Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR"— Utskrift av presentasjonen:

1 UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet oppdragsgiver holder materialer og utstyr

2 Underentreprenør Kontraktspart som har påtatt seg oppfyllelsen av en del av de forpliktelsene som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren NS 8415:2008

3 Overtakelsesforretning
Kontraktarbeidet overtas av hovedentreprenøren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer samtidig med byggherrens overtakelse.

4 Ferdigstillelse Når underentreprenøren gir melding om når kontraktarbeidet blir ferdigstilt, kan begge parter innkalle den andre parten til registreringsforretning. Fra registreringsforretningen skal det settes opp protokoll.

5 Virkningen av gjennomført registreringsforretning
Risikoen for kontraktarbeidet går over fra UE til HE UE skal sluttfakturere HE

6 UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet oppdragsgiver holder materialer og utstyr

7 BackUp personell BackUp Personell har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise. Vi har i dag 10 kontorer i Norge. BackUp har under årene utvidet sin interne kompetanse og har tilpasset seg våre kunders behov for flere tjenester og fagområder. I dag er vi en totalleverandør innen personalutleie, rekruttering og bemanningsentreprise.

8 Manpower Vi tilbyr alt fra én enkelt person til større bemanningsentrepriser. Trenger du faste medarbeidere rekrutterer vi dette via Manpower Professional Executive AS. Vårt hovedmål er alltid å kunne tilby fleksible kvalitetsløsninger til de utfordringer våre kunder har.

9 Vikarbyråene fosser fram i Norge Moss Avis
Bare i Moss opererer det nå rundt 20 bemanningsselskaper, mens det på landsbasis finnes –500 selskaper. Tall fra NHO Service som organiserer prosent av bransjen, viser at vikarselskapene omsetter for rundt 12 milliarder kroner. Ved siden av utleie av personell tilbyr bedriftene rekrutteringstjenester og rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser og bemanningsentrepriser.

10 Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves Bemanningsbransjen defineres til å omfatte mer enn bare utleie av arbeidskraft. Formidling/rekruttering av arbeidskraft, outsourcing, bemanningsentrepriser og omstillingstjenester er også en del av bransjen. Utleie av arbeidskraft står for om lag 93 prosent av omsetningen i bransjen, ifølge NHO Service. Bemanningsbransjen kjennetegnes av stort mangfold. Utleide arbeidstakere jobber innenfor en rekke forskjellige yrkesområder med stor variasjon i arbeidsmiljøeksponering, arbeidsvilkår, kvalifikasjonsnivå, preferanser og motivasjon for å jobbe i bemanningsbransjen.

11 UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR
oppdraget gjelder et avgrenset arbeid som utføres til avtalt tidsfrist, og som oftest fast avtalt pris, og det arbeides på oppdragstakers ansvar, risiko og regning oppdragstaker tildeler arbeidsoppgaver, leder og kontrollerer arbeidet oppdragstaker bestemmer hvor mange og hvem som skal utføre arbeidet oppdragstaker holder materialer, og eget arbeidsutstyr, evt verksted INNLEIE ER NÅR oppdraget gjelder å stille arbeidstakere til rådighet mot en avtalt timepris, eventuelt timebasert pris, og det arbeides for oppdragsgivers ansvar og risiko, og som regel også regning oppdragsgiver tildeler arbeidsoppgaver og leder og kontrollerer arbeidet oppdragsgiver bestemmer hvor mange som skal benyttes, kvalifikasjoner, eventuelt kan kreve en arbeidstaker erstattet oppdragsgiver holder materialer og utstyr


Laste ned ppt "UNDERENTREPRISE ER NÅR INNLEIE ER NÅR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google