Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 2

2 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Mestring av hverdagen etter utskriving: • egne reaksjoner på det å komme heim • omgivelsenes måter å reagere på • miljøets ressurser og begrensninger • samliv • Egne reaksjoner på det å komme heim • Omgivelsenes måter å reagere på • Miljøets ressurser og begrensninger • Samliv

3 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n venner jeg

4 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hjemmearena •Hjem (enebolig, leilighet, institusjon, omsorgsbolig) •Familie/venner (ektefelle /samboer, foreldre, barn, søsken, naboer) •Arbeid/aktivitet (jobb, dagtilbud, organisasjonarbeid) •Fritid (hobby, interesser, medlemskap i lag og foreninger) •Nettverket

5 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hva skjer i heimen: •Nødvendige forandringer / tilrettelegginger? •Nye / andre oppgaver? •Er det greit å tilpasse seg evt. nye rutiner? •Gamle oppgaver som kan videreføres? •Rolleforandring? Samliv? •Hvordan takler jeg og min familie å få ”fremmede” hjelpere inn i vårt hjem?

6 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Arbeid: • Hvor viktig er arbeidet /aktiviteten for meg? • Hva skal til for at jeg skal fortsette i jobben? • Kan min arbeidsplass tilpasse seg mine behov? • Hvordan stiller jeg meg til forandringene? • Hvor mye krefter er jeg villig til å bruke på arbeid/aktivitet? / Energiøkonomisering? • Vil det få økonomiske konsekvenser?

7 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Familie/venner: • Har jeg endret atferd? • Krav/forventninger til meg selv, til omgivelsene? • Må jeg finne nye måter å tilpasse samlivet på? • Hvordan takles tilbud om hjelp? Med avvisning, med fornærmelse eller blir lei/føler det blir for mye omsorg. Eller oppleves omsorg som positivt? • Bortforklaringer for å dekke over funksjonsforandringer / skjule problem etter sykdom/skade. • Hvordan forholde seg til usynlige begrensninger / endringer?

8 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Fritid og aktivitet: • Hvor viktig er det for meg å være aktiv? • Passer det meg å få slippe? • Kan jeg fortsette som før? • Er det andre aktiviteter jeg kan utføre? • Må noe tilrettelegges? • Hva kan jeg gjøre for å komme i gang igjen eller starte på nye?

9 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n (Vurder om siste bilde skal brukes)

10 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hvordan takle omgivelsenes ulike måter å reagere på: • Positive følelser: Glede, stolthet, kjærlighet. • Negative følelser: Sinne, frykt, skyld, skam, tristhet, misunnelse, sjalusi, isolasjon, stigmatisering, mistenkeliggjøring. • Tvetydige følelser: Medfølelse (ha en positiv følelse med en eller føle ens sinne/tristhet). • Hvordan takle omgivelsenes negative reaksjoner (sinne, tristhet, frykt, skyld, skam, misunnelse eller sjalusi)? • Hvordan takle isolasjon? • Hvordan takle stigmatisering? • Hvordan takle mistenkeliggjøring?


Laste ned ppt "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google