Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser.
Når plager blir sykdom Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser. Peer H. Staff

2 Orientering ”Cunning running” Smart løping

3 Informasjonsbearbeiding
Kognisjon Informasjonsbearbeiding Tre nivåer: Ubevisst (”tankeløs”) Bevisst tanke Metakognisjon (Tanker om hvordan man tenker; ettertanke)

4 Metakognisjon Meta: betyr ”etter” eller ”med” Altså: Ettertanke
Eller: Tanker om hvorledes man tenker

5 Tolkningsmåter mennesket uanstrengt svever mellom:
Samuel Todes Body and world Tolkningsmåter mennesket uanstrengt svever mellom: Erkjent eller opplevd (”perceived”) Tenkt eller forestilt (”imagined”)

6 CATS STRESSOR: Hendelse Skade Sykdom HJERNE STRESSRESPONS FORVENTNING
NEGATIV POSITIV Eriksen HR, Ursin H

7 Kognitiv ABC Tankeskjema A: Activating event – (situasjon)
B: Beliefs – (tanker) C: Consequensis (følelser og atferd)

8 Kognitiv ABC forts Måten man strukturerer sine erfaringer på bestemmer hvordan man føler og handler. Aktiverende Oppfatning Reaksjon hendelse

9 Generell skjemateori Læringshistorie/Erfaring
Fare-/Katastrofeskjema etableres Kritisk hendelse Skjemaet aktiveres Negative automatiske tanker (NAT) Symptomer Kognitive feiltolkninger Atferdsrespons

10 De 5 grunnfølelsene Glede (pasjon) Frykt (angst) Tristhet Avsky Sinne

11 Arne Næss Om tanker og følelser
Tanken styrer atferden bare følelsene ikke løper av med oss Følelsene virker i annen potens!

12 Kognitiv teknikk MÅL TANKESKJEMA SOKRATISK DIALOG (gjennom ord/tanker)
Situasjon – Tanke – Følelse – Atferd SOKRATISK DIALOG (gjennom ord/tanker) Empati (forstå pasientens tilstand) Aksept (av pasientens versjon) Presisere (konkretisere) tankenes gyldighet Atferdseksperimenter Prediksjon og evaluering MÅL Forandre kognisjoner (positiv responsforventning) Kognitiv restrukturering Forandre atferd (finne løsninger) Mestre stressorer

13 Kognitiv teknikk - NAT Hva er beviset - hva bygger du det på?
- hvordan vet du at det er slik? - finnes det en annen måte å se dette på? - er det en alternativ forklaring? -hva mener du med ---? - kan du utdype dette?

14 Kognitiv teknikk forts
- hvis du hadde spurt en annen person ville han/hun vært enig i det? - hva er det verste som kan skje? - hvis det du frykter skjer, hva er det som er så farlig ved det?

15 Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære)
Den kognitive modell Tidlig erfaring Negative grunnleggende leveregler (primære/sekundære) Triggersituasjoner Kognitive prosesser Atferd Fysiologi Emosjoner Kognitive diamant (Beck et al, 1979)


Laste ned ppt "Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google