Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til infomøte på Tanks vgs

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til infomøte på Tanks vgs"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til infomøte på Tanks vgs
Fravær og orden – skolereglementet Eksamen Dokumentasjon Vitnemål Kompetansebevis Kartleggingsprøver

2 Fravær Tilstedeværelse – en forutsetning for å kunne gjennomføre
Alt fravær blir registrert Inntil 10 dager kan trekkes fra totalfraværet etter bestemte kriterier Alt fravær fra hvert år kommer på vitnemålet Stort fravær kan føre til lavere kompetanse i fag at faglærer ikke har vurderingsgrunnlag  IV

3 Rutiner ved fravær Alle elever skal gi beskjed om fravær. Skjema skal fylles ut og undertegnes av foresatte dersom elever er under 18 år Stort fravær med ukjent årsak  kontaktlærer tar kontakt med foresatte på epost eller telefon (ca 3 dager/ 6 timer) Stort fravær med ukjent årsak  konsekvenser for adferdskarakteren Eleven får varselbrev i fag dersom fraværet blir stort

4 Orden HOLDNINGSSKAPENDE arbeid
Alle forsentkomminger skal registreres  anmerkning  kan gi nedsatt ordenskarakter Manglende innleveringer av skriftlige oppgaver etc  anmerkning  kan gi nedsatt ordenskarakter

5 Eksamen Vg1 og Vg2 Vg1 – 20% trekkes ut til eksamen, muntlig eller skriftlig. Aktuelle fag: engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi Vg2 - Alle skal opp i et fag, skriftlig eller muntlig Aktuelle fag: Fremmedspråk eller et programfag

6 Eksamen Vg3 Alle elever skal opp i: Norsk hovedmål
2 skriftlige trekkfag Sidemål + 1 programfag eller 2 programfag Muntlig eksamen i 1 fag – alle fag er aktuelle

7 Vitnemål Førstegangsvitnemål tildeles den som på normert tid (3 år) gjennomfører og består fastsatt opplæring Karakterer som er forbedret i løpet av normal tid kan føres på førstegangsvitnemål Karakterer i fag som går ut over minstekravet kan føres på førstegangsvitnemål dersom de er tatt i løpet av normal tid Karakteren 1 eller IV  Kompetansebevis Kar 1  tilbud om ny eksamen gj skolen IV  privatisteksamen

8 Normal opplæringstid 3 5 år
Hva kan føre til forlenget opplæringstid? Innvilget søknad pga: Langvarig sykdom Internasjonal utveksling Verneplikt, folkehøyskole Nytt valg av programområde Elever med rett til spesialundervisning Elever med rett til spesiell språkopplæring

9 Kartleggingsprøver Gjennomføres i regning lesing engelsk
Nærmere informasjon: tanks.no udir.no


Laste ned ppt "Velkommen til infomøte på Tanks vgs"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google