Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- felles forståelse av hva dialogen handler om - det vi samarbeider om er håndterbart for alle parter - dialogen er meningsfull for alle parter Samarbeidets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- felles forståelse av hva dialogen handler om - det vi samarbeider om er håndterbart for alle parter - dialogen er meningsfull for alle parter Samarbeidets."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 - felles forståelse av hva dialogen handler om - det vi samarbeider om er håndterbart for alle parter - dialogen er meningsfull for alle parter Samarbeidets tre pilarer

3 Vi velger å velge - å finne noe vi har felles - å stole på - å lytte til - å gi en sjanse til (spørre igjen) Samarbeidsklimaet kan låse seg på 0 – 4 sekunder hvis ikke Vestfold-modellen av 26.03.2014

4 i dag – i morgen - alltid Semper ardens

5 del kunnskapen fra traumebevisste medarbeidere til traumebevisst fellesskap fra traumebevisst barnevern til traumebevisste systemer

6 å være løsning og problem på samme tid utfordringen

7 Når traumebeviste perspektiver skaper usikkerhet Utfordrer personlige mentale modeller å møte traumebevissthet forandrer våre modeller for hvordan verden henger sammen -«sannheter» kompliseres - vanskelig å differensiere entydig mellom godt og ondt - egen livshistorie settes i nytt lys Følelsesmessige påkjenninger Å møte traumebevissthet forutsetter å forholde seg til hvordan mennesker har hatt det heller enn hvordan de oppfører seg - empati med mennesker som gjør forferdelige ting - krevende å forstå avvik som mestring av livssmerte - egne selvopplevde krenkelser triggeraktiveres - må tåle å forholde deg til andres smerte - bekjempe unngåelsesatferd

8 Profesjonelle roller utfordres og forandres Å møte traumebevissthet utfordrer en rekke av våre måter å være profesjonell på. Slik som kategorisering og forståelse av annerledeshet og av hva som er en god hjelper - forstå eller endre - forvente feedback (eller bare gi) - top down eller bottom up Grunnfølelse av rettferdighet utfordres Å møte traumebevissthet utfordrer våre holdninger. Blant annet om at mennesker får som fortjent, at livsstilsykdommer er selvpåførte og at alle kan ta seg sammen - verden er urettferdig - det er sårede mennesker som sårer andre - å bruke konsekvenser som pedagogikk er ikke bare ikke-virksomt, men også umoralsk

9 Hva gjør en forskjell 1. øve på å være avslappet og komfortabel med andre mennesker. Og å ikke bli truet av uenighet 2. øve seg på å få andre til å slappe av 3. øve seg på å gi annerkjennelse og aksept

10

11

12 Dilemmaer har ikke løsninger, selv om de kan se ut som og oppleves som problemer Dilemmaer er konfliktfylte fordi konkurrerende og sentrale hensyn ikke kan tilfredsstilles samtidig Dilemmaer må håndteres - de kan ikke løses Dilemmaer er noe man må leve med Samhandling er en nødvendighet, - og et dilemma

13 X Kortversjonen: tenk

14 Velg startnummer

15

16 øvelse Oppdrag 1: organiser dere etter alder 3 grupper, opp å stå – finn hverandre – ut i rommet Oppdrag 2: organiser dere etter to akser: - lengde på arbeidsvei og - og lys/mørk-dimensjon på hårfarge Oppdrag 3: organiser dere etter evne til samarbeid og følelsesmessig sensitivitet

17 Hva var så dette? Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning

18 multi-voicedness

19 Kari – the movie Story: Kari, 11 år, bo i fosterhjem på fjerde året. vansker med tilpasning på skole, ukonsentrert og intense raserianfall Scene: ansvarsgruppemøte på skolen Casting: •Barnevernkurator •Fosterforelder (-dre) •Lærer •Assistent •Behandler fra BUP Script: hvordan hjelpe Kari til bedre skolehverdag barnevernarbeider introduserer toleransevindu som forslag til felles forståelsesramme «take one»

20 Vær så god Sitt ned Og noen av dere ser vi igjen på scenen

21 Øvelse ByttBriller Hvordan: 6 på hver gruppe, skriv ned rollene gule lapper Oppgave: Bli enige om hva som er barns beste •Likegyldig •Begeistret •arrogant •Sur/gretten •Over empatisk •Ekstremt løsningsorientert

22 Så gå nå ut….. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen ? •Føle •Forstå •Anerkjenne •Regulere •Forklare •Sjekke fokus Barna fortjener det, - og derfor er jeg semper ardens


Laste ned ppt "- felles forståelse av hva dialogen handler om - det vi samarbeider om er håndterbart for alle parter - dialogen er meningsfull for alle parter Samarbeidets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google