Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens pensjonskasse gir deg trygghet i alle livets faser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens pensjonskasse gir deg trygghet i alle livets faser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemskap i Statens pensjonskasse handler om langt mer enn god alderspensjon

2 Statens pensjonskasse gir deg trygghet i alle livets faser
Alderspensjon Avtalefestet pensjon Uførepensjon Yrkesskadeforsikring Ektefellepensjon Barnepensjon Gruppelivsordning Boliglån

3 Alderspensjon er utsatt lønn
Som medlem i Statens pensjonskasse får du en alderspensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt, før levealdersjustering - dersom du har full opptjening (30 år).

4 Alderspensjon består av tre deler
alderspensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv

5 Hvor mye du får i pensjon, avgjøres i hovedsak av to forhold:
hvor mye og hvor lenge du har jobbet (hvor mye du har betalt inn) hvor god pensjonsordning du har (hvor mye din arbeidsgiver har betalt inn)

6 Derfor bør du tenke på alderspensjon…
… når du for første gang orienterer deg om mulighetene i arbeidslivet … når du begynner i ny jobb … når du vurderer å skifte arbeidsgiver … når du forhandler om lønn og andre goder … når du tegner forsikring eller tar opp lån

7 Avtalefestet pensjon = pensjon før ordinær aldersgrense
Et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller avslutte ditt yrkesaktive liv før du er 67 år. Du kan velge hel eller delvis nedtrapping. Avtalefestet pensjon er en førtidspensjoneringsordning for alle i alderen 62 til 67 år som har en tariffestet AFP.

8 Derfor skal du tenke på AFP…
… når du skal velge ny arbeidsgiver … når du begynner å tenke på å trappe ned … når du planlegger et roligere liv etter fylte 62 år

9 Uførepensjon til å leve av
Dersom du blir arbeidsudyktig, sikrer uførepensjon i Statens pensjonskasse deg og dine økonomisk trygghet. Uførepensjon gis til deg som blir arbeidsufør på grunn av skade eller sykdom. Det har ingen betydning hva som er årsaken til at du blir ufør eller om uførheten er varig eller midlertidig. Statens pensjonskasse garanterer deg 66 prosent uførepensjon hvis du har full opptjening (30 år). Alle opptjening fram til aldersgrensen inngår i opptjeningstiden.

10 Derfor bør du tenke på uførepensjon…
… når du skifter jobb … når du får barn … når du skifter pensjonsordning … når du tegner forsikring eller tar opp lån … når du blir langtidssykmeldt

11 Yrkesskadeforsikring er en rett for alle
Yrkesskadeforsikring gir deg et lovfestet krav på erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom. Alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten har yrkesskadeforsikring hos Statens pensjonskasse.

12 Derfor bør du tenke på yrkesskadeforsikring…
… når du begynner i ny jobb … når du er rammet av sykdom eller skader på jobb … når du tegner forsikring eller tar opp lån

13 Ektefellepensjon varer hele livet
Ektefellepensjonen gir dine etterlatte en ekstra sikkerhet i hverdagen. Din ektefelle, registrerte partner eller fraskilte ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon utbetales livsvarig såfremt den gjenlevende ikke gifter seg på nytt.

14 Derfor bør du tenke på ektefellepensjon…
… når du begynner i ny jobb … når du gifter deg eller inngår partnerskap … når du skiller deg … når du får egne barn … når du blir rammet av alvorlig sykdom … nå du tenker på konsekvensene et liv uten deg kan ha for din familie … når du tegner forsikring eller tar opp lån

15 Barnepensjon er trygghet
Dine barn er sikret økonomisk trygghet dersom du skulle falle fra før barna fyller 20 år. Dine barn får 15 prosent av ditt pensjonsgrunnlag i pensjon fram til de fyller 20 år – forutsatt at du ville fått 30 års opptjening. Alle år fram til aldersgrensen teller med i din opptjeningstid.

16 Derfor bør du tenke på barnepensjon…
… når du begynner i ny jobb … når du får barn … når du blir rammet av alvorlig sykdom … når du planlegger dine barns framtid … når du tegner forsikring eller tar opp lån

17 Gruppelivsordningen er til for dine nærmeste
Gruppelivsordningen garanterer dine etterlatte et engangsbeløp hvis du dør mens du er i lønnet arbeid, uavhengig av dødsårsak. Alle ansatte som er omfattet av hovedtariffavtalen i staten er dekket av gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse. Andre arbeidsgivere kan velge om de vil knytte seg til ordningen.

18 Derfor bør du tenke på gruppelivsordningen…
… når du begynner i ny jobb … når du får en livsledsager … når du får barn … når du tegner forsikring eller tar opp lån

19 Markedets beste boliglån
Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om lån på inntil 1,7 millioner – eller 3,4 millioner dersom to i husstanden er medlemmer. Renten ligger i gjennomsnitt ca. ett prosentpoeng under markedsrenten – med et lån på 1,7 millioner gir dette en årlig nettogevinst på kroner. NB! Statens pensjonskasse krever ikke førsteprioritets pant i boligen.

20 Derfor bør du tenke på boliglån…
… når du skal refinansiere boliglånet ditt … når du skal kjøpe ny bolig … når du skal pusse opp boligen … når du vurderer å skifte jobb


Laste ned ppt "Statens pensjonskasse gir deg trygghet i alle livets faser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google