Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entrepriser –hva skjer i Bergen? 25.april 2007 Prosjektsjef Rune Moen Regiondirektør Jorunn Nerheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entrepriser –hva skjer i Bergen? 25.april 2007 Prosjektsjef Rune Moen Regiondirektør Jorunn Nerheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Entrepriser –hva skjer i Bergen? 25.april 2007 Prosjektsjef Rune Moen Regiondirektør Jorunn Nerheim

2 •Etablert 1. juli 2000. •100 % eid av staten v/ Nærings- og handelsdepartementet. •Hovedformål er å dekke statlige behov for kontorlokaler. •Opererer i konkurranse med private aktører på markedsmessige betingelser. •Ett av landets største eiendomsselskaper med en eiendomsmasse på 988.000 m 2. •Porteføljen består av ca 120 eiendommer over hele landet, hvorav 73 % er på sentrale østlandet. •Markedsverdi på ca 17,8 milliarder. •Hovedfokus på kontoreiendommer. •140 ansatte hvorav ca 70 % er driftspersonell som forvalter eiendommene. Fakta

3 ProsjektMarkedDrift Kommunikasjon Adm dir  Markedsanalyse  Inngå og forvalte leie- kontrakter  Kundepleie og oppfølging  Utvikle prosjektideer  Gjennomføre nybygg  Gjennomføre større rehabili- teringer  Vedlikehold  Drift  Fysisk nærhet til kundene  Tilby tilleggs- tjenester  Innkjøp Organisasjon Strategi FinansØkonomi Personal

4  Selskapet har pr i dag størstedelen av sin portefølje i Østlandsområdet  Det satses imidlertid i stadig økende omfang andre steder i landet, særlig i Trondheim, Bergen og i Kristiansand Geografisk fordeling

5 Entra Eiendom er en av landets ledende aktører innen utleie av næringseiendom. Kilde: Nærings Eiendom*Tall pr september 2006 Markedsposisjon

6 Målt i areal utgjør disse kundene 59% av porteføljen Største kunder

7 Bygge EieUtvikle Utleie DriftService Ivaretakelse av kundekontakt / oppfølging i alle faser  Markeds- analyse  Utvikle prosjekt- ideer nasjonalt og regionalt  Gjennom- føre små og store prosjekter  Kapital- forvaltning  Avkast- ningskrav  Kjøp /salg  Inngå og forvalte husleie- kontrakter  Kundepleie /oppfølging  Vedlikehold  Drift  Utvikle og tilby tilleggs- tjenester  Innkjøp Hovedstrategi

8 Forretningsidé Entra Eiendom skal tilby kundetilpassede lokaler og tjenester til offentlige og private virksomheter i Norge

9 Som vertskap for mennesker, tanker og ideer skaper vi sammen med kunden fremtidens rom for løsninger Visjon

10 Overordnede mål • Ha fornøyde kunder. • Gi eierne markedsmessig avkastning. • Være ledende i de prioriterte markeder. • Tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser.

11 Portefølje i Bergen

12 Bergen forts.

13 Nonneseterkvartalet

14 Prosjektaktiviteter Nøkkeltall pr mars 2007: • Pågående prosjekter for 2470 mill. med samlet areal ca 200000 m 2. • Under utvikling ca 170000 m 2. • Tall for Bergen: - pågående for 370 mill med samlet areal ca 17200 m 2. - under utvikling ca 39000 m 2.

15 Entreprise-/kontraktstyper Nøkkeltall pr mars 2007: • Totalentreprise/fastsum: 1 stk • Totalentreprise/insitament: 9 stk • CM-modell/budsjett: 6 stk • Delentrepriser/enhetspris: 1 stk

16 Kontraktsstrategi Hva er det som gjelder: • Byggherren vil betale minst mulig for å få mest mulig? • Entreprenøren vil ha best mulig betalt for å levere minst mulig? • Insentiver som sikrer samhand- ling til prosjektets beste?

17 Ulike insentiver Hva gir best resultat: • Økonomisk belønning i aktuelt prosjekt? • Tildeling av framtidig oppdrag? • Attraktive og spennende opp- oppgaver?

18 Hvorfor samhandlingsavtaler? Byggherre Samhandlingsavtale er interessant hvis entreprenørens bidrag til lønnsomhet er større enn bortfallet av konkurranse. Entreprenør Samhandlingsavtale er interessant hvis man får betalt for medvirk- ning, gjennom økt lønnsomhet og redusert risiko. For begge Felles mål/motivasjon gir økt lønnsomhet og redusert risiko.

19 Hvorfor kan det lønne seg? Høyere inntekter • Mer effektive lokaler. • Lavere FDV-kostnader. • Bedre markedstilpasning. • Fornøyde leietagere. Lavere kostnader • Kjente velprøvde løsninger. • Rasjonell produksjon og få feil. • Kortere byggetid. • Færre konflikter, sammenfallende interesser.

20 Suksesskriterier Tre ting må være i orden: • Gjensidig respekt og tillitt. • Kontrakten må definere oppgaven. • Alle må tjene penger........og med dyktige personer på begge sider blir det få konflikter.


Laste ned ppt "Entrepriser –hva skjer i Bergen? 25.april 2007 Prosjektsjef Rune Moen Regiondirektør Jorunn Nerheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google