Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GROW modellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GROW modellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 GROW modellen

2 GROW - modellen Noen grunnleggende elementer struktur dannende
oppmerksomhetsfremmende (bevissthetsfremmende) gir informasjon om hvilke områder som kan utforskes virker sorterende er sekvensiell ansvarliggjørende

3 Goal - målet Goal - målet
mål – kan være det endelige målet en slutt tilstand eller et prestasjonsmål et nivå du mener selv du må oppnå for å nærme deg eller nå slutt tilstanden forpliktelse er lettest innenfor prestasjonsmål og der du har kontroll over dette selv prestasjonsmål er ofte en nærmere konkret definisjon av det endelige målet

4 egenskaper ved gode mål
Smarte spesifikk målbare avtalte realistiske tidsbestemte Fremtidsrettet forståelig relevant etisk Klart krevende legalt analogt registrerbart ønskeverdig

5 Eksempler på mål spørsmål
hva ønsker du å få ut av denne coachingsamtalen ? hva vil din ideelle arbeidssituasjon være? hva er emnet eller problemet du vil arbeide med? hva vil være et godt resultat i denne første veilednings samtalen? hva er ditt langsiktige mål? hva er realistisk på kort sikt ? Hva er din tidshorisont ? Når må målet være nådd ? Hvordan kan du vite at målet er nådd? hva er annerledes da?

6 Reality (Virkeligheten)
viktig kriterie for undersøkelse av virkeligheten er objektivitet individets meninger, vurderinger, forventninger, bekymringer, håp og frykt påvirker objektiviteten økt bevissthet for oppfattelse av situasjoner og hendelser slik de virkelig er desto nærmere en objektivitet desto bedre i denne prosessen må coachen prøve å være så uhildet som mulig viktig her å få tak i beskrivelser snarere enn vurderinger coachen skal følge veilandens tankegang samtidig som temaet holdes i fokus

7 Eksempler på Virkelighets - spørsmål
Hvordan vil du beskrive situasjonen nå ? Hva har du gjort så langt? Hva forhindrer deg i å komme videre? Hvilke ressurser har du selv ? Hvem vet om dine ønsker om denne forandringen? Hva er kjernen i problemet ditt? Hvor stor kontroll over resultatet har du? Hvem har ellers kontroll? Hvem er påvirket av denne situasjonen utenom deg selv ? Hvilke indre blokkeringer hemmer dine initiativ ?

8 Options - valgmulighetene
hensikten i denne fasen er å frembringe så mange mulige handlingsalternativer som mulig hensikten er ikke å finne det ”riktige” svaret kvalitet og gjennomførbarhet ikke vesentlig her implisitte antagelser er ofte hemmende i denne kreative prosessen (negative antagelser) eks det er ikke mulig å få til dette vil de andre aldri gå med på vi har ikke tid til dette denne ideen har sikkert vært prøvd før osv

9 eksempel på valgmulighetsspørsmål
På hvilken måte kan du angripe problemet? lag en liste over alle alternative løsninger du kan komme på? hva kan du ellers gjøre? hva ville du gjøre hvis du hadde mer tid? hva er fordelene og ulempene ved hvert av disse alternativene? hvilket av disse alternativene vil gi best resultat? hvilke av løsningene tiltaler deg mest? hvilken løsning vil gi det størst tilfredsstillelse?

10 Will – iverksettelse (handling)
Hva vil du gjøre? hensikten er å omdanne en diskusjon til en beslutning hensikten er å bygge en handlingsplan Her ligger også en refleksjon i knytningen mellom handling og mål

11 handlingsspørsmål Hva vil du gjøre? Hvordan vil du gjøre det?
Vil handlingen føre til at du når målet? Hvor forpliktet føler du deg i forhold til de handlinger du har valgt? Hvilke hindringer kan oppstå når du skal gjøre disse handlingene? Hvem har behov for å bli informert? Hvilken støtte har du behov for ? hvor og hvordan kan du hente en eventuell støtte Angi på en skala fra 1-10 hvor sikker du er på at du vil gjennomføre handlingen ?


Laste ned ppt "GROW modellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google