Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Hvordan kan vi forstå menighetsutvikling i norsk folkekirke? Harald Hegstad Bergen 2. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Hvordan kan vi forstå menighetsutvikling i norsk folkekirke? Harald Hegstad Bergen 2. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Hvordan kan vi forstå menighetsutvikling i norsk folkekirke? Harald Hegstad Bergen 2. februar 2010

2 2 Tid for menighetsutvikling? ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014)

3 3 Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Menighetsutvikling er et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre.

4 4 Bibelsk begrunnet i tanken om at menigheten skal ”bygges opp” •Ef 4,12: ”…for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp…” •1 Pet 2,5: ”Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!”

5 5 Menighetsutvikling – hvorfor nå? •Endret situasjon for kirken, og situasjonen endrer seg stadig  raskere enn noen gang •Stort arbeid med empirisk kirkeforskning: Men er det nok bare å beskrive? •Stort arbeid med kirkeordning og reformer: Men hva med innholdssiden i virksomheten? •Arbeid for menighetsplanting og nye menighetsformer – men hva med de eksisterende ”vanlige” lokalmenighetene?

6 6 Menighetsutvikling… •Innebærer et totalperspektiv på menighetens virksomhet •Betyr ikke at man skal gjøre mer (kanskje heller mindre), men at man skal være bevisst på hva man gjør, hvorfor man gjør det og hvordan man gjør det •Kan drives gjennom avgrensede prosesser eller prosjekter, og som et kontinuerlig perspektiv på virksomheten •Må ta hensyn til menighetens særpreg –som kompleks sosial organisasjon –som teologisk kvalifisert størrelse

7 7 Teologisk premiss: Menigheten er et fellesskap av mennesker, kalt sammen av Jesus Kristus •”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Matt. 18,20 •Gudstjenesten som sentrum i menighetens liv – og sentral i menighetsutvikling •Konsekvens: Menighetsutvikling handler primært om den lokale menighet – i sin lokale kontekst •Konsekvens: Menighetsutvikling er mer enn stabsutvikling eller organisasjonsutvikling

8 8 Teologisk premiss: En dynamisk forståelse av kirken •Forskjell på kirke og gudsrike •Kirken er underveis •Fra statisk til dynamisk kirkeforståelse, fra vedlikehold til misjon •Kirken er sendt til verden (misjon) til tjeneste for mennesker og skaperverk (diakoni)

9 9 Sosiologisk premiss: Den norske folkekirken som kompleks sosial størrelse •Offentlig størrelse og organisasjon preget av frivillighet •Ansatteorganisasjon og medlemsorganisasjon •Aktive og mindre aktive, ”folkekirke og trosfellesskap” •Hvordan utvikle hele kirken, ikke bare en del av den?

10 10 Fellesskapet må ikke forstås avgrenset og lukket, men inkluderende og åpent •Menighetsutvikling handler om mer enn utviklingen av ”den indre kjerne” •Menighetsutvikling i en folkekirke: Dynamikken i forholdet mellom menighetskjerne og bredden blant medlemmene må settes i spill •Menighetsutvikling skjer ikke bare i ”indre” prosesser, men i snittet mellom menigheten og dens kontekst –Kirke og lokalsamfunn er ikke lenger identiske

11 11 Utfordrende spørsmål •Hvordan forstår vi menighetens grenser, hvordan tenker vi om ”utenfor” og ”innenfor” •Hva innebærer et misjonsperspektiv i en folkekirke? •Hvordan bevare pietismens styrker og samtidig overvinne dens svakheter? •Hvordan kan vi bekrefte menneskers forhold til kirken samtidig som vi utfordrer dem?

12 12 Trosopplæringsreform som impuls til menighetsutvikling •Ny type aktivitet i menigheter uten mye aktivitet fra før •Større vekt på bredde i menigheter med mye aktivitet fra før •Større bredde i deltakere og i rekruttering av frivillige •Effekter for gudstjenestelivet •Betydningen av mentor •Jf Hegstad/Selbekk/Aagedal: Når tro skal læres (2008)

13 13 Menighetsutvikling som åpen prosess •En åpen prosess uten et endelig definert mål for prosessen •En åpen prosess der alle som ønsker det skal få delta i prosessen – på tvers av kjønn, alder, funksjonsdyktighet, etnisitet osv. •En gjensidig læringsprosess i et lærende fellesskap •Lederskap innebærer tilrettelegging og utrustning, men også prioriteringer

14 14 Menighetsutvikling som åndelig prosess •Utvikling av menighetens spiritualitet •Forankret i Skriften •Lytte sammen etter Guds vilje og Guds handling. ”Åndelig dømmekraft”

15 15 Elementer i en utviklingsprosess •Analyse av situasjonen –kontekst, historie, kultur, ressurser, utfordringer... •Arbeid med selvforståelse –identitet, visjon... •Formulere strategier, legge planer –ulike områder må forankres i helheten •Skape rom for forandring –endre kultur, ikke bare planer og formuleringer –våge konflikt og smertefulle prosesser

16 16 Menighetsutvikling i kirken •Menighetsutvikling som lokalt forankret prosess i den enkelte menighet? •Menighetsutvikling som samarbeid og møtested mellom menigheter •Menighetsutvikling som prosess støttet utenfra (bispedømme, prosti, organisasjoner osv.)

17 17 Menighets- utvikling i ”den virkelige kirke”


Laste ned ppt "1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted Hvordan kan vi forstå menighetsutvikling i norsk folkekirke? Harald Hegstad Bergen 2. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google