Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Når livet setter seg i kroppen…” Livsstyrketrening som en del av Arbeidsrettet rehabilitering Liv Haugli ASVL 5 feb.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Når livet setter seg i kroppen…” Livsstyrketrening som en del av Arbeidsrettet rehabilitering Liv Haugli ASVL 5 feb.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Når livet setter seg i kroppen…” Livsstyrketrening som en del av Arbeidsrettet rehabilitering
Liv Haugli ASVL 5 feb.08

2 Innholdet i dagens seminar:
Hva er Livsstyrketrening Grunnlagsforståelsen for kropp og sykdom Noen pedagogiske prinsipper for læring Invitasjon til å delta i en øvelse Forskning om Livsstyrketrening Utdannelse i Livsstyrketrening og ARR

3 Livsstyrketrening Styrke brukerens egen indre autoritet
Brukeren er den fremste eksperten i sitt liv med evne og kompetanse til å vite hva som er ens eget beste – selv om hun/han ikke nødvendigvis er bevisst på denne kompetansen enda.

4 Temaer på kurs i Livsstyrketrening
Hvis kroppen kunne snakke ….. Hvem er jeg – med fokus på ressurser Hva trenger jeg – om å sette egne grenser Hva er viktig for meg – hjemme og på jobb Hva gir og ta energi Glede Dårlig samvittighet Sinne Egne ressurser, muligheter og valg Egne ”sterke” og ”svake” sider

5 Livsstyrketrening I livsstyrketreningsgrupper får deltakerne muligheter til å bli bevisst mønstre i eget liv som kan fremme eller hemme mestring Begrepet vektlegger at det som bidrar til ’styrking’ er individuelle prosesser ’Trenings’ delen av begrepet synliggjør at individuelle bevisstgjøringsprosesser må holdes ved like og trenes på for å vedvare

6 Læringsmetode som vektlegger:
Erfaringslæring, Å lære er å oppdage Prosesslæring Over tid, Bevisstgjøring Her og nå Læring skjer gjennom tanker, følelser og kropp

7 Fenomenologisk fremgangsmåte
Den enkelte må ses i sammenheng med sine opplevelser, erfaringer og dagligliv Anne Kari startet en prosess med å retolke sine kroppslige symptomer, fra å oppleves som meningsløse til å erfares som meningsbærende

8 Resultater: Deltakere et år etter avsluttet intervensjon:
mindre smerter økt mestring av smertene og hverdagen færre mottok uføretrygd forbruk av helsetjenester var redusert økt bevisstgjøring på sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og levd liv, økt bevisstgjøring på eget ansvar for egen helse skifte av fokus fra diagnose og problemer til ressurser og muligheter

9 Resultater: Helsepersonellet
opplever å ha økt handlingskompetanse i møte med målgruppen

10 I Livsstyrketreningsgrupper
Møter tverrfaglig fagpersonell som har: gjennomgått et årig videreutdanning i helsepedagogisk veiledning sluttet å gi råd og lært å kommunisere mestringsfremmende

11 Fagpersonene har metoder som hjelper brukerne til å:
stoppe opp, kjenne etter og øke bevisstheten på sammenhenger mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og hvordan de lever livet sitt utforske ulike livstema som: hvis kroppen kunne snakke, hvem er jeg, hva gir og tar energi, sinne, glede osv. trene på å være bevisst tilstede i eget liv utforske de ulike temaene i en gruppe

12

13 Noen referanser Haugli L. og Steen E. Kroniske muskel/skjelettsmerter og selvforståelse. Utvikling og evaluering av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer.Det medisinske og det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO 2001 Steen E og Haugli L: Når livet setter seg i kroppen. Bevisstgjøring, muligheter, valg. Oslo, Noras Ark 2002. Falk B. Å være der du er. Samtale med kriserammede. Oslo, Fagbokforlaget 1999. Grendstad NM: Å lære er å oppdage, Oslo, Didakta forlag 1986. Tveiten S. Veiledning – mer enn ord… Bergen, Fagbokforlaget, 1998


Laste ned ppt "”Når livet setter seg i kroppen…” Livsstyrketrening som en del av Arbeidsrettet rehabilitering Liv Haugli ASVL 5 feb.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google