Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP
Elevens behov IOP Enkeltvedtak

3 Elevinfo Sikkerhet Sikker sone (HTTPS), engangspassord via sms, epost.
Godkjent for sensitive opplysninger. Funksjoner Import av elevdata og medarbeiderdata fra filer generert i SATS. Alle dokumenter knyttes til elev, all aktivitet loggføres. Foretar nødvendig arkivering av data og dokumenter. Opprette og lagre elevnotater (sensitive opplysninger). Lage individuelle opplæringsplaner i egen mal.

4 Funksjoner forts. Kopieringsfunksjon – fra LK06, rammeplaner, andre skoler. Vurdere målene i individuelle opplæringsplaner. Føre timer per område i IOP. Dokumentere opp mot læreplanverket (LK06). Halvårsrapportering ved utskrift (PDF) av underveisvurderingen og timeføringen.

5 Brukere Todelt tilgang – administrator og lærer. Administrator Legger inn data fra SATS Tildeler lærer tilgang/rettigheter. Bygger struktur (oppretter grupper med mer). Vedlikeholder og oppdaterer. Lærer Lager IOP Foretar underveisvurdering og dokumentering Fører timer Skriver ut halvårsrapporter

6 Kompetanse på lavere nivå
IOP i elevinfo To hovedtyper IOP Kompetanse på lavere nivå Studiekompetanse Yrkeskompetanse Sluttmål Skreddersydd opplæringsplan Organisatorisk IOP Fylle ut hele malen Kopiering fra rammeplaner/lage mål Vurdering av læringsmål Timeføring Dokumentering mot LK06 Halvårsrapportering Bruke deler av mal Elevinfo

7 Bruk av IOP-mal Bakgrunnsinformasjon Langsiktig mål Sluttkompetanse
Org. Hverdag Yrk. små Yrk. større Bakgrunnsinformasjon Langsiktig mål Sluttkompetanse Læringsmål Organisering Vurdering og dokumentasjon Kompetansemål fra LK06 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (X) X

8 Rammeplaner for alternativ opplæring
Rammeplanens oppbygging Elevens IOP kan bestå av: Programfag Ulike fellesfag Rammeplanens innhold: Fellesfag felles for alle Sluttkompetanse og målstruktur for programfag innen ulike utdanningsprogram

9 Kompetanse-beskrivelse
Metode for skreddersydde planer Hovedmål Læreplanforankring kompetansemål i LK06 som dekkes Kompetanse-beskrivelse Fag 1 Fag 2 Område 1 Område 2 osv. Område 1 Område 2 osv. 3-5 læringsmål 3-5 læringsmål 3-5 læringsmål 3-5 læringsmål

10 Byggfag Norsk Hjelpearbeider i byggebransjen Læreplanforankring
Etter endt opplæring: kan du arbeide i byggebransjen med: - trekonstruksjoner, med vekt på vegger og etasjeskiller - enkel blokkmuring og pussing, samt enkelt betongarbeid kan arbeide i tråd med bransjens krav til kvalitet. etterlever du grunnleggende krav til HMS møter du presis og har et stabilt oppmøte. er du pålitelig, viser samarbeidsevne og engasjement. Læreplanforankring kompetansemål i LK06 som dekkes Byggfag Norsk Trekonstruksjon Kommunikasjon Du kan bygge etasjeskiller utført med bjelkelag Du kan bygge bærende og ikke-bærende vegger i bindingsverk. Du kan montere vindsperre og ulike utvendige kledninger Du kan montere mineralull, dampsperre og ulike innvendige kledninger. Du kan montere dører og vinduer, utforinger og forskjellig listverk. Du kan motta korte, muntlige beskjeder Du kan motta korte, skriftlige beskjeder Du kan videreformidle en kort instruks

11 Utskrift av tidligere arbeid
IOP, periodeplanlegging, underveisvurdering og halvårsrapportering Hjelpearbeider i byggebransjen Etter endt opplæring: kan du arbeide i byggebransjen med: - trekonstruksjoner, med vekt på vegger og etasjeskiller - enkel blokkmuring og pussing, samt enkelt betongarbeid kan arbeide i tråd med bransjens krav til kvalitet. etterlever du grunnleggende krav til HMS møter du presis og har et stabilt oppmøte. er du pålitelig, viser samarbeidsevne og engasjement. Læreplanforankring kompetansemål i LK06 som dekkes Dokumentering Beskrive innholdet i opplæringen per kompetansemål Byggfag Norsk Trekonstruksjon Kommunikasjon Periodeplan Velge ut enkelte læringsmål Du kan bygge etasjeskiller utført med bjelkelag Du kan bygge bærende og ikke-bærende vegger i bindingsverk. Du kan montere vindsperre og ulike utvendige kledninger Du kan montere mineralull, dampsperre og ulike innvendige kledninger. Du kan montere dører og vinduer, utforinger og forskjellig listverk. Du kan motta korte, muntlige beskjeder Du kan motta korte, skriftlige beskjeder Du kan videreformidle en kort instruks Underveisvurdering Halvårsrapport Utskrift av tidligere arbeid


Laste ned ppt "Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google