Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infrastrukturdagene 2014 (14) Ny NS 3070 om ledninger i grunnen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infrastrukturdagene 2014 (14) Ny NS 3070 om ledninger i grunnen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infrastrukturdagene 2014 (14) Ny NS 3070 om ledninger i grunnen
Hotel Norge, Bergen 28. mars Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen | Region Innlandet

2 Behovet for koordinering av infrastruktur
Stort oppdemmet behov for oppgraderinger og nyinvesteringer Innen sektorene samferdsel og ledninger i grunnen er det sannsynlig at det vil bli brukt flere hundre milliarder kr frem mot 2030 Oppgraderinger og nyinvesteringer vil ha et stort behov for effektivisering og best mulig utnyttelse av pengene Et sterkt bidrag her vil være bedre koordinering av byggingen av infrastruktur

3 Ledninger i grunnen - NS 3070
Avstandskrav infrastruktur Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom kabler, ledninger og konstruksjoner som legges i grøfter i veier og andre arealer. Kostnadsfordeling vei og ledninger Innenfor infrastruktur er det en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av kostnadene som fordeles på deltagerne. Klare regler for dette vil effektivisere byggeprosessen.

4 Status per i dag Standardkomite for NS 3070, avholdt 7møter
Bærum kommune Hafslund Nett Hafslund Varme Høyspent AS KS MEF Norconsult AS Norsk Vann Oslo kommune REN Post og Teletilsynet Telenor VA/VVS-produsentene Vegdirektoratet Slik det ser ut nå: Ferdig i 2015 med NS , hva med NS (kostnadsfordeling)?

5 NS , avstandskrav AVSTANDSKRAV

6 Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet

7 Innholdsfortegnelse

8 Foreløpige eksempler - grøftesnitt

9 Foreløpige eksempler - trange forhold

10 Foreløpige eksempler - grøftesnitt

11 Foreløpige eksempler - grøftesnitt

12 Der det er for trangt Der det er spesielle krav til overflaten og/eller høy trafikkbelastning bør bruk av løsninger som minimerer fremtidig oppgraving tilstrebes. Gangbar kulvert og innstøpte trekkerør kan være slike løsninger. Figur 9 Innstøpte trekkerør

13 Plassering i veg, til diskusjon

14 Plassering i veg, til diskusjon

15 Justering når minimumskravet ikke går
1. En aktør har behov for fremføring av anlegg 2. Anlegget "grovprosjekteres" 3. Trasé og utstrekning oversendes øvrige aktører for å finne interesse for fellesføringer 4. Det inngås avtaler om fremføring og prosjekteres 5. I aktuell trasé er det ikke plass til fremføring og samtidig overholde krav til avstander 6. Det tas kontakt med berørte anleggseiere og prosjekteres løsninger og tiltak for på best mulig måte å ivareta de tekniske kravene selv om man ikke overholder avstandskrav 7. Dersom dette er akseptabelt for de berørte parter lages en avtale for løsningen 8. Dersom det ikke er akseptabelt må man på prosjektets regning vurdere flytting av eksisterende anlegg eller andre traséer Unntak, hvordan gå frem når avstandskrav ikke kan overholdes

16 NS 3070-2 kostnadsfordeling
Kostnadsfordeling vei og ledninger Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordan kostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vil effektivisere byggeprosessen.

17 Eksempler, Kostnadsfordeling Entreprise 1, Ulven Sinsen
Totalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastruktur utgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å legge anlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene.

18 Eksempler, Kostnadsfordeling kulvert
VA 50% (også rør rett under dekket) Bredbånd 5% Høyspent 45 % Allikevel var det her naturlig å velge høyspenteier som driftsansvarlig i kulverten

19 NS , forprosjekt

20 NS , forprosjekt

21 Takk for meg!


Laste ned ppt "Infrastrukturdagene 2014 (14) Ny NS 3070 om ledninger i grunnen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google