennomgått – og vil fastlegges i senere møte. Foreløpig dagsorden ettersendes…

17 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 EuroTaxGlass (Rødboka) med egen bransjegruppe som motvekt til BI. •Hvordan forholde seg til Geir Kristoffersens ”aksjoner” og uttalelser i markedet? •Samarbeid med TrioLink? TrioLink har vært invitert til møte med John Fiskvik, men hadde ikke tid i denne omgang. Invitasjon til samtaler for å se på gode løsninger står fortsatt åpen. Rune Hegstad kontakter Magne Antonsen i saken. •Konsekvens dersom enkelte aktører ønsker å ta BI og/eller Plattformens rolle. Hvordan ønsker BI at dette håndteres? At noen få enkeltaktører (sannsynligvis mot bedre viten) velger bort de opparbeidede økonomiske særrettigheter og ikke minst tekniske fortrinn man på ulike områder har opparbeidet må vi nok leve med. Men det er viktig å være oppmerksom på følgende: Det en realitet at en tilnærmet samlet Plattform er grunnleggende nødvendig for å utvikle unike felles tekniske verktøy som bidrar til at den enkelte merkeforhandler eller kjede av merkeforhandlere styrker sin posisjon i forhold til andre aktører (les; ”annet bilutsalg” / privatomsetning.) Tiltak : Få ut budskapet ”hva er BI / plattformen?” til hele markedet.

18 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Presentasjon av differensiert CarWEB-løsning. Bransjeplattformen CarWEB-BilNorge.no Bransjegruppe Internett •Nye pakkesammensetninger ble presentert, som både økonomisk og i funksjonsrikhet passer de fleste behov og forhandlerstørrelser. •Tilstandsrapport inkludert* i alle CarWEB-pakker. •Gratis standard hjemmesidesøk m/tilstandsrapport profilering i alle CarWEB- pakker (enkelt opplegg som samtidig gir en god startpakke).

19 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bransjeplattformen som hovedentreprenør - prioriteringer fremover? Fokus pr i dag ref. beslutninger i tidligere BI møter: Dynamisk prisverktøy. Frittstående hjemmesideløsning uten binding til kommersiell portal. CarWEB2: •Byggetrinn 1 : Innkjøps og markedsføringsprosessen for brukte biler på ny plattform, ny driftsmodell mm. •Øvrige byggetrinn til videre vurdering: •Oversikt/styringsverktøy på forhandler, kjede og merkenivå. Oversikt over status for biler som er i prosess (i bruktbilprosessen). Antall til forkalkyle, antall til tak etc. •Lastebil/buss etc. (generell fremdrift må avstemmes vs. ressursbruk, betalingsvillighet og potensiale) •Dynamisk bruktbilhåndtering / megling - auksjonsløsning. •Tilbud/kontrakt nybil/bruktbil vurderes fortløpende vs. behovet i markedet.

20 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Kommunikasjon •Kommunikasjon stopper i for stor grad opp utenfor BI? Tiltak : Omtale i Bilbransjen Markedsføring av omtalen som går i Bilbransjen i startbildet i CarWEB med link til omtalen i PDF. Generelt i markedsføring – CarWEB tar med kort infobit. Til vurdering : Info-film. •Prinsippavklaring – i hvilken grad og hvordan bør plattformen markedsføre BI og BIs arbeide i sin generelle markedsføring? •Viktig at BI’s arbeid i stor grad markedsføres (at ikke markedsføringen blir altfor kommersielt rettet) •NBF v/Thorbjørn Grønli er ”joker” for å videreføre nøytral informasjon til Bilbransjens lesere, samt evt. benytte www.nbf.nowww.nbf.no

21 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Alternativer til Finn.no •Edda Media – ønsker tett samarbeid hvor videresending kontrolleres gjennom plattformen. Dette prinsippet er viktig – og akseptabelt – for BI. •Aftenposten.no / Media Norge har forespurt om tilsvarende – og får aksept på samme vilkår / prinsipp. •A-Pressen (Bilmagasinet).

22 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 ”BigX” – megling generelt •Plattformen gir unike muligheter til å etablere et nasjonalt meglingsnett med utgangspunkt i merkeforhandlerne, og med taktisk god håndtering av øvrige deler av verdikjeden for optimal tilgang til biler av eget merke / avhending av fremmedmerker. •Videre fremdrift/aktiviteter tas i neste møte. Per Hoff fremlegger plan tuftet på tidligere planer i neste møte. •Megling må over tid inkludere auksjonsløsning.

23 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Tilstandsrapport Rettighetene til tilstandsrapporten er overført til NBF etter følgende modell: •Sentinel Software AS, BUS AS m.v. overdrar sine rettigheter til tilstandsrapporten til Norges Bilbransjeforbund. •BUS as og Sentinel Software AS skal fritt kunne bruke tilstandsrapporten i sin software, og vil delta i den videre utviklingen av tilstandsrapporten, samt tilpasse seg fremtidige endringer i standarden. •Andre leverandører til bilbransjen eller andre aktører som bruker tilstandsrapporten, må tilsvarende forplikte seg til fortløpende å tilpasse seg endringer i standarden når disse er vedtatt, samt betale en godtgjørelse til Norges Bilbransjeforbund for bruken. Fastlegging av prisnivået for bruk av tilstandsrapporten og anvendelsen av eventuelle nettoinntekter forhåndsdrøfter Norges Bilbransjeforbund med Bransjegruppe Internett.

24 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Ny prospekt layout (Utvidet Prospekt) på Finn.no •Repr. fra BI hadde workshop med Finn.no om nytt utvidet prospekt. •Et viktig resultat fra møtet er : I søkefasen synliggjøres pris eks. omreg. Pris inkl. omreg. utheves i stort. Pris eks. omreg. blir liten tekst. Utfordring : Beskrivelse / fritekst blir, som følge av større bredde, brutt opp for alle som benytter linjeskift for å tilpasse denne til den plassen som tidligere ble avsatt til dette. •Den nye løsningen lansert 11.november.

25 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Kontinuerlig produktutvikling i forkant av markedet !

26 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 LIVE DEMO NYTT PRISVERKTØY


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Bruktbil vil være den viktigste bilmodellen for bilforhandlere i 2009, 2010 (og i alle påfølgende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google