Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer på «godt og vondt» fra Harstad kommune Kurs lll/htv Tromsø 7. februar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer på «godt og vondt» fra Harstad kommune Kurs lll/htv Tromsø 7. februar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer på «godt og vondt» fra Harstad kommune Kurs lll/htv Tromsø 7. februar 2013

2 Omstilling – 2012 Harstad kommune 1.Bakgrunn for omstillinga/vedtak 2.Prosess/arbeid etter vedtak 3.Etter omstilling/evaluering 4.Ståa pr dd Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3 Bakgrunn for omstillinga •Vedtak Harstad kommunestyre mars 2011 Gjennomgang skolestrukturen med formål å optimalisere forholdet mellom elevtall, gruppetall og antall skoleanlegg Utredningen skal foreslå en mer kostnadseffektiv drift samtidig som den faglige kvaliteten på skoletilbudet opprettholdes Alle endringsforslag og konklusjoner skal konsekvensutredes Bevilget 200 000 kroner for å leie inn konsulent for å gjøre arbeidet

4 Forts bakgrunn •Agenda Kaupang leid inn – rapport 29.09.11 •Presenterte 3 ulike alternativer til ny struktur •Htv Udf Harstad var med i prosjektgruppen •Kommunevalg •Høringsprosess – folkemøte/paneldebatt nov 2011 Samarbeid HKFU og Udf Harstad •Etter møtet utsatte politikerne endelig vedtak i saken fra desember til januar, for at folk skulle bli hørt Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Bakgrunn forts •Vedtak Harstad kommunestyre 26.01.12 •Ervik og Gausvik skoler lagt ned •Harstad skole ren barneskole •Sørvik skole ren barneskole •Hagebyen skole ren ungdomsskole •Dvs ca 588 elever i flyt - enkeltvedtak •Begrunnelse: Bevare styrkingsressursen •Vår rolle i denne delen av prosessen – jf HA – Del B § 3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Prosess etter vedtak •Nedsetting av styringsgruppe/arbeidsgrupper •Fokus personal a.Lederstillinger - 6 b.Undervisningsstillinger - 52 c.Andre stillinger - 30 •Forberedelser for prosessen - skolering •Rettigheter/plikter lovgrunnlaget •Lokale retningslinjer for overtallighet + prosedyrer ajourført •Kjøreregler for denne situasjonen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Prosess forts. •Arbeidet underveis i prosessen -Månedlige møter atv skole -INFORMASJON – være i forkant -Deltakelse i styringsgruppe/pers org gruppe -Ivaretakelse av enkeltmedlemmer/arbeidsplasser •Vår rolle – hvem har ansvar for hva? •Avklar dette i forkant Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Selve omplasseringen •Arbeidet i ressursbanken •Berørte arbeidstakere fikk 3 valg om tjenestested •Utfordringen var der halve skoler ble lagt ned, skolene fulgte ikke retningslinjene. Alle skulle meldes ressursbanken •Vite eksakt ressurstildeling enhetene •Innmelding ledige stillinger fra enhetene •Når lyse ut nye stillinger – plassere alle først ? •Førskolelærere •Informasjon til de berørte – ingen omkamp •INGEN BLE SAGT OPP!! Dvs ingen var overtallig!! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Etter omplassering •Hvordan være forberedt på reaksjoner fra medlemmer i ettertid •Diskusjon i media – usaklig kritikk •Hva gjør vi som fagforening når man tillegges ansvar/rolle man ikke har? •Svare saklig basert på lov- avtaleverk, folkeopplysning •Vår rolle Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Ståa pr dd •VHP 2013 – 2016 – ikke aktuelt med strukturendring •Spart 17 mill på strukturendringene •Kutte 5 mill 2013 – fra 01.08.13 •Kutte 12 mill 2014 – 16 (helårsvirkning) •Bjarkøy skole reduksjon 5 årsverk ( 3 årsverk skole) •Reduksjon spesialpedagogiske tiltak 3 årsverk •Reduksjon generell styrking med 11 % dvs ca 18 årsverk ( fra 25% til 14 % ) •Sukk…..hvor skal dette ende? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10


Laste ned ppt "Erfaringer på «godt og vondt» fra Harstad kommune Kurs lll/htv Tromsø 7. februar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google