Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av kvalifikasjons- rammeverket og nye bestemmelser Bergen 7. mai 2013 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby og seniorrådgiver Ine Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av kvalifikasjons- rammeverket og nye bestemmelser Bergen 7. mai 2013 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby og seniorrådgiver Ine Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av kvalifikasjons- rammeverket og nye bestemmelser Bergen 7. mai 2013 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby og seniorrådgiver Ine Andersen

2 Utvikling av NKR • NKR fastsatt av KD 15. desember 2011 • All høyere utdanning skal være beskrevet i tråd med NKR fra. 1. januar 2013 • KD signalisert at o alle nye fagskoleutdanninger skal følge NKR fra 1. juli 2013 o alle fagskoleutdanninger skal være beskrevet i tråd med NKR fra. 1. januar 2015 • NOKUT vil ta inn NKR i ny forskrift | 2 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 5

3 Det norske utdanningssystemet | 3 Master Bache- lor Ph.d. Fag- skole- utdanning Tertiært Sekundært Primært Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Generell studiekompetanse Fag-, svennebrev og yrkeskomp.

4 Kvalifikasjonsrammeverket og EQF-nivåene | 4 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1

5 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 5 | 5 Kvalifikasjonsrammeverket og EQF-nivåene Fagskole 1&2

6 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 5 | 6 Kvalifikasjonsrammeverket og EQF-nivåene Master Bache- lor Ph.d. Fag- skole- utdanning Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Generell studiekompetanse Fag-, svennebrev og yrkeskomp.

7 Overgang fra fagskole til høyere utdanning | 7 UH-loven§ 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (2) Universiteter og høyskoler … kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve… Master Bachelor Fag- skole- utdanning

8 Hvem er LUB for? • Arbeidsgivere – de som skal ansette kandidaten • Andre skoler – som kan gi avkorting for fagskoleutdanning • Studentene – som må vite hva de kan etter utdanningen | 8

9 Fra NOKUTs retningslinjer: Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Nåværende bestemmelse | 9 Fra NOKUTs retningslinjer: Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

10 | 10 Varierende kvalitet på beskrivelser Eksempel 1 om kunnskaper Utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

11 Eksempel 2 om kunnskaper Kandidaten har kunnskaper • til å kartlegge forhold som kan gi livsstils- og kroniske sykdommer • til å se sammenhengen mellom helseatferd og livsstils- og kroniske sykdommer • om hvordan livsstils- og kroniske sykdommer kan forebygges • til å kartlegge pasientens/brukerens ressurser og muligheter •…•… | 11 Varierende kvalitet på beskrivelser

12 Godkjenning i tre omganger | 12 1. Innledende •KS •Styringsordning •Reglement

13 | 13 Godkjenning i tre omganger 1. Innledende •KS •Styringsordning •Reglement 2. Læringsutbytte •I tråd med NKR •Panel av sakkyndige

14 | 14 Godkjenning i tre omganger 3. Faglig vurdering •Med sakkyndige 1. Innledende •KS •Styringsordning •Reglement 2. Læringsutbytte •I tråd med NKR •Panel av sakkyndige

15 | 15 Godkjenning i tre omganger Separat runde Tilbydernivå Unødvendig for etablerte skoler med KS, S & R 1. Innledende •KS •Styringsordning •Reglement Ordinær søknadsrunde Faglig nivå Vurdering klar etter få uker Faglig nivå Vurdering klar tidligere enn før 3. Faglig vurdering •Med sakkyndige 2. Læringsutbytte •I tråd med NKR •Panel av sakkyndige

16 Første vurdering av læringsutbytte – med panel av sakkyndige | 16

17 Panelet vil vurdere om beskrivelsene • gir mening o Skiller beskrivelsene seg ut fra andre utdanninger o Kan de brukes av arbeidslivet o Kan du brukes av andre skoler • er i tråd med NKR • er på rett nivå | 17 Første vurdering av læringsutbytte – med panel av sakkyndige

18 Hvorfor lager NOKUT forskrift? • Kvalifikasjonsrammeverket • KDs utkast til forskrift om innpassing, fagskolepoeng, fritak m.m. • NOKUT så behov for endringer • NOKUTs bestemmelser er bindende for fagskolene og regulerer fagskolenes virksomhet | 18

19 Hva gjør NOKUT? Og hva betyr det for dere? • Forskrift, søkerveiledning, sakkyndigveiledning • Formålet er at bestemmelsene skal:  være tydelige  bidra til forenkling  ha fokus på utdanningskvalitet • Gjør dere kjent med endringene • Svar på høringen • Formuler læringsutbyttebeskrivelser | 19

20 Hvordan jobber NOKUT med forskriften? • Kartlegge – utvikle – teste – implementere • Seminar med sektoren 26. februar 2012 • Tverrfaglig prosjektgruppe • Brukerpanel • Høring i sektoren | 20

21 Når skjer det? Og hva bør dere gjøre? • Høring senest 1. august – 3 måneder • Vedtak i styret i desember • Skriv om det som er på høring (ikke om det som ikke er på høring) • Kom med konkrete nye forslag og omformuleringer | 21

22 Takk for oss! | 22


Laste ned ppt "Implementering av kvalifikasjons- rammeverket og nye bestemmelser Bergen 7. mai 2013 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby og seniorrådgiver Ine Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google