Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førsteamanuensis/Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førsteamanuensis/Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoterapidebatten: Hvordan begrave spøkelset til en utdødd dodo fugl..?
Førsteamanuensis/Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

2 The Dodo Bird Verdict Har aldri vært korrekt...
Innført av Rosenzweig (1936) – kun teoretisk Har aldri vært dokumentert Læringspsykologiske prinsipper (psykologisk vitenskap) var effektive i første studie Det ER forskjeller mellom intervensjoner... for spesifikke tilstander...

3 Hva med studiene? Lite varians i typene terapier (69-80% CBT/BT)
Studier går igjen i meta-meta studiene Blander inn ikke-effektive intervensjoner Blander inn medisin studier Tvilsom statistikk LIKEVEL, SELV OM MAN TAR METODEN FOR GITT: Faktisk forskjell dokumenteres! Det vil faktisk bety noe for ca. 100 pasienter mellom to praksiser på 1000 pasienter... Men...

4 Vær konkret Men hovedspørsmålet er meningsløst...
Det er ikke et spørsmål om hva som er best for alt Det er ikke interessant å vurdere alle behandlinger for alle tilstander Det som er av interesse er hva som virker for helt spesifikke avgrensede tilstander eller problemer Når man feks ser på hva som virker for spesifikke problemer blir bildet langt tydeligere – for de lidelsene som det forskes på.

5 Eksempelet GAD Innen Generalisert Angst forskningen er det for det meste avspenning, kombinasjonen avspenning og cbt, og metakognitive behandlinger som dominerer forskningen... Avspenning gir ca 20% klinisk signifikant bedring, CBT+avspenning opp mot 60%... Vi sammenligner den beste, best dokumenterte mot metakognitiv – som i en ukontrollert studie fikk effekt mot 80%

6 Manualisert OCD behandling
Er det virkelig noen som betviler at ERP er treatment of choice anno 2009? Kan noen generalisering av oppsummering av behandlingsforskning overkjøre kunnskapen om faktiske studier av ERP vs andre invervensjoner? Hva FANT vi når vi FAKTISK undersøkte dette? Manualveiledede studenter ES ca 2,0 Typisk i norske poliklinikker/ studenter i studentklinikken vår 0,4-0,6

7 Prediksjoner skjer på gruppenivå – selv om behandlingen foregår med individer.
Dette er et grunnleggende vitenskapelig kriterie. Dersom individer er helt annerledes enn alle andre, så kan ingen innsikt hjelpe terapeuten forstå individet. Dermed kan ingen psykologisk kunnskap hjelpe oss. Dersom individet på en eller annen måte ligner på andre individer, så er det slik at vi benytter kunnskap om den gruppen individet tilhører for å predikere individets tanker, følelser, atferd, og responser på våre intervensjoner. Dette er grunnlaget for vår intersubjektivitet og vår atferd i hverdagen. Desto mer presis vi kan være i forhold til faktiske grupper som individet tilhører (menneske, kjønn, diagnosekategori – feks. angst, sosialfobi, rødmeangst) jo bedre vil vi kunne predikere atferden til individet. Men som i hverdagen så kan vi oppleve at prediksjonen vår er mer eller mindre presis, blant annet fordi individer er mer eller mindre ideosynkratiske. Likevel betyr dette bare at vi må regulere sannsynligheten for vår prediksjon, ikke gå bort fra dette grunnleggende prinsippet.

8 Kognitiv eller evidensbasert?
Det er meget viktig å merke seg at det ikke primært er om å gjøre å argumentere for CBT Personlig er jeg kun interessert i CBT fordi det faktisk virker for de tilstandene jeg behandler og forsker på (angst og tvang) En rekke andre behandlingsformer har dokumentert effekt på feks depresjon og personlighetslidelser Prinsippet er at det skal være dokumentert effektivt NB: ALT kan ikke forventes å være effektivt!

9 Hva bør psykologer gjøre?
Det er intellektuell latskap og etisk uforsvarlig å ikke ha som mål for profesjonen og egen praksis at den i så stor grad som mulig skal baseres på kunnskap om hvordan best å hjelpe pasientene sine Det er en rekke ubesvarte spørsmål, samtidig som det for enkelte lidelser er slik at psykologiske metoder er effektive – og mer effektive enn andre metoder Profesjonen og våre pasienter vil lide av at andre grupper lærer disse bedre enn oss og tilbyr dem i større grad

10 Fuglen er død! Lenge leve psykologien!
Dodo fugl perspektivet antar at det ikke finnes noen spesifikke psykologiske mekanismer i sinnet Det er ikke bare begrensende for psykoterapiforståelse men bryter med psykologisk vitenskap generelt Selv om det allerede finnes spesifikke, effektive metoder antar vi at mer kunnskap skal gi mer effektive metoder i fremtiden Psykologer må selvsagt lære seg og benytte disse


Laste ned ppt "Førsteamanuensis/Psykologspesialist Leif Edward Ottesen Kennair"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google