Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS 25.01.12

2 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Kunnskapsløftet - læreplanene NÅ FØR Kompetansebaserte Innholdsorienterte Hva lærlingen skal kunne Konkret fellesstoff og mestre Lokal valgfrihet mht Beskrivelse av lærestoff Innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler kompetanse Ingen opplæringsbok !!

3 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonale føringer – Kunnskapsløftet Vi skal arbeide lokalt med Læreplaner som skal konkretiseres og tilpasses lokale forhold og til eleven/lærlingen Vurdering som skal øke læringen og beskrive sluttkompetansen Dokumentering av opplæringens innhold – VfL – oppnådd kompetanse

4 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
KUNNSKAPSLØFTET Lokalt utviklingsarbeid fra Samarbeid mellom skoler, lærebedrifter og PN Frå praksis til dokumentert kompetanse - DigDok En helhetlig fag- og yrkesopplæring – hfy Utprøving av gjennomgående dokumentasjon av YF Vurdering for læring - VfL Digitalisering – its learning - olkweb - E-loggen

5 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonal strategi for Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Peker på disse utfordringene: Opplæring i skole Overgangen fra skole til lærebedrift Opplæring i bedrift Arbeidslivets vurdering av kompetansen til dem som har gjennomført hele opplæringsløpet

6 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Prosjekt til fordypning (PTF) Det nye og store yrkesfaget i Kunnskapsløftet Vi ser PTF som den røde tråden i en helhetlig fag og yrkesopplæring Fordi:

7 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Formål med prosjekt til fordypning på Vg1 PTF skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene og fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 nivå

8 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 PTF skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karateriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemålene fra læreplanere på Vg3 nivå…PTF i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt….

9 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Nasjonal læreplan for PTF sier noe om: Formål – omfang – valg av innhold – generelle bestemmelser OG prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner – vurdering - dokumentasjon

10 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Lokal læreplan i faget PTF Utgangspunkt i Vg3 læreplaner – opplæring i bedrift Bedriften utarbeider sin lokale opplæringsplan for sine lærlinger PTF elevene får prøve ut deler av denne lokale læreplanen ute på bedriften Dette legger grunnen for Kvalitet i et helhetlig og sammenhengende 4 årig fagopplæringsløp

11 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Fylkeskommunal løsning Rogalandsmetoden en helhetlig fag- og yrkesopplæring Som ivaretar kravene til og behovene for kvalitetssikring av Læreplanarbeid, vurdering og dokumentasjon

12 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Læreplanarbeid Konkretisering Kvalitetssikring av kompetansemålene for Vg3

13 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Kompetansemålene Vg3 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: kode * Kompetansemål fra nasjonal læreplan xx1 * Kompetansemål fra nasjonal plan xx2 osv

14 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
2) Bedriftens opplæringsplan - lokalt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgave Kompetansemål Vg3 Kode xxx Ferdigheter i bedrift Krav til jobbutførelse

15 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
3) Lærlingens plan – individuelt tilpasset Opplæringsområde/ arbeidsoppgaver Varighet Periode i læretiden Vurdering

16 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Gjennomgående dokumentasjon Vg1 – PTF i skole og bedrift Vg2 – PTF i skole og bedrift Vg3 – i lærebedriften Fag- og svenneprøve

17 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Vurdering Slutt – kjennetegn på bestått fagprøve Underveis – de 4 prinsippene – kjennetegn for lav, middels og høy måloppnåelse for de lokale læremålene

18 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Dette er vår måte å imøtekomme de sentrale utfordringene i fagopplæringen Sikre et helhetlig opplæringsløp der lærlingen opplever sammenheng mellom det som læres i skolen og det som læres i bedrift Gode overganger mellom skole og lærebedrift Utvikle og organisere felles arenaer og systemer som ivaretar behovet for samarbeid og koordinering mellom aktørene.

19 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Dokumentasjon opplæring, veiledning og vurdering Ulike tekniske løsninger Its learning Olkweb E-logg osv

20 Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring
Rogalandsmetoden kan tilpasses alle fag. Muligheter videre Programfagene Fellesfagene Hva med Studiespesialiserende?


Laste ned ppt "Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring IKT – VfL UiS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google