Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU
Barnehage for små barn May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU

2 Små barn Er kompetente Har et ”drive” for utvikling på alle områder
Men de må få være kompetente på egne premisser Deres behov og kapasitet må tas på alvor Barnehagen må ha kunnskap om små barns utvikling Ikke sette dem på strekk Det er bare trygge småbarn som er kompetente småbarn

3 Dagens Norge Ca. 80% av ettåringene er nå i barnehage
Det er et samfunnsansvar at dette ikke påfører hele generasjoner barn belastninger Norske skolebarn er urolige og norske tenåringer har relativt mye psykiske vansker Er det noe grunnleggende vi ikke greier å gi dem? Hvordan vil tidlig barnehageopphold virke inn? I USA mer uro når mange i klassen har vært i barnehage

4 Emosjonell utvikling Emosjonell utvikling danner grunnlag for sosial, motorisk og kognitiv utvikling En grunnmur som MÅ ligge der Fra 1-3 år: stor utvikling av høyre hjernehalvdel Viktig for å tolke og bearbeide følelser

5 Tilknytning helt nødvendig
Det lille barnet må knytte seg til noen som kan beskytte det Greier seg ikke alene Biologisk behov – overlevelse ”jobber med” tilknytning opptil 2 år Det lille barnet trenger særlig hjelp fra tilknytningspersoner for å mestre og forstå situasjoner som innebærer utrygghet eller frykt Kvalitet på tilknytning – grunnleggende trygghet eller utrygghet Selv –andre bilder Disse bærer barnet med seg i møtet med nye mennesker Barn som har utrygg tilknytning til foreldre trenger særlig trygge relasjoner til personalet Ofte dobbel risiko

6 Emosjonsregulering Barnet må lære å regulere sine følelser – viktig utviklingsgrunnlag Dette skjer når omsorgspersonen ser barnets signaler, tolker disse riktig og gir barnet en tilpasset respons Krever nærhet og sensitiv tilstedeværelse fra den voksnes side Barnet er avhengig av hjelp fra sine nære voksne Kan ikke regulere sine emosjoner selv Etter hvert kan barnet selv søke beskyttelse og hjelp for å få regulert sine emosjoner (etter 3 år) Sosial og kognitiv kapasitet har økt (for eksempel språket) Barn som greier å regulere sine emosjoner kan bruke energi på læring, utforskning og mestring

7 Hva trenger de yngste barna for å fungere godt
Trygghet Kjente voksne og kjente omgivelser Forutsigbarhet Rutiner Ikke overveldes av mange inntrykk og mange skifter av aktiviteter Stabilitet Personalet Rom Nærhet, varme og omsorg Mulighet til å utforske på egne premisser med en voksen som følger barnet oppmerksomt Fysisk utforming av barnehagen lager gode eller dårlige rammer

8 Stress Forskning har vist at små barn kan bli stresset av å være i barnehage Cortisolutvikling hjemme og i barnehage Høyt cortisolnivå betyr at barn er i konstant beredskap for å takle vansker Det er utfordrende for små barn å være borte fra foreldrene og å måtte forholde seg til mange mennesker Krevende kognitivt og sosialt å tilpasse seg andre i barnehagen Trygg tilknytning til personal – reduserer/fjerner barnets stress

9 Hva øker barnets stressnivå
Å begynne i barnehage To første ukene og hele første semester Mange barn pr. ansatt Max 3 barn pr. voksen Voksnes sensitivtet faller når antall barn er høyere Store barnegrupper Fransk studie: over 14 barn Norsk rapport: 6-8 barn er ideelt

10 Hva øker barnets stress, forts
Skifting av gruppe – små barn trenger tilhørighet Aldersblanding i barnegruppene Store barn ”plager” ofte små barn De store ”kupper” de voksnes oppmerksomhet - verbale Blir uforutsigbare for de små Mye støy For liten plass – skaper konflikter barna i mellom

11 2 åringen Vil og kan mye Motorisk aktiv Høyt aggresjonsnivå
The terrible two´s Må ha mye støtte Sosialt interessert, men greier ikke å løse sosiale konflikter Begrenset sosiokognitiv kapasitet Får ofte for lite hjelp i barnehagehverdagen Stress

12 Eksempel på hvordan vi ikke vil ha det
Studier fra barnehager i Israel (Sagi-Schwartz) 8 småbarn pr ansatt Gruppestørrelse (gjennomsnitt) = 19 barn Video viste små barn alene i lekegrind og et svært høyt støynivå med store barn løpende rundt Andel barn med utrygg tilknytning til personal langt høyere enn normalt i barnehagestudier Når barn er i barnehager med så dårlig kvalitet fører det også til negativ effekt på forholdet mellom foreldre og barn

13 Barnehagekvalitet Nære relasjoner mellom barn og voksne-det som betyr aller mest for de yngste barna Vekt på sensitivitet Reduserer stressnivå Små barn er bare trygge sammen med voksne de kjenner Bruk av stabile smågrupper Fokus på å matche barn og voksne som er mye sammen Vekt på å følge barnas inititativ Ikke for mye voksenstyrte aktiviteter Beskyttelse mot overstimulering fra miljøet rundt Små barn blir overveldet når for mye skjer på en gang Eldre barn, høyt tempo, mye støy, hastige skifter Ved 2 år: støtte på å fungere i lek

14 Barnehagekvalitet, forts
Relasjoner = barnehagekvalitet for små barn Relasjoner er dynamiske og påvirkes av mange forhold Kjennetegn ved barnet og barnets tidligere erfaringer Kjennetegn ved den voksne Kjennetegn ved barnehagen Ledelse, arbeidsmiljø, faglig fokus, utdanning, sykefravær, vikarordning, materielleforhold –for eksempel bygning og fysiske omgivelser

15 Avslutning ”take a walk in my shoes” Påstander:
Hvilken fysisk utforming av barnehager er det som fremmer gode relasjoner mellom små barn og personalet som i varetar de yngste barnas behov for TRYGGHET STABILITET FORUTSIGBARHET ”take a walk in my shoes” Påstander: Små barn har ingen ting i store åpne landskap å gjøre - heller ikke i store barnegrupper De må ha god plass, men den må være avgrenset fra andre barn


Laste ned ppt "May Britt Drugli Førsteamanuensis, RBUP, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google