Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ord til liv Mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ord til liv Mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ord til liv Mars 2011

2 "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt."
(Luk 1,38)

3 Akkurat slik det skjedde med Maria, vil Gud, også for vår del, åpenbare hva Han har i tankene, for hver og én av oss Han vil la oss få kjennskap til vår sanne identitet.

4 "Vil du at jeg skal gjøre et mesterverk ut av deg og ditt liv
"Vil du at jeg skal gjøre et mesterverk ut av deg og ditt liv? - virker det som om Han sier til oss - Følg den veien jeg viser deg, og du vil bli den du alltid har vært i mitt hjerte.

5 For fra all evighet av har jeg tenkt på deg og elsket deg, jeg har nevnt deg ved navn. Når jeg uttrykker min vilje for deg, får du samtidig åpenbart hvem du virkelig er".

6 Hans vilje blir altså ikke påtvunget oss med makt, men Han åpenbarer den planen Han har uttenkt i kjærlighet til oss; og den er storslått, som Gud selv, fascinerende og vidunderlig: Det er Han som gir seg selv til oss.

7 Guds vilje er en gulltråd, en guddommelig renning som vever sammen vårt jordeliv med det evige: Det strekker seg fra evighet til evighet, først i Guds bevissthet, deretter på denne jorden og til slutt i Paradiset.

8 Men hvis Guds plan skal kunne fullendes, ber Han om ditt og mitt samtykke, slik Han gjorde med Maria. Det er betingelsen for at det ord skal kunne virkeliggjøres som Han har uttalt for deg og for meg. Derfor er også vi kalt til å si med Maria:

9 "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt."

10 Det er klart, Hans vilje er ikke alltid så enkel for oss å få tak i
Det er klart, Hans vilje er ikke alltid så enkel for oss å få tak i. Som Maria må også vi be om opplysning, så vi kan forstå det Gud vil.

11 Vi må lytte oppmerksomt og oppriktig til Hans stemme inne i oss, be om råd, om nødvendig, hos noen som kan hjelpe oss. Men når vi så har forstått Hans vilje, la oss da straks gi Ham vårt samtykke.

12 . For hvis vi har forstått at Hans vilje faktisk er i samsvar med det største og det vakreste for vårt liv, avstår vi ikke fra "å måtte" gjøre Guds vilje,

13 men vi er lykkelige over "å kunne" utføre den, å kunne følge Hans plan og samarbeide med Ham for å virkeliggjøre det Han har uttenkt for oss. Dette er det beste og klokeste vi kan gjøre.

14 Marias ord - "Jeg er Herrens tjenerinne" - blir dermed også vårt svar, gitt i kjærlighet til Guds kjærlighet. Disse ordene holder oss alltid vendt mot Ham, så vi lytter og adlyder Hans vilje med oss.

15 Men av og til kan det Han ber oss om, virke meningsløst
Men av og til kan det Han ber oss om, virke meningsløst. Vi ville kanskje ønsket å handle annerledes og tatt våre liv i egne hender.

16 Vi kunne til og med iblant ha lyst til å gi Gud råd og vise Ham hva man bør gjøre eller unngå.

17 Men hvis jeg tror at Gud er kjærlighet og jeg har tillit til Ham, vet jeg at alt Han har planlagt for mitt og mine nærmestes liv, er til vårt beste.

18 Derfor søker jeg tilflukt til Ham, jeg gir meg fullt og helt over til Hans vilje, jeg ønsker den av hele min sjel, så jeg kan bli ett med den og forstå at å ta imot Hans vilje er å ta imot Ham, å omfavne Ham og å livnære seg av Ham.

19 Ingen ting, det må vi tro, skjer tilfeldig
Ingen ting, det må vi tro, skjer tilfeldig. Ingen hendelse, den være seg lykkelig, likegyldig eller smertefull, intet møte, ingen situasjon i familien, på jobben, på skolen, heller ingen helsetilstand, fysisk eller psykisk, er uten mening.

20 Alt - hendelser, situasjoner, personer - bringer oss budskap fra Gud, alt bidrar til å fullende Guds plan, noe vi skal oppdage litt etter litt, dag etter dag, hvis vi gjør Guds vilje, likesom Maria.

21 "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt."

22 Hvordan skal vi så leve dette Ordet
Hvordan skal vi så leve dette Ordet? Vårt ja til Guds Ord virkeliggjøres ved at vi, øyeblikk for øyeblikk, legger vinn på å utføre det Gud ber oss om.

23 La oss være helt og fullt med i denne handlingen og legge vekk alt annet, glemme våre egne tanker, ønsker, minner og andre ting.

24 Når vi står overfor Guds vilje, om den gir oss smerte, glede eller ingen av delene, kan vi gjenta: "La det skje med meg som du har sagt", eller, som Jesus har lært oss i Fadervår: "Skje din vilje".

25 La oss gjenta "Skje din vilje" for hver gang vi handler
La oss gjenta "Skje din vilje" for hver gang vi handler. Og slik skal vi, øyeblikk for øyeblikk, småstein for småstein, bygge ferdig den fantastiske og enestående mosaikken som vårt liv utgjør, den som Herren har uttenkt for hver og en av oss helt fra begynnelsen av.

26 "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt."
“Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, desember 2002 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over.   På internet: Oversatt i forskjellige språk:


Laste ned ppt "Fra ord til liv Mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google