Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransjemøte - SVV - mars 2005 Ny organisasjon – konkurranse- utsetting – ble det som vi trodde?  Hovedinntrykk: Vi er godt fornøyd med utviklingen  Forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransjemøte - SVV - mars 2005 Ny organisasjon – konkurranse- utsetting – ble det som vi trodde?  Hovedinntrykk: Vi er godt fornøyd med utviklingen  Forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Ny organisasjon – konkurranse- utsetting – ble det som vi trodde?  Hovedinntrykk: Vi er godt fornøyd med utviklingen  Forvaltning og drift er delt i to separate enheter  En ryddig rolledeling er etablert – dette gir troverdighet  En samlet anleggsbransje ønsket dette skille

2 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Ny organisasjon – konkurranse- utsetting – ble det som vi trodde?  Regjeringen foreslår nå at MESTA overføres fra SD til NHD  BRA!! En riktig utvikling! En ryddig rolle- deling  Samferdselsministeren på Anleggsdagene 2005: Fra og med 2007 vil besparelsen ligge på 850 mill. kr. pr. år

3 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Erfaringer – så langt  Når ”overføringskontraktene” til MESTA er avsluttet: En ny tid for anleggsbransjen – markedet blir større  Konkurransen om funksjonskontraktene er fremdeles ikke stor nok. Noen tall fra runde 3 som omfatter 27 kontrakter:  1 kontrakt hadde 5 tilbydere  4 kontrakter hadde 4 tilbydere  16 kontrakter hadde 3 tilbydere  5 kontrakter hadde 2 tilbydere  1 kontrakt hadde 1 tilbyder

4 Bransjemøte - SVV - mars 2005 3 runde med funksjonskontrakter - status  19 kontrakter til MESTA  4 kontrakter til NCC Roads/NCC Construction  2 kontrakter til Kolo Veidekke/Veidekke Entreprenør  1 kontrakt til Lemminkäinen  1 kontrakt til Bragerhaug og Beitostølen AS  Vi hadde trodd at kontraktene ville spredd seg på flere aktører

5 3 runde med funksjonskontrakter - status  Vårt regnestykke: en prisnedgang på 31,4% - sammenlignet med overgangskontraktene  En kontrakt har en prisnedgang på hele 53;7% - Indre Sunnfjord  Søndre-Hedemarken – en prisnedgang på 50,3%  Mosjøen – en prisøkning på 9,2%

6 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Erfaringer – så langt  Funksjonskontraktene innenfor drift og vedlikehold for store  En kontrakt – Nordmøre er delt opp i 3: Kristiansund, Surnadal og Smøla  Det er ikke blitt slik som samferdselsministeren sa på Anleggsdagene 2002:

7 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Konkurranseutsetting - prinsipper  ”Jeg merker meg at MEF er opptatt av at konkurranseutsettingen skjer på en slik måte at også mindre entreprenørbedrifter i distriktene har mulighet til å delta i konkurransen. Jeg deler dette synspunktet. Det store flertallet av entreprenør- bedriftene er små og mellomstore, og det vil være dårlig ressursutnyttelse både for staten og samfunnet som helhet om dette ikke tas hensyn til.”

8 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Konkurranseutsetting - prinsipper  Samferdselsministeren avsluttet slik:  ” Jeg vil legge vekt på småbedriftenes muligheter når de endelige prinsippene for konkurranseutsetting skal utformes.”

9 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Erfaringer - utfordringer  Tøffe økonomikriterier for å delta i konkurranse.  Egenkapitalkravet til de utførende diskvalifiserer de mindre entreprenørbedriftene  Man må finne bedre parametere for å vurdere en bedrifts soliditet. En gjennomgang av årsregnskapet samt krav om bankgaranti for utførende må være tilstrekkelig.  For omfattende innkjøpsreglement (håndbok 066)  Utfordringen er å lage et enklere kontrakts- reglement for mindre kontrakter

10 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Erfaringer - utfordringer  SVV har en for omfattende kontrollfunksjon i dagens situasjon  Utfordringen vil være å forenkle kontroll- funksjonene – mer egenkontroll legges til utfører  SVV må ha enda større fokus på bestiller-rollen – utvikle/skaffe seg større kompetanse på dette området

11 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Erfaringer - utfordringer  SVV har holdt sin sti rimelig ren i forhold til Mesta  Vårt forhold til SVV har bedret seg betraktelig etter endringen ble gjennomført – dette gjelder hele landet  Er man lettet over å slippe driftsansvaret?  Delingen er i ferd med å bli en suksess  Har endringene i forvaltningsdelen gått raskt nok?

12 Bransjemøte - SVV - mars 2005 Takk for oppmerksomheten! Bruk www.mef.no og Ekstranettet!


Laste ned ppt "Bransjemøte - SVV - mars 2005 Ny organisasjon – konkurranse- utsetting – ble det som vi trodde?  Hovedinntrykk: Vi er godt fornøyd med utviklingen  Forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google