Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temamøte SVV 12.mai 2005 Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold  Trond Johannesen  Adm. direktør MEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temamøte SVV 12.mai 2005 Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold  Trond Johannesen  Adm. direktør MEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temamøte SVV 12.mai 2005 Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold  Trond Johannesen  Adm. direktør MEF

2 Temamøte SVV 12.mai 2005 Fakta om MEF  Antall MEF-bedrifter 1700  Maskinentreprenører 1480  Antall bedrifter – fordelt på ansattegrupper:  1 ansatt: 380  2- 5 ansatte 655  6-10 ansatte 303  11-20 ansatte 210  21-50 ansatte 115  51-100 ansatte 22  > 100ansatte 15

3 Temamøte SVV 12.mai 2005 Fakta om MEF  Antall ansatte i medlemsbedriftene: ca. 16.000  I maskinentreprenørbedriftene: ca. 14.000

4 Temamøte SVV 12.mai 2005 3 runde med funksjonskontrakter - status  19 kontrakter til MESTA  4 kontrakter til NCC Roads/NCC Construction  2 kontrakter til Kolo Veidekke/Veidekke Entreprenør  1 kontrakt til Lemminkäinen  1 kontrakt til Bragerhaug og Beitostølen AS  Vi hadde trodd at kontraktene ville spredd seg på flere aktører

5 Temamøte SVV 12.mai 2005 Funksjonskontrakter- drift og vedlikehold  Når ”overføringskontraktene” til MESTA er avsluttet: En ny tid for anleggsbransjen – markedet blir større  Konkurransen om funksjonskontraktene er fremdeles ikke stor nok. Noen tall fra runde 3 som omfatter 27 kontrakter:  1 kontrakt hadde 5 tilbydere  4 kontrakter hadde 4 tilbydere  16 kontrakter hadde 3 tilbydere  5 kontrakter hadde 2 tilbydere  1 kontrakt hadde 1 tilbyder

6 Temamøte SVV 12.mai 2005 Hva bør endres?  Funksjonskontraktene innenfor drift og vedlikehold for store  En kontrakt – Nordmøre er delt opp i 3: Kristiansund, Surnadal og Smøla  Det er ikke blitt slik som samferdselsministeren sa på Anleggsdagene 2002:

7 Temamøte SVV 12.mai 2005 Konkurranseutsetting - prinsipper  ”Jeg merker meg at MEF er opptatt av at konkurranseutsettingen skjer på en slik måte at også mindre entreprenørbedrifter i distriktene har mulighet til å delta i konkurransen. Jeg deler dette synspunktet. Det store flertallet av entreprenør- bedriftene er små og mellomstore, og det vil være dårlig ressursutnyttelse både for staten og samfunnet som helhet om dette ikke tas hensyn til.”

8 Temamøte SVV 12.mai 2005 Konkurranseutsetting - prinsipper  Samferdselsministeren avsluttet slik:  ” Jeg vil legge vekt på småbedriftenes muligheter når de endelige prinsippene for konkurranseutsetting skal utformes.”

9 Temamøte SVV 12.mai 2005 Hva bør endres?  Tøffe økonomikriterier for å delta i konkurranse.  Egenkapitalkravet til de utførende diskvalifiserer de mindre entreprenørbedriftene  Man må finne bedre parametere for å vurdere en bedrifts soliditet. En gjennomgang av årsregnskapet samt krav om bankgaranti for utførende må være tilstrekkelig.  For omfattende innkjøpsreglement (håndbok 066)  Utfordringen er å lage et enklere kontrakts- reglement for mindre kontrakter

10 Temamøte SVV 12.mai 2005 Hva bør endres?  SVV har en for omfattende kontrollfunksjon i dagens situasjon  Utfordringen vil være å forenkle kontroll- funksjonene – mer egenkontroll legges til utfører  jfr. Plan- og bygningsloven

11 Temamøte SVV 12.mai 2005 Hva bør endres?  Risikofordelingen bør vurderes  Hvordan kan byggherren påta seg mer av den økonomiske risikoen?  Bør det innføres en form for mengderegulering?  ”Fra funksjonsoperasjon til spesifikt krav”  Noen arbeidsoperasjoner kan gå fra funksjonskrav til å bli en enhetsprispost

12 Temamøte SVV 12.mai 2005 Takk for oppmerksomheten! Bruk www.mef.no og Ekstranettet!

13 Temamøte SVV 12.mai 2005 Omorganisering – omstilling  Those were the days my friend – we thought they’d never end……..


Laste ned ppt "Temamøte SVV 12.mai 2005 Funksjonskontrakter – drift og vedlikehold  Trond Johannesen  Adm. direktør MEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google