Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til Statens Vegvesen  Bransjemøte 2. april  Trond Johannesen  adm. direktør  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til Statens Vegvesen  Bransjemøte 2. april  Trond Johannesen  adm. direktør  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til Statens Vegvesen  Bransjemøte 2. april  Trond Johannesen  adm. direktør  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

2 Maskinentreprenørenes Forbund – MEF stiftet 1948  En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon  Representerer ca. 1870 små, mellomstore og store bedrifter  Organiserer  Entreprenører som driver maskinell anleggsvirksomhet  Skogsentreprenører  Brønnborere  Gjenvinnings- og avfallsbedrifter

3 Maskinentreprenørenes Forbund  De ca. 1870 medlemsbedriftene  Er lokalisert over hele landet  Sysselsetter rundt 24 500 arbeidstakere  Omsetter for 38 milliarder kroner pr. år

4  MEF har egen hovedavtale med LO og to tariffavtaler.  Maskinoverenskomsten der Norsk Arbeidsmandsforbund er motpart  Miljøoverenskomsten der LO er motpart sammen med fire fagforbund (Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Industri Energi)

5 MEFs næringspolitiske flaggsaker 2008:  MEF - viktigste leverandør av fakta om kapasitet og kostnadsutvikling i våre bransjer  Innføring av nytt KS- og HMS-system i våre medlemsbedrifter  Like konkurransevilkår for offentlige og private bedrifter

6 Utfordringene er kjente  Standard og status på vegnettet – store etterslep  Klima og miljø  Betydelig trafikkvekst som prognosene ikke fanger opp

7 Forventninger til Statens Vegvesen  Vi ønsker oss et mer dynamisk vegvesen - et utviklingsorientert vegvesen  Nye gjennomføringsmodeller må vurderes – gjennom aktiv dialog med bransjen  Et mer visjonært og mer modig vegdirektorat

8 Forventninger til SVV som byggherre  En klar og tydelig byggherre  Ett Statens Vegvesen – en viktig utfordring må være å knytte etaten sterkere sammen – etaten opererer mot markedet på samme måte  Bedre og mer systematisert informasjon om prisutviklingen

9 Forventninger til SVV som byggherre  Statens Vegvesen benytter anerkjente kontrakts- bestemmelser med minst mulige endringer  Få sterkere framdrift i arbeid rundt samordning med NS 3420 – jfr. prosesskoden  Lage entydige prosjektbeskrivelser, som gir likt grunnlag for konkurransen – dette kan minske antall konflikter  Bedre mekanismer for å løse uenigheter/konflikter

10 Forventninger til SVV som byggherre  MEF er opptatt av at Norge har en allsidig og kompetent bygg- og anleggsbransje. Statens Vegvesen har her en viktig rolle.  SVV planlegger og prosjekterer prosjektene slik at det totale bygg- og anleggsmarkedet kan være tilbydere

11 Forventninger til SVV som byggherre  Tilpasse størrelsene på entreprisene til anleggs- markedet. Dette betyr flere mellomstore entrepriser  Gjerne samle de minste entreprisene i litt større samlekontrakter  Gode byggeledere som bidrar til gjensidig forståelse og respekt mellom SVV og entreprenørene  Forutberegnelighet i hvilke entrepriser som kommer ut i markedet – dvs. bedre fordeling over året  Dette vil bidra til jevn sysselsetting over hele året

12 Forventninger til SVV som byggherre  Statens vegvesen har høy byggherrekompetanse – både teknisk og juridisk – og er bevisst på å utvikle denne kompetansen videre  MEF ser for seg at Statens Vegvesen blir en kravstor – MEN rettferdig byggherre


Laste ned ppt "Forventninger til Statens Vegvesen  Bransjemøte 2. april  Trond Johannesen  adm. direktør  Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google