Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidsverksted Framtidsverksted Framtidsverksted.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidsverksted Framtidsverksted Framtidsverksted."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidsverksted Framtidsverksted Framtidsverksted

2 Framtidsverksted 15. november 2008
Bakgrunn for metoden Eksempler Teori og praksis

3 Vil du lære om framtidsverksted?
Robert Jungk og Norbert R Müllert ”Håndbog i Fremtidsværksteder” ISBN Hvordan kan alminnelige mennesker utvikle sine egne liv og realisere ønsker i det samfunnet de befinner seg? Hvordan kan umyndiggjørelse, likegyldighet og resignasjon overvinnes”? Arbeid siden1950-tallet for å utvikle denne metoden

4 Hva kan metoden brukes til ?
Få mer engasjement i møter og seminar Lage planer Problemløsninger i bedrifter i skoler og ungdomssentra i fagforening, lag og organisasjoner

5 Metoden – steg for steg Faser i framtidsverksted -overblikk
Fra leder til verksmester Forberedelse Rom og tid Innhold i fasene Etterarbeid – ansvarliggjøring Eksempler på invitasjon, tidsplan og verkstedavis

6 Faser i framtidsverksted
Kilde: Håndbog i Fremtids-værksteder

7 Prosessleder Fra leder til verksmester
Å omstille seg fra å gi svar til å stille spørsmål Mestre gruppeledelse og motivasjon Tørre å: la andre ta konsekvensen av sine valg lære nye ferdigheter og øve opp kreativitet sette grenser og ta initiativ la deltakerne stå for meningsinnhold

8 Å jobbe for å oppnå god kommunikasjon De fem hersketeknikker
Motsetningsfull kommunikasjon Negativ kommunikasjon Lyttende Åpen Spørrende For og i mot Konsensus-søkende Diskusjon av rett og galt Låste oppfatninger Repeterende Angripende Krenkende Truende Saboterende Kilde: Den utviklingsorienterte organisasjon. Dahl og Bastøe 1993 De fem hersketeknikker Kilde: Berit Ås Usynliggjøring Latterliggjøring Tilbakeholdelse av informasjon Påføring av skyld og skam Dobbel straff

9 Forberedelse i rommet Lite eller ikke noe fast inventar God belysning
Småbord og stoler Mulighet til å henge opp mange flipoverark slik at alle ser dem Sorte tusjer. Tape, sakser, fargestifter eller tusjer med flere farger og evt. andre gjenstander/ting som kan lokke fram kreativitet

10 Fase 1. forberedelse - tidsplan
Vær nøye med å planlegge tidsbruk i de ulike faser og hvem som skal ta ansvar for framdrift hvis det er flere pådrivere For å rekke gjennom fasene må verksmester tørre å sette grenser og samtidig ta hensyn til behov for arbeidsro underveis

11 Verkstedstart Skape avspent atmosfære Fortelle hva framtidsverksted er
La folk bli litt kjent – forventning og rolle Introdusere spilleregler: Ikke kritisere andres utsagn Skrive det som blir sagt (stort) Fatte seg i korthet – alle skal komme til orde Kjappe mentale og fysiske ”hopp” Pauser på samme tid

12 Verkstedstart – introduksjon av metoden for deltakerne
Hva er et framtidsverksted? I praksis holdes vanlige borgere utenfor direkte medbestemmelse. Vårt liv, arbeid, omgivelser og framtid blir planlagt av politikere, bedriftseiere og eksperter. For å få folk til å ”ta igjen” ansvaret for sine liv og handlinger, har framtidsforsker Robert Jungk utviklet en metode som kan benyttes for å få dette til. Arbeidet med metoden siste 40 år har gitt erfaring fra arbeid i bydeler, arbeidsplasser, kommuner og her-og-nå utfordringer. Ved å spørre folk selv om deres erfaringer og behov, så åpner det seg et hav av forslag og idéer til løsning. Det frivillige fellesskap, lett forståelig arbeidsform, enkelt utstyr og språk gjør alle i stand til å delta og forstå. En kan si at framtidsverksted er en slags sosialt forsøkslaboratorium der deltakerne lager utkast og tenker seg alternative fremtider.

13 Fase 2 - Hinderfasen Målet er å ”lufte” hinder, slik at deltakerne får renset tankene for egne ”stoppere”. Deltakerne blir bedt om å tenke gjennom det som er hinder hos seg selv, i organisasjonen og andre grupperinger. Etter at alle har tenkt gjennom dette hver for seg, skrives hindre ned på flip-overe. Hver deltaker får fra 2-10 poeng å fordele på de hinder som synes størst. Ved å gruppere utsagn med poeng etter tema, vil verkstedet få sin egen ”Hindertopp”.

14 Fase 3 - fantasi Målet med fantasifasen er å få deltakerne til å endre den tilstand de har kritisert. For å få det til må vi la fantasi og kreativitet få utløp. Uten bekymring for lover, regler eller ekspertløsninger lar vi ”galskap”, humor og ”ville” løsninger komme fram

15 Fantasi forts. Målet er at deltakerne for en stund skal:
tenke det utenkelige ha lyst til å være eksperimentell ta sjansen på å gjøre feil eller fiasko imøtekomme de andres tanker forholde seg til uferdige skisser og tanker glemme bedrevitenhet og perfeksjonisme ha det moro handle raskt

16 Fantasi-innledning Introduksjon av oppgave (eksempel):
”I år 2015 kommer en delegasjon fra FN’s ledelse for Kvinneorganisasjoner til ei lita bygd i Hedmark. De skal gjøre filmopptak siden bygda har et bygdekvinnelag der ALLE voksne kvinner er medlemmer. Bygda blomstrer og tar i mot delegater fra inn- og utland for å fortelle hva de har gjort, og hvordan de har klart å få et så bredt Engasjement og trivelig bygdemiljø. Gruppene kan bruke sang, ræpp, tegning, sketsj eller en blanding av disse formene for å beskrive hvordan denne bygda er å bo i. Femten minutters forberedelse og fem minutters framføring.

17 Fase 4 - virkeliggjøring
I denne fasen erfarer deltakerne kløften mellom det de ønsker og det som er mulig. Viktig å holde motivasjonen oppe! Deltakerne blir i samme gruppe som i fantasifasen – og gjennomfører en idédugnad på hvordan en kan realisere fantasihverdagen som er vist i fantasifasen. Gruppa stemmer fram det som er viktigst å gripe fatt i først.

18 Vi bruker klipp og lim og tar vare
på det deltakerne selv skriver

19 Fase 4 -virkeliggjøring – valg av tema
De utsagn som har flest poeng fra idédugnad i hver av gruppene, legges på gulvet. De grupperes, og utgjør til slutt et tema som hver deltaker kan velge å arbeide med mot ytterlig virkeliggjøring. Bruke tid på at deltakerne forstår tema, ser muligheter og velger det de har lyst til.

20 Fase 4 -virkeliggjøring - handlingsplan
Det er nå x antall grupper som arbeider med et selvvalgt tema. De starter konkretiseringen ved igjen å bruke idédugnad og poenggivning innad i gruppa. Avhengig av målet for verkstedet og tid til rådighet arbeider laget fram en handlingsplan for å få realisert idéen/området. Gruppene hjelper hverandre å bli gode – fungerer som coach for hverandre Før arbeidet avsluttes, bør deltakerne skrive navn og avtale tidspunkt for oppfølging av sin arbeidsgruppe. Det har vist seg nyttig å ha en kontaktperson for gruppa som verkstedseier kan kontakte ved behov.

21 Permanent verksted Verkstedet avsluttes med å tidfeste når
”Verkstedavisen” – rapport fra prosessen skal gis ut. Avisen er deltakernes eie – det er de som eier rett til å følge opp. De beste resultater ser en når deltakere og initiativtakere har laget planer for felles ressursutnyttelse og samhandling i etterkant av verkstedet. Plan for oppfølging bør være klar før verkstedet starter!

22 Eksempel på invitasjon Bruk gjerne tegning eller bilde også
Bli med som døråpner for enda mer trivsel i x bygd! Vi er stolt av og glad i x. Vi i x bygdekvinnelag er opptatt av å få enda mer samarbeid om felles framtid i bygda og inviterer derfor til framtidsverksted xx.xx.09 kl i xx Samfunnshus Tema er: Trivsel og aktive innbyggere i x bygd mot 2020 Framtidsverksted er en metode som brukes for å bringe en idé fram til best mulig virkelighet. Målsettingen med framtidsverkstedet er å la alle som har synspunkter få være med på å påvirke resultatet og bidra til en bedre løsning. Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men deltakerne må være tilstede fra start til slutt. Spre gjerne denne invitasjonen eller ta med en bekjent! for påmelding innen 1. september til xxx tlf. Velkommen !

23 Eksempel på tidsplan for verksted over to kvelder
Viktig å legge inn alle elementer en ønsker å ha med, og foreta valg om hva en vil kutte ut. Husk å planlegge en god avslutning der ansvar og oppgaver blir fordelt, og der folk går hjem med en god opplevelse Spesielt de første gangene som prosessleder er det viktig å holde seg til tidsplanen. Svært demotiverende for deltakerne hvis tiden ikke holder

24

25

26

27 Eksempel på Verkstedavis
Det følgende er kopi av en måte å utforme en rapport på. I et framtidsverksted kalles rapporten for ”avis”. Viktig at formen er enkel, at den kommer ut innen en uke etter verkstedet har funnet sted. Den bør tilpasses det behovet/målet som det aktuelle verkstedet befinner seg i, for eksempel Delrapport i et større prosjekt Handlingsplan for en bedrift eller organisasjon

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Fra å se og høre til å gjøre
Dere har nå deltatt i et verksted og sett hvordan det kan gjennomføres. Oppfølgingen er å planlegge verksted i eget lag. Der skal dere få deltakerne fram til konkret handling og skrive en verkstedavis som dere kan ha glede av i lang tid framover.

37 De fem friheter Friheten til å se og høre det som er, istedenfor det som burde være, var eller kommer til å bli. Friheten til å føle det du gjør, istedenfor det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, istedenfor det du burde tenke og føle. Friheten til å be om det du ønsker, istedenfor å vente og se om du får det. Frihet til å ta sjanser på egne vegne, istedenfor for å alltid være på den sikre siden. Virginia Satir


Laste ned ppt "Framtidsverksted Framtidsverksted Framtidsverksted."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google