Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabiliteringsdagene HDS. Dag 1,22.mai 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabiliteringsdagene HDS. Dag 1,22.mai 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabiliteringsdagene HDS. Dag 1,22.mai 2013

2 Det er bare å akseptere…
Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser Intro CV nå. Agenda snakke om aksept som fenomen. Tar i dag utgangpunkt i en pasientberetning. Inspirert at pasienter som har fått diagnosen CFS/ME Det er bare å akseptere… Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR, Helse Bergen

3 Akseptering - assosiasjoner
Passiv Svekket Virke dum Å gi opp, resignere Fornekte at fryktelige opplevelser i livet har funnet sted Å stå stille Å ikke løse problemer Å ikke utvikle seg Naturlig å stritte imot når vi blir oppfordret til å akseptere

4 Aksept Kan gi økt energi og livskvalitet
Måten en lever med en skade, eller en lidelse kan endre dens virkning og videre forløp. Å finne sitt mestringsnivå. Ulike livssituasjoner, ulike tilpasninger. Kunnskap, forståelse og empati Utvikling av selvomsorg

5 Oppmerksomt nærvær og akseptering
«den tredje bølgen» i kognitiv atferdsterapi. Innebærer en utvikling av KAT fra aktiv forandring og problemløsning til innføring av oppmerksomt nærvær og aksepterende holdning Skaper balanse i og en helhet og dypere forståelse av både det komplekse og det uforanderlige i tilværelsen

6 Alt i livet har en årsak enten vi kjenner den eller ikke, enten vi liker det eller ikke
Vi kan velge hvordan vi vil reagere og agere overfor den virkeligheten vi lever i. Problemet er ikke alltid de faktiske hendelsene, men hvordan vi oppfatter dem, hva vi tenker om dem hva vi føler overfor dem. CFS/ME-pasientene har en del tilfeller en formening om utløsende årsak til plagene og funksjonssvikten de lever med, men får ingen klare svar på hvorfor de har blitt så syke, hvor lenge det kommer til å vare, eller om de noensinne vil bli friske igjen.

7 Den kognitive modellen

8 Varig forandring En pasientberetning

9 Å leve med kroniske tilstander
Å takle det kompliserte, problematiske og smertefulle Hvordan vi takler disse utfordringene gjør noe med hvordan vi har det og hvordan vi kommer til å ha det. Balanse mellom akseptering og forandring

10 Å akseptere er ikke det samme som å like
Å slå seg til ro med virkeligheten Definisjon: Med akseptering mener vi å velge å se, og holde ut med både den indre og den ytre virkeligheten uten å flykte, unnvike, forvrenge eller dømme den, og handle ut fra den virkeligheten på en effektiv måte og en måte som fører oss nærmere våre verdier og mål.

11 Forskning Smerte Akseptstrategier overgår andre emosjonsregulerende strategier i å forlenge tiden vi kan tåle smerter En studie fant bare akseptstrategier som mer effektfulle enn andre emosjonsregulerende strategier når instruksjonen inkluderte en metafor og en øvelse. (McMullen et al.,2008)

12

13

14 Akseptering gjennom handling
Det er naturlig å søke kontroll, å ville unngå lidelse. Flukt Ignorere Overse Fokusere på andre ting Å bli lenge nok til at man kan finne en løsning

15 Kjerstis prosess, støttende elementer
Psykoedukasjon: Mer informasjon om tilstanden, ENØK, ergonomi, tilrettelegging Handlinger: Føre daglig logg over hvordan hun har det i kropp og tanker og følelser Konsekvens: Hun ser at strategien om å overse symptomer kommer i veien for å oppdage behov.

16 Supplerende elementer
Ny strategi: Gjøre mindre. Tilpasse aktivitet etter kapasitet. Forebyggende hvile. Konsekvens: Gir opp å fullføre flere gjøremål. Strever med å sette grenser for seg selv Supplerende elementer Oppgjør med egen identitet og roller. Delegere oppgaver.

17 Justert hverdag Roligere morgen
Færre oppgaver hjemme + fordeling av oppgaver. Kortere økter «Aktiv» restitusjon Hjemmebesøk av ergoterapeut Færre og mildere symptomer Mer stabil fungering, men oppleves sykere av omgivelsene

18 Pårørende: «Eg tror du spiller syk».
Hun tenker på seg selv som en belastning. Hun fortsetter med: Daglig logg ENØK: Arbeidsstol og dusjkrakk Aktivitetsavpasning

19 Utfordringer Krevende å akseptere aktivitetsnivå som i større grad er tilpasset kapasiteten. Strever med å være den hun ønsker å være. Sørger over å ha «mistet seg selv». Strengere sosiale prioriteringer. Redd for å ikke være god nok. Regulere stress.

20 Vanskelige følelser Opplever større følelsesmessig sensitivitet.
Vanskelig å håndtere frykt og sinne Stress

21 Emosjonsregulering Psykoedukasjon Observasjon: skjemabruk
Betrakte tanker som tanker Metaperspektiv Akseptering, OT Distraksjon Unngåelse Undertrykking Kontroll Grubling Positive reformuleringer

22 Å akseptere følelser Bruke oppmerksomhetstrening til å betrakte seg selv og sider ved seg selv med større grad av aksept: Betrakte tanker som tanker Bli kjent med egne tanker og forestillinger og evaluere dem (Hva tror jeg at de tror om meg nå? Er det sannsynlig? Hva er sannsynlig?) Kjenne følelser som er til stede akkurat nå. Kjenne at følelser endrer seg, f.eks intensitet.

23 Å akseptere Å berede grunnen for handling.
Kunne bruke poliklinikken som hjelp til forklaring på at hun fortsatt må ta hensyn og porsjonere aktiviteter selv om hun klarer mer og virker kvikkere, mer som sitt «gamle jeg» «Jeg er i et rehabiliteringsopplegg»

24 Å akseptere og forandre
Akseptering som et første skritt mot forandring Aksept for egen situasjon og følelser, Aksept for behov for å foreta endringer i atferd og tankemønster / perspektiv. Økt funksjonsnivå fra 20-25% til 60% Endret livskvalitet fra 30%-80%

25 Vi bør generelt akseptere
Vår eksistens og vår forgjengelighet Tiden, nået, historien vår og fremtiden Kroppen, funksjoner, smerte, sykdom og utseende Tanker bilder og drømmer Følelser- negative og positive Nødvendigheten av å handle. Andre mennesker Kriser og andre problematiske omstendigheter Hverdagen Natten og søvnløshet Tretthet Manglende evne til å akseptere.

26 Akseptering i hverdag og krise
Kroppen-funksjoner, smerte, sykdom og utseende Tanker, bilder og drømmer Følelser – negative og positive Nødvendigheten av å handle i krise og under smertefulle omstendigheter

27 Manglende evne til å akseptere
Ingen skal tvinge meg til å akseptere. Protestmodus; trass og sinne.

28 Akseptering i praksis – Hva gjør man?

29 Gjestehuset

30 Litteratur Kohl K, Rief W. & Glombiewski J.A. (2012) How effective are acceptance strategies? A meta-analytic review of experimental results. Journal of Behavior therapy and Experimental Psychiatry. Anna Kåver, Å leve et liv, ikke vinne en krig. Om akseptering


Laste ned ppt "Rehabiliteringsdagene HDS. Dag 1,22.mai 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google