Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker om brukermedvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker om brukermedvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker om brukermedvirkning
Anders Wahlstedt

2 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS!
Kunnskapsbasert praksis betyr at vi må bruke ulike kunnskapskilder. Forskning Profesjonell erfaring Pasientbasert kunnskap Alle tre er nødvendig!

3 Arbeidet i KPH Vi startet opp med å legge grunnlaget for klinikken i en liten gruppe hvor brukeraktivist (Odd Volden) sammen med tillitsvalgte var viktige deltakere. Dessuten deltok klinikksjef, ass. Klinikksjef og de to rusdirektørene i Agder.

4 Hva var viktig? Likhet i de tjenester vi tilbyr. Fylkesgrenser skal ikke bety noe. Kunnskapsbasert praksis. Felles kvalitetssystem. Felles verdier – Trygghet når du trenger det mest!

5 Viktige konsekvenser De avdelinger som det passet for ble fylkesovergripende. Brukere med i ledelsen av klinikken. Alle avdelingsledere med i ledergruppen. Og i begynnelsen var tillitsvalgte med i lederguppen.

6 Vi sa: Reell brukerinnflytelse forutsetter bevissthet om egen og brukernes maktposisjon. Brukerne er en svært viktig ressurs både i behandlingen og i opplæringen av helsepersonell. Vi vil bygge opp under muligheten til å kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv basert på egne ønsker og premisser, uavhengig av helse og funksjonsevne. Vi vil arbeide videre med å utvikle likemannsarbeidet i strategiperioden

7 Men hva gjorde vi? Vi bestemte at det skulle være to brukerrepresentanter med i alle prosjekter. Vi fikk to brukerrepresentanter med i ledergruppen. Vi holdt to dialogmøter årlig med brukerorganisasjonene. Vi lagde prosedyrer og avtaler (Men fulgte de ikke alltid).

8 Vi likte effekten! Vi opplevde en annen kvalitet i drøftingene. Det ble nye vinklinger. Deltakelsen økte tilliten. Vi turde gå videre!

9 Rus kom inn i 2004 I Vest-Agder klinikken hadde de da allerede tilsatt erfaringsterapeuter og jobbet med selvhjelpsgrupper. Dette var noe vi ble nysgjerrig på.

10 Første erfaringskonsulent
Ellen Walnum dukket opp og sa: ”Dere trenger noen som kan ta et spesielt ansvar for barn som pårørende. Du bør opprette en slik stilling og du bør ansette meg.” Som sagt, så gjort.

11 ROM – råd og muligheter Etter initiativ fra brukerorganisasjoner ble ROM opprettet – et brukerstyrt senter. Hva er erfaringene derfra? Gode og mindre gode. Men KPH har hele tide bidradd vesentlig til budsjettet.

12 Barns Beste

13 Flere erfaringskonsulenter
Vi begynte med en stilling som vi lyste ut eksternt. Uklar arbeidsbeskrivelse – ”du får prøve deg frem”. Det var nok slitsomt. Men Gunnhild var et arbeidsjern med evne til å få kontakt, og hun evnet å begynne å systematisere innhold og fokusområder. Så vi ansatte flere med mål om minst en i hver avdeling.

14 Brukerråd og brukerpanel
I samarbeid med brukerorganisasjonene foreslo Gunnhild og Karl Olav et eget brukerråd for KPH. ARA har opprettet brukerpanel.

15 Mandat for brukerråd Brukerrådet i KPH skal:
være et rådgivende organ for klinikksjefen bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i helsetjenesten. arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming. arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. til en viss grad sikre gjennomgående representasjon ved at representanter til KPHs ledergruppe og kvalitetsråd, samt brukerutvalget i SSHF velges blant brukerrådets medlemmer fungere som paraply for brukerorganisasjonene når det skal oppnevnes formelle brukerrepresentanter til ulike sammenhenger i KPH.

16 Erfaringer Vi forstår mer om ulike deler av brukermedvirkning. Politisk nivå er godt ivaretatt. Systemnivået også. Brukerrepresentasjon / erfaringskonsulent. Hva med den individuelle deltakelsen? Lønn, for hva?

17 Ærlighet og åpenhet. Vi må tørre å snakke om det vi syns er vanskelig.
Hva er viktig nå? Ærlighet og åpenhet. Vi må tørre å snakke om det vi syns er vanskelig. Avklaring av roller. Få flere erfaringskonsulenter. Jobbe med forankring og med å få det individuelle brukerperspektivet styrket.


Laste ned ppt "Tanker om brukermedvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google