Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ORGANISERING, TARIFFKRAV, RØDGRØNN REGJERING OG LO-KONGRESSEN I 2013 LO I TRONDHEIM 10. NOVEMBER 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ORGANISERING, TARIFFKRAV, RØDGRØNN REGJERING OG LO-KONGRESSEN I 2013 LO I TRONDHEIM 10. NOVEMBER 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 ORGANISERING, TARIFFKRAV, RØDGRØNN REGJERING OG LO-KONGRESSEN I 2013 LO I TRONDHEIM 10. NOVEMBER 2011

2 U REGULERT KAPITALISME UTFORDRER FAGBEVEGELSEN Lov- og avtaleverk under økt press fordi politisk villet utvikling har fjernet politisk styring Flere tvister, mer aggressive arbeidsgivere og Virke, NHO m.fl. vil endre klassekompromisset H/Frp/V og KrF støtter arbeidsgiverne og er klarere mot fagbevegelsen enn før Rødgrønne forholder seg ikke til endringene i arbeidslivet og slites mellom en ”soft nyliberal tendens” og ”sosialdemokrati” Klassekompromisset (norske modellen) undergraves uten økte rettigheter og flere medlemmer

3 ARBEIDSLIVET ER FIREDELT De med ordnede lønns- og arbeidsvilkår De som jobber rundt tariffavtalens minstebestemmelser (allmenngjøring) De som lønnes under tariffavtalene Svartarbeid (FAFO: 26% av polske arbeidere innen bygg og 56% innen renhold har verken kontrakt eller betaler skatt)

4 A RBEIDSLIVET OMORGANISERES Offentlig, service og privat sektor: Lov- og avtaleverk brytes daglig Færre faste ansatte, økt bortsetting, midlertidig ansettelser og bruk av innleide Konkurranseutsetting og privatisering Sosial dumping brer seg til stadig flere bransjer Deltid en omgåelse av faste ansettelser Økte krav og økt stress Store endringer begynner i det små, jf. det tyske eksempelet: 3 millioner på 7 Euro i timen eller mindre. 11 milliarder Euro brukes årlig til sosialhjelp til de som jobber. 57% av nye arbeidsplasser er innleide. Reallønnsnedgang. (2010)

5 ORGANISERING OG TARIFFAVTALER Utenlandsk arbeidskraft og ”service- proletariatet” må organiseres og inkluderes (Renhold) Utbredelse av tariffavtaler krever enklere rutiner samt økt bruk av sympatiaksjoner Etterlevelse av fristene i HA må skjerpes (eks. tariffavtale tre automatisk i kraft, 1 mnd etter varsel – rettsprinsippet om uteblivelse HA § 3-9-2)

6 T ARIFFAVTALENES BETYDNING ØKER Omfangsbestemmelsene i tariffavtalens må styrkes og inkludere vikarer, innleide, nye arbeidsprosser m.m. (Prinsippavtalen for bemanningsbransjen mellom LO og NHO må arkiveres) Enklere allmenngjøring som lovrevidering (Dokumentasjonskravet må bort for å fjerne NHO- blokkering) Fortsatt kamp for høyning av minstelønn og krav om likelønn

7 RETNINGSLINJER FOR AVTALERETTEN Arbeidets art må bestemme tariffavtalen og ikke forbundenes ”lyst på medlemmer” Flere forbund part i tariffavtalene for å få felles bestemmelser? Vertikale avtaler sjøl ”der dette har tilstrekkelig støtte hos andre forbund”? - utfordres uansett av NHO Styrke organisering på tvers i ”bånn” (HA §§ 5-6 og 5-8) Kreve ”likeverdig pensjonsordning” og ikke kun forhandling om pensjon (HA § 3- 7-6)

8 NHO M.FL. MÅ FORHANDLE REELT Aktivisering, før, under og etter tariffoppgjør Mekling først etter iverksattstreik i tariffoppgjør NHO kan kreve uorganiserte bedrifter tatt ut i streik - kreve det samme for uorganiserte arbeidstakere (HA § 3-1-3) Lokale streikekasser til bruk i tariffoppgjør Huskeråd: Jus kan ikke erstatte aktivisering i ”bånn”

9 K AMPEN FOR FASTE ANSETTELSER Generell innsynsrett for tillitsvalgte hos innleide og underleverandører Generelt solidaransvar ved innleie for ubetalt lønn, overtid og feriepenger Fagforeningers rett til søksmål ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser Krav om reell fast ansettelse i leiefirma Veto mot EUs vikarbyrådirektiv (Fellesforbundets landsmøtevedtak må ikke glemmes)

10 H ELTID KREVER MER ENN DRØFTING OG UTREDNING Reell fortrinnsrett ved a) intern utlysning av ledige og nye stillinger samt b) å stryke passussen ”vesentlig ulemper for virksomheten” (AML § 14-3-2) Rett til økt stillingsbrøk ut fra reell arbeidstid etter 15? måneder ( AML § 14-3) Rett til søksmål dersom fortrinnsretten forbigås og uavhengig av tvistenemnda (AML § 14-3-4) Egen lov om franchisevirksomhet

11 DET NYE SKJER, NÅR DEN DER ALLTID ER TILTÆNKT TILSKUERENS ROLLE, BEGYNNER Å BLANDE SIG. ( CARL S CHARNBERG )


Laste ned ppt "ORGANISERING, TARIFFKRAV, RØDGRØNN REGJERING OG LO-KONGRESSEN I 2013 LO I TRONDHEIM 10. NOVEMBER 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google