Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Venner som hjelper andre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Venner som hjelper andre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Venner som hjelper andre

2 Lions på medlemmenes premisser
Lions på medlemmenes premisser Vi ble enige om nytt forslag til distriktsinndeling i Bodø 25.aug Videre jobb ble å få forslaget kommunisert ut til klubbene, styre og råd. Ta i mot innspill fra klubbene - viktig Ble utført på forskjellige måter Via soneledere Presidenttreff Via DG ene og andre På sonemøter etc Soneleder arrangerer minst to sonemøter i året - september / februar Noen soner arrangerer et tredje møte som benyttes for opplæring av alle funksjonene Soneleder har ansvar for opplegg og ramme Før sakslisten fastsettes: kontakt presidenter, DG eller fagsjefer om hva som bør tas opp Finn en møtedato som passer klubbene og få den inn i Distriktets møteplan slik at du også lettere får tilgang på distriktets ressurser når det trengs. Send ut innkalling m/sakliste i god tid Sett deg inn i sakene, ta kopier, ha orden i sakspapirene, hold tidsrammen Sjekk at hjelpemidlene er tilgjengelig, og at arrangørklubben har kontroll på sitt ansvarsområde

3 Lions på medlemmenes premisser
Lions på medlemmenes premisser Vi oppdaget at all informasjonen kom filtrert til klubbene – og et skriv ble forfattet og sendt ut til klubbene – har alle gjort det? Poenget er at da kan ingen komme å si at det har vi ikke hørt Har det kommet meldinger tilbake, som er sterkt i mot? Hvordan takler vi denne kommunikasjonen? Soneleder arrangerer minst to sonemøter i året - september / februar Noen soner arrangerer et tredje møte som benyttes for opplæring av alle funksjonene Soneleder har ansvar for opplegg og ramme Før sakslisten fastsettes: kontakt presidenter, DG eller fagsjefer om hva som bør tas opp Finn en møtedato som passer klubbene og få den inn i Distriktets møteplan slik at du også lettere får tilgang på distriktets ressurser når det trengs. Send ut innkalling m/sakliste i god tid Sett deg inn i sakene, ta kopier, ha orden i sakspapirene, hold tidsrammen Sjekk at hjelpemidlene er tilgjengelig, og at arrangørklubben har kontroll på sitt ansvarsområde

4 Lions på medlemmenes premisser
Lions på medlemmenes premisser Sammenslåtte distrikter snakket sammen i oktober om driftskostnader Antall medlemmer til Helge + årets budsjett + nytt budsjett Vil ha driftskostnader realistisk uten å investere overskudd Vi ser hva som genereres av frisk kapital i distriktet Vi kan så kommunisere hva ny organisasjon genererer av nye muligheter Hva må videre gjøres? President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

5 Målet med omstrukturering Lions Norge
Målet med omstrukturering Lions Norge Forenkling - effektivisering Fokus soner og klubber – soner ikke vesentlig større Lettere administrasjon Viktig å forbedre Lions Norges økonomi Bedre kommunikasjon og informasjon Synliggjøring Grov besparelse distrikt kr.250 – 300`- bruk prioritering gjøre av distriktet selvfølgelig MD – besparelse grovt 5 – 600`- tilbakeføring bl.a. soner Convention i dag + kr.250 – 300` utgift MD – soner under 1250 Soneleder arrangerer minst to sonemøter i året - september / februar Noen soner arrangerer et tredje møte som benyttes for opplæring av alle funksjonene Soneleder har ansvar for opplegg og ramme Før sakslisten fastsettes: kontakt presidenter, DG eller fagsjefer om hva som bør tas opp Finn en møtedato som passer klubbene og få den inn i Distriktets møteplan slik at du også lettere får tilgang på distriktets ressurser når det trengs. Send ut innkalling m/sakliste i god tid Sett deg inn i sakene, ta kopier, ha orden i sakspapirene, hold tidsrammen Sjekk at hjelpemidlene er tilgjengelig, og at arrangørklubben har kontroll på sitt ansvarsområde

6 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres
Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Kvalitets sikre tallene, forstå fra hvor - hvorfor – hvordan det totale bildet er. Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

7 DG Styre DG VDG1 VDG2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 2 3 S 1 2 3 4 5
Fagsjefer Styre DG VDG1 VDG2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 2 3 S 1 2 3 4 5 Klubber - 119 DG Jahn S Engh

8 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres
Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Vi skal være klar til vårt GRM Forslag gruppe: Tore, Jan- Olav, Lill Adler, Sigmund Struktur i distriktet – sone – soneledere må oppleves positivt av klubbene Hvordan bruke økonomiske muligheter positivt ovenfor klubbene Skal/kan vi ta inn personer utenfra? President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

9 Hvorfor? - Vi skaper en enklere organisasjon – mer effektivt
Hvorfor? - Vi skaper en enklere organisasjon – mer effektivt Klubb og sone i sentrum Ingen forandring av soner – kun hvis det er fornuftig hvis klubbene vil GMT/GLT samme person pluss ”team” geografisk plassert Fagsjef – sammenslått? – pluss ”team” geografisk plassert Soneleder + team – hvis geografi krever det Vi må tenke Norge totalt Reduserte medlemstall - reduserte inntekter President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

10 Hvorfor? - De som besøker klubbene skal kunne litt om det som er viktig for Lions i distriktet. Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

11 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres
Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Kvalitets sikre tallene, forstå fra hvor - hvorfor – hvordan det totale bildet er. Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

12 Lions på medlemmenes premisser
Lions på medlemmenes premisser Sammenslåtte distrikter snakket sammen i oktober om driftskostnader Antall medlemmer til Helge + årets budsjett + nytt budsjett Vil ha driftskostnader realistisk uten å investere overskudd Vi ser hva som genereres av frisk kapital i distriktet Vi kan så kommunisere hva ny organisasjon genererer av nye muligheter President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

13 Soneleder funksjonen - Klubbene må oppleve sonearbeidet som positivt
Soneleder funksjonen - Klubbene må oppleve sonearbeidet som positivt Personer med litt ledelses erfaring, egenskaper Utvikle ledere Valgkommite i sonen Vi har et distrikt K som har kjørt dette med hell i en tid President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

14 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres
Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Sende ut forslag 9.desember og 6. januar, svar 24. januar Forenkling, økonomi, administrasjon, kommunikasjon Får vi ja – starte prosessen – i et tempo som klubb/distrikt aksepterer. Canada – Norge må betale for 8 distrikter – under kr.250 – 300` i ekstra utgift President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.

15 Hvordan ser vi på vårt eget distriktsråd – kostnadsreduksjoner?
Hvordan ser vi på vårt eget distriktsråd – kostnadsreduksjoner? Kan vi kutte ned et møte? Skaper vi noe på rådsmøtene? La oss være åpne og ærlig President-treff – som helst arrangeres i juni - er et viktig bindeledd mellom soneleder og klubb Her kan alle bli kjent med hverandre, utveksle tanker og erfaringer og diskutere planer og målsetninger. For Sonelederen er det viktig at klubbene (presidentene) kan få frem ønsker for sonemøtene og fremme forslag til temaer og innledere. Dersom sonen ikke allerede har felles soneaktiviteter er dette forumet for å drøfte mulighetene for samarbeidsprosjekt og koordinere aktiviteter og virksomhet. Spesielt viktig er det å diskutere PR, informasjonsvirksomhet og bruk av media.


Laste ned ppt "Venner som hjelper andre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google