Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdager i geriatri Når akutt sykdom oppstår hos skrøpelige eldre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdager i geriatri Når akutt sykdom oppstår hos skrøpelige eldre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdager i geriatri Når akutt sykdom oppstår hos skrøpelige eldre
Rådet for sykepleieetikk: Mellom 30 – 60 saker pr. år Alle kan henvende seg til oss Alle henvendelser blir behandlet fortrolig og vi ber om samtykke fra innsender hvis saken bør bringes videre Alle henvendelser får skriftlige svar

2 Rådet Vi råder til etisk refleksjon på alle arbeidsplasser
Må initieres fra leder og gjerne forankres av toppledelsen Kan være retro-perspektive saker eller ”tenkte” (prinsipielle) saker som man vet kommer Det å bruke refleksjonsmodell øker refleksjonen

3 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet?

4 Forventninger som ikke er klarlagt:
Situasjonen er ikke klarlagt på forhånd – det akutte kommer ofte som lyn fra klar himmel Man vet ikke hva pasienten selv ønsker Man vet ikke hva pårørende ønsker - ulike ønsker Man vet ikke hva pleiepersonalet ønsker/tenker Man vet ikke hva legen tenker om situasjonen (fastlege, sykehjemslege og/eller lege i spesialisthelsetjenesten. Alle tre kan være involvert og ha ulikt syn på saken

5 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 5

6 Jus Er det lovlig? Regulerer lovverket dette f.eks. AHLR-
Hva med autonomi? Er pasienten samtykkekompetent? Helt eller delvis?

7 TVANG: § 4 A Vedtak om helsehjelp til person som motsetter seg helsehjelp Frata helt eller delvis samtykkekompetanse Vise til plikten om nødrett RETTIGHETER: Det er hva som er medisinsk forsvarlig som avgjør hvilke tiltak som iverksettes Avgjøres av lege Det er ikke pårørende som avgjør (lurt å gå i samarbeid/dialog)

8 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 8

9 Identitet Er det i samsvar med våre verdier?
Hvilke verdier finnes i samfunnet vårt? Hvor lenge og hvor mye ressurser tilråder vi? Har vi hatt for vane å bruke tvang? Ved tvang: Har vi for vane å høre på pasienten? Har vi for vane å høre på pårørende? Hvilke verdier ønsker vi å ivareta?

10 Bruk verdiene i de Yrkesetiske retningslinjer:
Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene og være kunnskapsbasert

11 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 11

12 Moral Er det riktig? Hva sier ”målesnoren” i oss – samvittigheten?
Hvis det var vår mor/far – hadde vi syntes at det var greit? Eller går vi på akkord med våre verdier/moral?

13 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 13

14 Omdømme Beholder vi vår troverdighet?
Hvis saken blir ”brettet ut” i media hva da? Tåler avgjørelsen vår dagens lys? Hva vil ”folk flest” mene om saken?

15 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 15

16 Økonomi Lønner det seg? Ofte lønner det seg å la pasienten dø
Evt. bli så bra at han kan komme hjem med minimal hjelp

17 Beholder vi vår troverdighet?
Er det lovlig? Lar det seg begrunne? Hva gjør du? JUS IDENTITET MORAL OMDØMME ØKONOMI ETIKK Er det i samsvar med verdiene våre? Lønner det seg? Er det riktig? Beholder vi vår troverdighet? 17

18 Etikk Lar det seg begrunne?
Pliktetikken: Har vi plikt til å behandle/ikke behandle? Konsekvensetikken: Hva sier konsekvensetikken? Hvilke konsekvenser gir behandling/ikke behandling pasienten?

19 Relasjonsetikken: Er det ”noe” i den etiske fordring som gjør at behandling/ikke behandling bør/ikke bør gjennomføres Vi holder alltid noe av pasientens liv i vår hånd……………. (Løgstrup K.E, 1956) Hvordan er livskvaliteten til pasienten? Har pasienten et verdig liv?

20 Dydsetikken: Hvilke holdninger har vi til livet/døden – til å overbehandle/underbehandle? Dydene forandres gjennom med tiden - det som var forkastelig for noen år siden, er kanskje ikke det i dag. Utøver vi respekt for livet? Viser vi respekt og omsorg? Dydene må læres – er ikke medfødt

21 De 4 etiske prinsipper (Beachamp og Childress)
Ikke-skade prinsippet Utledet fra den Hippokratiske lege-ed (fremfor alt ikke skade) Utledet fra konsekvensetikken (Utalitarismen) Velgjørenhets-prinsippet Er der pasientens beste som er i sentrum?

22 Rettferdighetsprinsippet
Virker vår avgjørelse rettferdig? Har vi tatt hensyn til alle parter? Autonomiprinsippet Er pasienten samtykkekompetent Presummert samtykke (Er også tatt med under jus)

23 Hva gjør du? Handlingsalternativer

24 Rådet for sykepleieetikk
Leder i Rådet for sykepleieetikk: Berit Daae Hustad, (Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold) Medlemmer: Lillian Lillemoen, forsker, Universitetet i Oslo og Halden Kommune Kari Nerland, spesialsykepleier psykiatri, Veksthuset Molde Knut Hofseth. Sykepleier, Universitetssykehuset Rikshospitalet Anne Cecilie Steenfeldt-Foss, Avdelingssykepleier, Sørlandets sykehus, Arendal Berit Støre Brinchmann, Professor, Universitetet i Nordland og Stavanger Kurt Lyngved, Spesialsykepleier psykiatri, Kirkens bymisjon, Bodø Kristin Haugen, Seksjonsleder, Haugtun sykehjem, Gjøvik kommune Elin Albrigtsen, avdelingsleder, Kvaløya hjemmesykepleie, Tromsø Sekretær: Tove Røsby, sykepleier, ansatt faglig sekretær i Rådet

25 Plass i organisasjonen:
Innenfor rammen av sitt faglige mandat er Rådet for sykepleieetikk et selvstendig og uavhengig organ i NSF Mandat Overvåke og fremme etisk standard i sykepleiepraksis og –utdanning. Behandle saker og avgi uttalelser om etiske spørsmål som bringes inn for Rådet eller som Rådet selv tar initiativ til Være høringsinstans og påvirke saker av etisk karakter internt i NSF. Fremme etisk refleksjon og diskusjon internt i NSF Bidra til å styrke helsetjenestens generelle verdibevissthet Påvirke den offentlige debatt i saker av etisk karakter


Laste ned ppt "Fagdager i geriatri Når akutt sykdom oppstår hos skrøpelige eldre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google