Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005
”Kjønnsforskjeller i sorg” av psykolog Oddbjørn Sandvik

2 Hovedtemaer Om sorg Forskjeller mellom menns og kvinners sorg
Hvilken betydning kan ulike måter å sørge på få? Hvordan møte disse utfordringene?

3 Bakgrunn Erfaringsmessig
Mange opplever at kjønnsforskjeller blir en ekstra belastning i sorg Store kjønnsforskjeller blant de som mottar sorgstøtte

4 Bakgrunn Faglig Skifte i fokus fra reaksjoner og helsemessige konsekvenser av tap, til Måter å mestre tap på, og hvordan ulike mestringsmåter virker inn på tilpasning til et liv etter tapet

5 Sorg er Alle reaksjoner på sterke tapsopplevelser
følelser tanker kroppslige reaksjoner Handlinger Mestring av utfordringer Tilpasning til en ny livssituasjon

6 Sorg varer mye lengre enn folk omkring tror
noen sider ved sorg varer livet ut

7 Sorgprosesser Konfrontering Unngåelse Erkjennelse Benekting

8 Sorgprosesser Det som er Det som var Opplevelser Oppgaver

9 Utvikling gjennom sorg
Konf. Unng. Erkj. Benekt. Opp Opp- levelser gaver

10 Kvinner Viser mer intense og vedvarende reaksjoner
angst depresjon tristhet vonde tanker Uttrykker og snakker mer om sine tanker og følelser leser og skriver mer om sorg søker mer sosial støtte

11 Menn Holder følelser for seg selv
Er mer opptatt av det som hendte enn av sine opplevelser av det Engasjerer seg i aktiviteter og fysisk utfoldelse Tar stort ansvar for familiens hverdagsoppgaver Er interessert i informasjon, løsninger og praktiske råd Foretrekker å snakke om sine opplevelser med en eller noen få

12 ”Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med
”Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med. Det beste vi kan gjøre er å legge det bak oss og lære oss å leve videre” ”Det er ikke noe å snakke om. Vi får han/henne ikke tilbake likevel” ”Det som har skjedd kan vi aldri glemme. Det at han er død kommer til å prege oss resten av livet”

13 ”Det var først da jeg fant en måte å ha henne nær meg i hverdagen at jeg kunne begynne å se framover” ”Ved at jeg finner måter den døde kan leve videre i meg på, kan jeg leve videre”

14 Hun: Han vil ikke snakke om barnet vi har mistet eller vår sorg over det Han: Jamen, det har vi da snakket om

15 Mangelmodell Menn mangler evne til å kjenne på og uttrykke følelser
uttrykke innlevelse i andre lese følelsesmessige signaler snakke om egne følelser og opplevelser

16 Ressursmodell Menn har evne til å gjennomarbeide følelser raskt
konsentrere seg om det viktigste håndtere følelser på egen hånd fokusere på problemer og løsninger

17 Utvide og nyansere vår forståelse av sorg
Informasjon om forskjeller i sorg Bli inspirert av ulike måter å sørge på Den enkelte må utvikle sin måte å sørge på Sørgende trenger anerkjennelse for sin måte å sørge på, og støtte til å utvikle den videre

18 Den enkelte sørgende må finne sin måte å sørge på, men trenger mer å velge mellom
Par trenger informasjon om kjønnsforskjeller i sorg, og om hvordan de kan møte dette støtte til å opprettholde åpenhet i par

19 Hjelp til å få øye på likheter
Begge har mistet Begge opplever fortielse og maktesløshet Begge møter uforstand i omgivelsene Begge møter utfordringer de ikke før har møtt

20 Hjelp til å holde sorgprosessen igang
Anerkjenne følelser, tanker og reaksjoner som virkelige og viktige Støtte forsøkene på å gjenoppbygge og gå videre i livet Støtte strevet med å gjenskape mening og framtid

21 Hjelp til å holde samtalen i parforholdet igang
Egne følelser og behov er viktige Den andres følelser og behov er viktige

22 Hjelp til å nyansere og holde tilbake
Når det å snakke ødelegger for den andre Når det er forståelig og blir godtatt av den andre Når situasjonen gjør at åpenhet er uheldig Når det er viktig for å opprettholde sosial kontakt

23 Hjelp til å finne fram til en god rytme i det å konfrontere og å holde tilbake
Be a man for my wife and Be a grieving father

24 Grupper Blandet Kvinner Menn Par

25 Finn en god balanse mellom å sørge og å gjenoppbygge livet


Laste ned ppt "Landskonferanse LEVE Lillehammer 28. mai 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google