Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN VGS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN VGS."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN VGS

2 VG1 OG VG2 VG1 20 % av elevene trekkes ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen i avgangsfag: Matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, geografi. VG2 Alle elevene skal opp til enten en skriftlig eller en muntlig eksamen i avgangsfag: Kristendom, fellesfag språk nivå I eller II (ikke I+II), programfag.

3 VG3 Reglene for trekk: Obligatorisk sentralgitt eksamen i norsk hovedmål (eller tilsvarende, f.eks. norsk som andrespråk) To skriftlige eksamener i trekkfag – programfag og/eller norsk sidemål Muntlig eksamen – fellesfag og programfag

4 Fagkombinasjoner VG3 Kombinasjoner av fag kan føre til at eleven får TO muntlige eksamener og én skriftlig eksamen + norsk. Eleven går da opp på to forskjellige datoer. Dette kan medføre at flere elever – det vil si hele eksamenspartiet på 6-8 elever - vil få forandret sin dato for muntlig eksamen

5 Sentralgitt og lokalgitt
Sentralgitt eksamen Lokalgitt eksamen Gitt av Utdanningsdirektoratet – samme dato og oppgave for hele landet Gjelder de fleste skriftlige eksamenene Oppgaven lages av vertskommunen Skriftlig i noen fag, f.eks. musikk og idrett Muntlig eksamen – lages etter gitte retningslinjer. Ekstern sensor oppnevnes av (fylkes)kommunen. Sentralgitt og lokalgitt

6 UNNGÅ INGEN VURDERING (IV) KARAKTEREN 1 (STRYK)
Det samme som at faget faller bort – risikerer ufullstendig vitnemål Skal varsles Eksamen annulleres – selv om resultatet er bestått KARAKTEREN 1 (STRYK) Standpunkt: Må stå på eksamen eller gå opp til særskilt eksamen Eksamen: Må gå opp til ny eksamen

7 Fravær på eksamen Gi beskjed til skolen med én gang det er klart at du uteblir! Sykdom: Kontakt lege umiddelbart og skaff sykmelding/dokumentasjon Annen årsak: Fremskaff dokumentasjon Du får rett til utsatt eksamen hvis dokumentasjonen godkjennes. NB! Trekkfag trekkes på nytt!!

8 Komme for sent til eksamen
Opprop i skolegården – obligatorisk oppmøte Eksamen starter 09.00 Ring skolen så fort som mulig. Rektor avgjør om du får komme inn i eksamenslokalet etter kl

9 Ny, utsatt og særskilt eksamen
Avholdes i november Skriftlig: Eksamensplan fastsettes og eksamen lages av Utdanningsdirektoratet DU FÅR BREV FRA SKOLEN - DET ER DITT ANSVAR Å MELDE DEG OPP VED Å LEVERE SVARSLIPP SKRIFTLIG Eksamen holdes på skolen Hvis du ikke svarer eller takker nei, må du ta faget som privatist

10 Bortvisning og fusk Du kan bli bortvist fra eksamenslokalet hvis du bryter eksamensreglementet (kontakt med medelever – prating, tegn - ikke levert elektronisk utstyr, følger ikke beskjeder fra vakter osv) Fusk eller forsøk på fusk: Du må forklare deg for rektor, som avgjør saken. Du får fullføre eksamen hvis du ønsker. Eksempler på fusk: Pålogging med en annen elevs brukernavn/passord, bruk av minnepenn, ulovlige hjelpemidler i Del 1 av todelt eksamen,. Plagiat: Tekst kopiert uten korrekt henvisning til kilder (blir som regel oppdaget av sensor som retter prøven). For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen (Forskrift til privatskolelova § 3-35).

11 Hva er «alle hjelpemidler»?
Skolens eget ansvar å definere begrepet i henhold til lov og forskrift KG’s definisjon 2014: Alle skriftlige hjelpemidler Elevens hjemmeområde på skolens server Ikke eksterne digitale media (minnepenn o.l.) NB! Ikke filer på It’s Learning


Laste ned ppt "EKSAMEN VGS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google