Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Jernbaneverket  Konkurranseutsatte arbeider  Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr  Vedlikeholdsarbeider (varierer)ca. 300 mill kr  Totalt pr. årca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Jernbaneverket  Konkurranseutsatte arbeider  Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr  Vedlikeholdsarbeider (varierer)ca. 300 mill kr  Totalt pr. årca."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Jernbaneverket  Konkurranseutsatte arbeider  Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr  Vedlikeholdsarbeider (varierer)ca. 300 mill kr  Totalt pr. årca. 2.100 mill kr  Sandvika - Asker prosjektet  Ca. 10 km nytt dobbeltspor  Total kostnadca. 3.700 mill kr  Anleggsperiode2001 - 2005 Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 1

2 2. Eksempel fra dagens situasjon Kontraktssummer/anbydere (entreprenører) Sandvika-Asker  Sandvika stasjon (broer)  Reinertsen Anleggca. 160 mill kr  NCC  Veidekke  Selmer Skanska  E16 - Jong (broer-kulverter)  Veidekkeca. 500 mill kr  Selmer Skanska  NCC Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 2

3 Kontraktssummer/anbydere (entreprenører) Sandvika-Asker  Jong - Solstad (tunnel - dagsone)  AF Spesialprosjektca. 470 mill kr  Veidekke  Selmer Skanska  NCC  Solstad - Hønsveien (tunnel)  Mikaca. 425 mill kr  Veidekke  AF Spesialprosjekt  NCC  Selmer Skanska Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 3

4 Kontraktssummer/anbydere (entreprenører) Sandvika-Asker Asker stasjon  PEABca. 215 mill kr  NCC  Selmer Skanska  Veidekke Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 4

5  Noen betraktninger:  Brukbar konkurranse  Labil konkurransesituasjon  Dyktige og seriøse entreprenører på markedet  Kun norske og norsk-svenske anbydere  Ingen anbydere fra andre nordiske land/fra andre EU-land  2 kontrakter til "de store" og 3 til de "mellomstore" entreprenørene  Ingen anbud fra mindre joint venture entreprenører/grupper  Mindre prosjekter - større konkurranse Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 5

6 3. Utvikling på entreprenørsiden  Sverige:  Oppkjøp og konsentrasjon  3-4 meget store entreprenører  Få (ingen) mellomstore entreprenører  Danmark og Finland:  Mange fellestrekk med Norge  Drøftes ikke videre Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 6

7 3. Utviklingen på entreprenørsiden (forts)  Norge:  Redusert anleggsmarked - redusert kapasitet hos entreprenørene  Svingende anleggsmarked  Oppkjøp og konsentrasjon (eks. Veidekketreet)  3 store svenske entreprenører  2 store norske entreprenører + MESTA  5-6 mellomstore norske entreprenører (med spesialkompetanse)  Få/ingen entreprenører fra Danmark og Finland er aktive i Norge 7 Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

8  Jernbanetekniske fag (signal, spor, kontaktledning)  Det norske markedet er lite  Store svingninger i markedet  Jernbaneentreprenører må operere i Norden (Sverige/Danmark)  Krever etablering i flere nordiske land - eventuelt fast joint venture samarbeid  Er helt nødvendig - men krevende marked  Markedstilpasninger er i gang 7a Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer

9 4. Utfordringer (for store prosjekter)  Opprettholde et stabilt entreprenørmarked fremover  Opprettholde tilstrekkelig konkurranse  Oppkjøp og fusjoner vil fortsette  Utvikling av de små og mellomstore bedriftene  Utnytte kompetansen hos de store entreprenørene Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 8

10 5. Muligheter a) Felles nordiske anskaffelsesformer mm.  Utvikle et bredere felles nordisk marked  Utvikle felles anskaffelsesbetingelser i Norden  Utvikle felles kontraktsbestemmelser mm. i Norden (ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris) b) Større kontrakter  For de store prosjektene - færre og større anbud  Økt interesse for Norge i de andre nordiske land og EU-land  Avhengig av  leverandørutvikling  å kjenne norsk kultur  norsk samarbeidspartner  Vil kunne gi ytterligere konsentrasjon (ønsket resultat - større konkurranse - lavere pris) Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 9

11 c) Mindre kontrakter  Mere oppdeling, flere og mindre kontrakter  Flere anbydere, små- og mellomstore entreprenører  Avhengig av  byggherrene bygger opp en større egen administrativ stab (CM-entreprenør) (ønsket resultat - lavere priser men større risiko) d) Andre kontraktsformer - mere vekt på samarbeid  Utvikle kontraktsformer/utnytte entreprenørens kompetanse og kreative evne  OPS-kontrakter  målpriskontrakter  incetamentkontrakter (ønsket resultat - mere samarbeid - lavere priser) Felles nordisk entreprenørmarked og nordiske anskaffelsesformer 10


Laste ned ppt "1. Jernbaneverket  Konkurranseutsatte arbeider  Nyinvesteringerca. 1.800 mill kr  Vedlikeholdsarbeider (varierer)ca. 300 mill kr  Totalt pr. årca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google