Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Tema 2 LÆREPLANEN I BRUK    

2 Mål for etterutdanningen
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Mål for etterutdanningen bruke læreplanverket i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring kjenne til gjøre og kunne anvende sentrale føringer for læreplanene i Kunnskapsløftet bruke kompetansemålene i arbeidet med å velge relevante arbeidsoppgaver utarbeide lokale planer for opplæringen samarbeide med elever og lærlinger i justering og tilpassing av de lokale planene

3 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Hva er nytt? Kompetansemål Felles struktur i alle planer Grunnleggende ferdigheter Lokal tilpassing av innhold Opplæring tilpasset den enkelte lærling Læreplanverket

4 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Læreplanverket Læreplanverket er forskrift med hjemmel i opplæringsloven og forpliktende for hele grunnopplæringen. Det består av: Læreplaner for fag Generell del av læreplanen Prinsipper for opplæringen Fag- og timefordeling for grunnskolen og videregående opplæring

5 Når brukes læreplanene?
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Når brukes læreplanene?

6 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Lokalt planarbeid

7 Interne planer for opplæringen
Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Interne planer for opplæringen Tilpasset bedriftens virksomhet (oppgaver, tjenester, kunde- eller brukergrupper, kvalitetskrav osv.) Viser at det lærlingen eller lærekandidaten arbeider med dekker kompetansemålene i læreplanen Viser progresjon og framdrift Viser ansvar og organisering Gir rom for medvirkning

8 Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere
Individuelle planer Interne planer må tilpasses forutsetninger, interesser og behov hos den enkelte. Individuelle læringsmål hjelper lærling og instruktør til å holde fokus både i planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver. Lærekandidater skal ha individuelle opplæringsplaner (IOP) som klart beskriver innhold og oppgaver de skal jobbe med for å nå de målene som er satt opp for dem.


Laste ned ppt "Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google